@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Türbeyi Yok Etmek İsterken Kör OlduEvliyalar ve alimler diyarı kadim Kastamonu'da her sokakta, her caddede görebileceğiniz türbeler, yatırlar, kabirler birbirinden farklı şekillerde, farklı yapılarda...
Her bir türbe farklı ir öykü, farklı bir yaşamı anlatır. Ne yazık ki son yılların yöneticileri de bu türbelere şaşılacak şekilde restorasyonlar yapınca bazen şaşırmamanız, tepki göstermemeniz elde olmuyor.
İlk bakışta bir işyeri havası veren, hatta kiracı arayan bir dükkana benzeyen Kastamonu'daki bir türbe ilk kez görenlerin şaşkınlıklarına neden oluyor. Hayret ifadesinden sonra bu nasıl türbe dedirten ise tarihi bir türbenin 2015 yılından sonraki şekli.
Geçtiğimiz günlerde gezdiğim Kastamonu'da Kale'ye çıkarken kullandığımız yolun hemen sağında yer alan camekanlı türbeyi görünce ilk düşüncem yeni bir işyeri açılmış düşüncesinde idi. Camdan içeriye dikkatli bakınca üç sandukanın görüntüsünü görünce de "bu kadarda olmaz" demek zorunda kaldım.
Camekânın hemen yanında bir tabela... Tabelada yazan ise şöyle;
"Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve Beylikler döneminden kalan, önden görünüşü itibarıyla kıble duvarı büyük bir kemerden ibaret olan ve kemeri kesme taştan geniş ve sivri biçimde yapılmış olan türbenin ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir...
Kitabe taşları kırılmış ve muhtemelen tamirler sırasında ayrı ayrı yerlere konulmuştur. Kitabe kalıntılarından 1400'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir.
Türbede bulunan mezarlardan birisinin Kastamonu'nun fethi esnasında orduda savaşan, madenler hakkında geniş bilgiye sahip olan Salih el - Münci'ye ait olduğu kesindir.
Bir diğer kabir halifesi Veli Dede'ye ait olduğu rivayet edilmektedir.
Üçüncü lahdin de İsa Dede Efendi'ye ait olduğu söylenmektedir ancak kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
Ayrıca türbe ile kuzeyindeki şahsa ait evin arasında bulunan tek mezarın ve türbe çevresindeki diğer mezarların da kime ait olduğu bilinmemektedir." 
Kastamonu’nun tarihi mahallelerinden Atabeygazi Mahallesi’nde Kefeli sokakta Atabeygazi (Kırkdirekli) Camii karşısında bulunmaktadır. 
Aşağıda göreceğiniz gibi 1400 yıllık türbenin orijinal hali ile hiç bir ilgisi olmayan sözde restorasyon kurbanı olmuş olan türbenin bir cam vitrin arkasında kalmasının nasıl bir anlayın eseri olduğunu sizlere bırakıyorum.
Türbede bulunanlara gelince edindiğim bilgiler şöyle;

Maden Dede ya da Ebû Sâlih El-Müncî 
Mâden nve taşlardaki ilmindeki uzmanlığı sebebiyle Mâden Dede olarak anılan Ebû Sâlih El-Müncî, Yusuf Horasanî Hazretlerinin öğrencisi olup Mâverâünnehir alimlerinden olduğu söyleniyor.
Çeşitli madenler keşfettiği, Atabeygazi Camii’nin yapımında özel taşlar bulması, bunları devletin hizmetine sunduğu ve manevî sahadaki yüksekliği sebebiyle zamanın hükümdârı Hüsâmeddin Çoban’ın da kendisine Atabey Gazi câmiinde imâmet ve irşad hizmetini verdiği bilinmektedir.
Kastamonu’ya gelişi, şeyhinin emri üzerine olmuştur. Zira, bu dönemde Anadolu’da müfrit Şiî anlayışları yayılmaya çalışılmaktaydı. Maden Dede de Kastamonu’da, bunlara karşı ilmî, fikrî, manevî mücadele ile ehl-i sünnet akîdesini muhafaza edenlerden olmuştur.
Türbede bulunan 3 sandukalı mezardan birinin Maden Dede’nin oğlu Veli Dede’ye ait olduğu söylenmektedir. İsa Dede’nin Hacı Bayram Veli’nin damadı olması münasebetiyle kızı da bu türbede medfundur. Ama isim bilinmediğinden hangi kızının olduğuna dair bir bilgi yoktur.
İsa dede hakkında ise, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinde padişahın sancağını taşıyan kişi olduğu söylenir. Bazı kaynaklarda burada yatmadığı belirtilmektedir 

Türbeye Dokunan Kör Oldu
Vaktiyle yandaki evin sahibinin, bu mübareğin kabrini bahçesine dahil etmek istediği, ancak bunu başaramadığı bilinmektedir. Buna teşebbüs eden kişinin kazı yaparken olağandışı bazı engellere aldırmayıp kazıya devam ettiği, tam türbenin yanına geldiği anda iki gözünün birden kör olduğu mahalle halkınca hâlen anlatılmaktadır. Olayın arkasından burayı satan şahsın taşındığı, evi alan bir başka kişinin de aynı düşünce ile hareket etmesi sonucunda onunda aynı akıbete uğradığı belirtilmektedir.

Derleme @erolkaranet - 2024

Türbenin son hali - 2024

Türbenin eski hali Foto : evliyalar.net/maden-dede/ 

Foto : evliyalar.net/maden-dede/ 

Günümüzde türbe..


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.