@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Türkiye'deki Tarikatlar ve CemaatlerTürkiye'deki Tarikatlar ve Cemaatler

 • Nakşibendi tarikatı 

 1. Menzilciler (gavsçılar) (semerkand)
 2. İskenderpaşa cemaati (günümüzde tayyip erdoğan ve pek çok akp'linin bağlı olduğu cemaat. ayrıca yeni sağlık bakanı bu cemaattendir)
 3. İsmailağa cemaati (ihvancılar - cübbeli ahmet hoca)
 4. Süleymancılar (Süleyman Hilmi Tunahan'nın (Nakşibendi) gittiği yoldan etkilenen)
 5. hazneviler (şeyh izzettinciler)
 6. yahyalı cemaati (kayserililer) (Yahyalılı Hacı Hasan Efendi'nin devam ettirdiği yolu şu anda Ali Ramazan Dinç Efendi devam ettirmektedir. Hem Nakşi, hem de Kadiri (Halidilik) Yol düsturu bulunmaktadır. Hacegan tariki olarak da bilinir.)
 7. Erenköy cemaati (pek çok akp'li bu cemaattendir - Nakşibendîlik'in esnaf ve işadamları kolu olarak bilinir.)
 8. tufancılar
 9. kıbrısiler (şeyh nazım kıbrısi)
 10. zilan cemaati
 11. reyhaniler 
 12. hacegan cemaati
 13. Arvasiler
 14. Akfırat cemaati
 15.  halidiye
 16. şeyh muhammed nayır erzincani
 17. Bilvanis gurubu. 
 •  Nurcular
 1. gülen cemaati (fetöcüler) 
 2. ilim yayma cemiyeti
 3. kırkıncı hocacılar
 4. ışıkçılar (ihlas gurubu) Hüseyin Hilmi Işık'ın cemaatidir. İhlas grubu olarak da bilinir.
 5. yeni asyacılar (Aslı Nurcular olarak bilinen tarikatın kollarındandır Said-i Nursî'nin yolundan gidenlerin cemaatidir.)
 6. yeni nesilciler (Aslı Nurcular olarak bilinen tarikatın kollarındandır Said-i Nursî'nin yolundan gidenlerin cemaatidir.)
 7. Aczimendiler (müslüm gündüz) 
 8. meşveretçiler
 9. medzehra gurubu
 10. zehra vakfı
 11. kurtoğlu gurubu (okuyucular) (Aslı Nurcular olarak bilinen tarikatın kollarındandır Said-i Nursî'nin yolundan gidenlerin cemaatidir.)
 12. sungurcular
 13. yazıcılar (Aslı Nurcular olarak bilinen tarikatın kollarındandır Said-i Nursî'nin yolundan gidenlerin cemaatidir.)
 14. medrese alimleri vakfı
 15. alvarlı efe cemaati
 16. hayrat cemaati
 17. norşin dergahı (şeyh nurettin mutlu) 
 • Kadiri tarikatı 
Abdülkadir Geylani'nin öğretilerini kabullenen, Türkiye'de çok etkin, siyaset ile iç içe geçmiş çok sayıda müridi bulunan tarikat.
 1. galibiler 
 2. icmalciler (haydar baş) 
 3.  tillocular
 4. muhammediye
 5. halisiye
 6. üveysler
 7. şeyh osman cemaati
 8. zenbililer
 9. hüseyniler
 10. farukiler
 11. Bilal-i Nadir (nadiriler)
 12. kesnizani
 13. şettariye 
 • Halveti tarikatı 
  kadiri ve nakşibendilik ile sıkça karıştırılsa da bağımsız bir tarikattır. Türkiye'de çok sayıda cemaatleri ve müritleri bulunur. 
 1. Cerrahiler (sosyetik-şarkıcı-popçu-topçu tarikat)
 2. uşşakiler
 3. şabaniye
 4. mısriyye
 5. ticaniler
 6. ruşeniye
 7. ipek yolu gurubu
 8. sünbüliye
 9. nasuhiyye
 10. ibrahimiye 
 • Rufai tarikatı
  Ahmet ali rüfai'nin 1148 yılında kurduğu sünni-islam tarikatıdır. vücutlarına şiş batırmaları ile bilinirler. 
 1. kubbealtı cemaati
 2. Çorum Dergahı
 3. mehmet efendi cemaati
 4. maafiriler
 5. Antakiler
 6. marufiler
 7. Ayderussiyye
 8. sayyadiye
 9. zeyniyye
 10. sebsebiyye 
 11. kantaniye 
 • Melami tarikatı (Bayramiler)
  hacı Bektaş veli ve hacı bayram Veli'nin felsefesini benimseyen tarikat. aslında Anadolu'nun Türkleşmesi ve Osmanlı'nın kuruluş döneminde çok etkili olduysa da, devlet politikalarını tasvip etmediğinden ve sisteme karşı duruşundan ötürü yerini Nakşibendilik, halvetilik gibi daha sistem odaklı tarikatlara bırakıp önemsizleşmiş, sindirilmiştir. Türkiye'de hala melamiler mevcuttur.
 1. maşukiler 
 2. Aksarayiler
 3. edirneviler
 4. yakubi
 5. kabayiler
 6. kemaliler 
 • Sühreverdiyye tarikatı
  bağdar kökenli tarikat. halvetiler ile yakın ilişki içerisindedir. Türkiye'de sayıları önemsizdir.
 1. zeyniyye 
 • Çeştiyye tarikatı 
  seyyid giyaseddin el çişti tarafından hindistan'da kurulan tarikat. günümüzde Türkiye'de sayıları çok azdır, önemsizdir. bazı kolları: 
 1. sabiriye
 2. nizamiyye 
 • Şazeliyye tarikatı
  sultan 2. abdülhamid'in bağlı olduğu tarikat. osmanlı döneminde avrupa ve balkanlarda çok etkiliydi, günümüzde önemsizdir. 
 1. simaviler
 2. çizmeciler
 3. aleviyye (aleviler ile alakası yoktur)
 4. derkaviyye 
 • Mevlevi tarikatı
  kökeni Anadolu olan, Mevlana Ccelaleddin Rumi'ye bağlı tasavvuf tarikatı. tarikatın en büyük kolu mevlana'nın oğlu sultan veled'den gelenlerin oluşturduğu koldur. bugün çelebi olarak tayin edilen yani seçilen kişi Konya ilinde yer alan mevlana türbesindeki dergahta yaşam sürer. Türkiye'de farklı yerlerde mevlevihaneler vardır, diğer tarikatlar gibi kollara ayrılmamıştır. 

 • Adnan (Oktar) hocacılar
 1. Kızıl İmamcılar
 • Mustazaflar
 • Furkancılar (furkan vakfı)
 • Arif Efendi
Muhtelif Kaynaklardan derlenmiştir - 2024 - @erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.