@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Saç Ekimi Hatalı Olursa Hukuki Haklar Nelerdir

Önce erkekler daha yakışıklı olmanın, kel görüntülerinin gitmesi için..
Ardından kadınlar, bilhassa erkek tipi saç dökülmesi yaşayanlar ve alnı geniş olup ,daha dar alın için saç ektirenler..
Genetik, hastalık, kaza veya yaşa bağlı olarak pek çok kişi saç kaybı yaşamaktadır.
Neticede tıp sektöründe saç ektirme furyası giderek artıyor. Kurumsallaşmış özel klinikler, merdiven altı sözde tıp merkezleri, kaçaklar, yasallar ..
Hatta yurt dışından sağlık turizmi adı altında gelip ülkemizde saç ektirmeye gelenler..
Sektör paraya para demiyor, talepler artıyor.
Saç çıkma tedavisi olmayan insanlar saç ektirme merkezlerine koşmaya devam ediyor.
Ne var ki, saç ektirmeden memnun kalanlar olduğu gibi "nereden olduk, mahvolduk" diyenler de artmaya başladı.
Saç ektirme sonrası yarım yamalak çıkan saçlar, cilt hastalıkları, psikolojiyi bozacak şekilde oluşan hasarlar vs sorun olmaya başladı.
Bazı vatandaşlar bu durumu kadere deyip geçiştirirken, bazıları Tüketici hakem heyetlerinden red cevabı aldıklarından, bazıları da çevreye çaktırmayalım diyerek sessiz kalırken hakkını aramak için yargıyı aşındıranlar da azımsanmayacak kadar çok..
 • Başarısız/hatalı yapılmış saç ekimleri 
 • Yanlış uygulama yüzünden meydana gelen saç kaybı
 • Beklenen saç çıkışının sağlanamaması,
 • Kalıcı saç kaybı 
 • Çok büyük greft hataları, 
 • Saç çizgisi problemleri, 
 • Gerçekçi durmayan, doğal görünmeyen saç ekimi
 • Bombeleme, 
 • Deride kalıcı yara izleri,
 • Enfeksiyonlar, 
 • Telafisi çok güç ya da imkânsız durumlar...
Başarısız saç ekimi operasyonları sonucunda maddi ve manevi olarak zarara uğramaktadır. Sağlık bir kez elden gittikten sonra kuruma açılan maddi, manevi tazminat davaları hastanın acısını ancak bir nebze olsun hafifletebilmekte, bozulan sağlığı geri getirmek mümkün olmadığı gibi tedavi sebebiyle çektiği acıları unutmak da mümkün değildir. Üstelik olumsuz sonuçların etkisi kalıcı olabilmektedir. Bu da telafisi imkansız zararlar demektir. Psikolojik olarak zor olsa da maddi görünümün verdiği eziklikte bir başka üzücü durumdur. Pekala, hatalı saç ekimi sonrası yaşamaktan bile vaz geçmeye çalışacak duruma gelen hastanın hakları yok mudur. ?

Yanlış saç ekimi ya da hukuki terimle ayıplı saç ekimini yaşayan bir kimsenin yasal hakları nelerdir.
Her şeyden önce TEDBİRLİ DAVRANMANIZ GEREKİR ?
Yapılacak işlemin kötü gitmeyeceğini bilseniz bile tedbirli olmanızda fayda vardır. Çünkü, olumsuz durumda "adam gibi yere gitseydin, adam sahtekarmış, işi bilmiyormuş" gibi olumsuz sözlerle karşılaşmamak için ;

 Saç ekimi yaptırmadan önce

 • Merdiven altı şirketlerden, doktorlardan uzak durun
 • Sağlık kuruluşu bu işlem için yetkili mi... Saç ekimi, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında faaliyet gösteren ve bünyesinde cerrahi müdahale birimi bulunan merkezler ile hastanelerde yapılması gerekmektedir
 • Operasyonun komplikasyonlarının neler olduğunu öğrenin.
 • Bir doktora ya da tıp merkezine bağlı kalmayın. Birden fazla yerden fikir alın
 • Operasyon yapacağınız yerler hakkında olumlu olumsuz her türlü bilgiyi öğrenin
 • Doktorların deneyimlerini, yaptıklarını operasyonlar hakkında edinebilirseniz referanslar alın
 • Dünyada ve Türkiye’de ‘saç ekimi uzmanı’ şeklinde bir tıbbi ünvan veya sertifika yoktur.
 • Tedavi süresince neler yapmanız ve yapmamanız gerektiğini yazılı olarak isteyin
 • Her gittiğiniz yerden fiyatları öğrenin. Ucuz etin yahnisi acı olur
 • Saç ekimi operasyonu için ödediğiniz ücrete dair faturalarınızı mutlaka alın.
 • Elden ücret ödemeyin. Tüm ödemelerinizi belgeli olarak yapın.
 • Operasyon öncesi size vaat edilen görüntüleri, belgeleri, yazışmaları mutlaka elde edin. Saklayın.
 • Ön projelendirmede size vaat ettikleri görselleri isteyen ve saklayın
 • İmzaladığınız evrakların birer nüshasını muhakkak alın ve saklayın
Hukuki Haklar
Bu tür mağduriyet yaşamış olan birinin çözüm aramak için tüketici mahkemelerine gitmek zorunda kaldığını biliyor musunuz. ? Çünkü, yasalar saç ekimi gibi estetiksel tüm tedavi yöntemlerini eser niteliği olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte kalıcı yara oluşması gibi bir durum meydana geldiğinde taksirle yaralama suçu “Malpraktis” da kabul edilebilir. Hasta, bakım veya tedavi görevinin tam veya gerektiği gibi yapılmaması veya eksik yapılması sebebiyle uğramış olduğu zararların giderilmesi sebebiyle hekim ve hastane veya merkezi işleten aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
Saç ekimi operasyonunun doktor tarafından yapılmadığı hallerde tazminat davası ile birlikte ceza davası açılması da gündeme gelebilecektir. Bu durumda hem tıbbi işlemi yetkisiz olarak yapan kişi hem de tıp standartlarına aykırı olarak işlem yapılmasına yani suç işlenmesine izin veren sağlık kuruluşunun ceza mahkemelerinde yargılanması gündeme gelecektir.

Davada Zaman Aşımı
Türk Borçlar Kanunu madde 147/6 uyarınca özel hastane veya saç ekimini gerçekleştiren hekime karşı tüketici mahkemesinde açılacak davalar için zamanaşımı süresi 5 yıldır.
Türk Borçlar Kanunu madde 72 uyarınca, özel hastane veya doktorlara “haksız fiil” sebebiyle açılacak olan davalarında, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrayacaktır.

Derleme @erolkaranet - 2024
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.