@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Üç Aylara Girerken Yapılacak Dua

Üç Aylara Girerken Sabah Vakti Yapılacak Dua

Allah’ım! 
Sana sonsuz hamd-ü senalar olsun. Rehber olarak gönderdiğin peygamberlere, bahusus sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya, âline, ashabına, ehli beytine salât ü selam ve tahıyyetü ikram olsun.
Allah’ım!
Bizleri sen yarattın, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze nakşettin, İslam nimetiyle donattın, Habibin Muhammed Mustafa’ya ümmet eyledin; üç aylara kavuşturdun. Sana sonsuz şükürler olsun!
Allah’ım!
Kabe'nin şubesi olan bu kubbe altında, camimizde kıldığımız vakit namazı vesilesiyle bir araya geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi açtık, dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle! Bilerek bilmeyerek yaptığımız kusur ve günahlarımızı affeyle, bizleri Recep ayına ulaştırdığın gibi sağlık ve sıhhatle Ramazan ayına ulaştır ya Rabbi!” 
Bu mübarek vakitte camileri dolduran, huzuru ilahide el açıp niyazda bulunan ve dualarımıza âmin diyen kardeşlerimizi de affeyle, bedenlerimizi buluşturduğun gibi kalplerimizi ve ruhlarımızı da buluştur Allah’ım! Bizleri zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, acıları bir kardeşler topluluğu eyle Allah’ım!
Allah’ım!
Bizleri Kur’an’ın yolundan ayırma. Peygamberimizin sünnetinde daim eyle,ahlâkıyla ahlakımızı tezyin eyle, hepimizi onun sevgisine şefaatine mazhar eyle. Bu güzel gün ve geceler hürmetine hakkı hak olarak bilmeyi ve ona uymayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan uzak durmayı hepimize nasip eyle! Milletimizin ve bölgemizin huzuru, ümmetin onuru için mukaddesat uğruna mücadelemizi muzaffer eyle; dâhilî ve haricî düşmanlardan bizleri halâs eyle Allah’ım!
Allah’ım!
Manevi mevsim üç aylar hürmetine, kırık kalpleri onarabilmeyi, yaralı gönülleri imar edebilmeyi, haset, kin ve nefretten kurtulabilmeyi, sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurabilmeyi bizlere bahşeyle, bizleri günahta ve düşmanlıkta değil; iyilikte ve takvada yardımlaşanlardan eyle!
Okuduğumuz Kur’an-ı Kerimleri, salât-ü selâmları, hayır ve hasenatımızı, salih amellerimizi yüce katında en güzel şekliyle kabul eyle Allah’ım!
Bunlardan hâsıl olan ecir ve sevâbı; öncelikle Sevgili Peygamberimiz, Muhammed Mustafa’nın aziz, latif, pak, ruhuna hediye eyledik, vâsıl eyle Allah’ım! 
Diğer bütün peygamberlerin, ehli beytin, ezvâc-ı tâhirâtın, ashâb-ı kiramın, tabiinin, âlimlerimizin, şehitlerimizin, ahirete göç eden ve yaşayan gazilerimizin ve bütün ehl-i imanın ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Allah’ım! 
Şu anda duamıza “amin” diyen bütün kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz, hissedar eyle Allah’ım!
Ve yine duamıza “amin” diyen bu aziz cemaatimizin günahlarını bağışla, secdelerden ayırma, takva ile kulluk etmelerini nasip eyle, şeytana ve nefislere uydurma, yaptıkları ibadetleri eksik fazla doğru yanlışı ile razı olduğun ibadetler gibi kabul eyle.
Cemaatimizin işlerini hayra, bereketlere mazhar eyle. Helalinden kazanç nasip eyle. Evlerinden huzuru gönüllerinden imanı eksik etme. Cemaat olarak yaşamayı, birlik dirlik ve huzurla komşuluk, akrabalık etmeyi nasip eyle. Kötü insanları ıslah eyle, hayırlı olmalarını nasip eyle.
Allah’ım!
Ülkemizi sel, deprem, toprak kayması, çığ düşmesi gibi her türlü semavi ve arazi afetlerden, kaza ve belalardan, düşmanların şerrinden, ülkemize göz dikenlerin bela ve fitnesinden muhafaza eyle.
Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle, dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma, darda ve zorda bırakma, akıbetimizi hayreyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle.
Bizleri Senden başkasına muhtaç eyleme, Sana ve Senin sevgine layık eyle Allah’ım!
Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de bu mübarek günler hürmetine affeyle!
Allah’ım!
Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Ülkemize huzur, emniyet ve güven ihsan eyle. Dünyanın neresinde olursa olsun; ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve çaresizlere imdat eyle; bizlerden yardımını esirgeme Allah’ım!
Asırlardır Yüce dinimiz İslam’ın yolunda insanlığa hizmet eden; çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı, kimsesizlerin hamisi olan aziz milletimizi ilelebet payidar eyle Allah’ım!
İslam’ın izzetine uygun davranmayı, her türlü kötülüğün, haksızlık ve zulmün karşısında durmayı bizlere nasip eyle. Bu uğurda bize güç ver. Bizi bu bilinçten ayırma Allah’ım!Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah’ım!
Cennet vatanımızın bizlere ebedi yurt kalması için hayatlarını feda eden, canlarıyla mukaddes vatanımıza siper olan, aziz şehitlerimize gani gani rahmet eyle!
Kederli ailelerine bol ecir, sabır ve metanetler ihsan eyle Allah’ım!
Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle! Bizi, ana - babamızı ve bütün Mü’minleri bağışla! Bizlere dünyada da, âhirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Müslümanca bir hayat yaşamayı ve son nefesimizde kelime-i şahadet ki buyrun ‘’ Eşhedü en lâ ilahe illallah ve EşhedüenneMuhammedenabduhü ve rasulühü ‘’ diyerek çene kapamayı bizlere nasip eyle Allah’ım! Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Lütfu kereminle; dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah’ım!
Rabbenââtinâfid'dünyâhaseneten ve fil'âhiretihaseneten ve gınâazâbennâr..
Rabbicalnîmügıyme’s-salâti ve minzürriyyetî, Rabbenâ ve tekabbel dua…
Rabbenâğfirlî ve livâlideyye ve lilmü’minîneyevmeyekumü’lhısâb.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Ve selamunalelmurselin velhamdulillahi Rabbil alemin – el Fatiha….

Derleme @erolkaranet - 2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.