@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Devletten Filmcilere Müjde.. Tek Seferde ÖdemeKültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörünü desteklemek amacıyla yayımlanan yönetmelikte değişiklik yaparak, destekleme koşullarını güncelledi. Yapılan değişikliklerle birlikte, destek tutarının tek seferde ödenebilmesi için belirli koşullar getirildi.

Yerli filmlere destek: Ödemeler tek seferde yapılacakYapılan değişiklikle, ilk uzun metrajlı kurgu film yapımı, uzun metrajlı sinema film yapımı, ortak yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde destek tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesi için belirli koşullar getirildi. Bu koşullar arasında, destek tutarı kadar teminat gösterilmesi gerekliliği bulunuyor.

Resmi Gazete'de şekli şöyle;

10 Şubat 2024 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32456

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİNEMA SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1- 15/10/2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde destek tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesi için 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine uygun ve destek tutarı kadar teminat gösterilmesi gereklidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete  - 2024 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.