@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Peygamberimizin Namazda Yaptığı Dua
Hz. Ali b. Ebi Talib –radıyallahu anh- nin naklettiğine göre, namazın çeşitli merhalelerinde farklı dualar okuyan Allah Rasûlü –sallallahu aleyh ve sellem- şu duayı yapardı:

Namaza kalktığı zaman
«Gökleri ve yeri yoktan var edene, hanif olarak yüzümü çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. 
Ben bununla emir olundum ve ben Müslümanlardanım. 
Allah'ım! Sen her şeyin malikisin. Senden başka hiçbir (hak) ilah yoktur. 
Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum. 
Nefsime zulmettim. Günahımı itiraf ediyorum. Bütün günahlarımı bağışla, çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur. 
Ahlakın en güzeline beni hidayet eyle. En güzel ahlaka senden başka kimse hidayet edemez. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka hiçbir varlık kötü ahlakı uzaklaştıramaz. 
Devamlı senin emrine itaat eder, devamlı senin buyruklarına uyarım. Hayrın tamamı senin ellerindedir. Şer ise sana nispet edilmez. 
Benim varlığım seninledir ve ben sana sığınırım. 
Şanın pek mübarektir ve sen pek yücesin. 
Senden mağfiret dilerim, sana tövbe ederim.»

Rükûa vardığında 
«Allah'ım! Senin için rükûa vardım, sana iman ettim, sana teslim oldum, kulağım, gözüm, kemik iliğim, kemiğim, sinirlerim hep sana ibadet ve itaat eder.» 

Rükûdan kalkınca 
«Allah'ım! Rabbimiz, gökler ve yer dolusu kadar her ikisinin arasını dolduracak kadar ve bundan sonra dilediğin her şeyi dolduracak kadar hamd yalnız sanadır.» 

Secde ettiğinde
«Allahım! Sana secde ettim, sana iman ettim, sana teslim oldum. Yüzüm, kendisini yaratana, suret verene, onda işitilecek kulak, görecek göz açana secde etmektedir. Yaratanların/şekil verenlerin en güzeli Allah ne yücedir.» 

Teşehhüt ile selam vermek arasında 
 «Allah'ım! Önceden yaptıklarımı, sonradan yapacaklarımı, gizli ve açık işlediklerimi, aşırılıklarımı ve senin benden daha iyi bildiğin hallerimi bana bağışla. Sen öne geçirensin, sen geriye bırakansın. Senden başka hiçbir ilah yoktur.»  

[Sahih Hadis] - (Müslim, “Müsâfirîn”, 201-202; Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 119; Tirmizî, “Daʿavât”, 32).

Okuyucunun Dikkatine
Nafile namazlarda bu duayı tatbik edebilirsiniz. Peygamber efendimizin de farzlarda bu şekilde dua ettiği kayıtlarda yoktur. Farz namazlarının içerisinde Türkçe dua ya da Kuran-ı Kerim'den olmayan dualar edilemez. 
"Namaz ancak bir tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır." (Müsned, 5/447-448; Nesaî, Sehv, 20; bk. Müslim, Mesâcid, 35; Ebû Dâvûd, Salât, 174)
"Namazda insanların kelâmından hiçbir şey uygun olmaz. Çünkü namaz, ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumadan ibarettir" (Müslim, Ebu Davud, Buhari – Camiu’l Usul)

@erolkaranet - 2024
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.