@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Telfik... Mezhepleri Karıştırmak
Mezhepler... İslam dini dahil tüm dünyevi dinlerde dahi görülen mezhep olayı genellikle insanların ibadetlerini şekillendiren ilahi kitap, peygamberlerin söz v davranışları ve müctehid imamlarının içtihatlarının son halidir.
Genellikle mezhepsiz insan olmaz deniliyor. Ne yazık ki bir çok insan tarikat, cemaat oluşumunu mezhep sanıyor. Ben mezhepsizim diyebiliyor. Bu işin cehalet kısmı.
Mezhep olmazsa olmaz. 
Mezhep bireyin dini kurallara nasıl, ne şekilde, hangi şartlarda uyum sağlamasını ifade eder.. 
Bir mezhebe bağlı olan kişinin bir başka mezhebe geçmesi kendi iradesidir. Bir mezhebe bağlı kalmak mecburi değildir. Bir insanın sadece Allah c.c ve peygamberine uyma zorunluluğu, mecburiyeti vardır.  Ancak mezhebi değiştirmeden diğer mezheplere uymak da şartlara bağlı değilse yani keyfi olursa caiz değildir. Buradaki yasak, zırt pırt mezhep taklidi yapmakla ilgilidir. Bir mezhebi bir sıkıntının giderilmesi için kullanan kişi, o işi yaparken o mezhebin her kuralına da uymak zorundadır. En anlaşılır bir örnek verirsek; Şafiye uyarak abdest alan kişi abdestli olduğu sürece Şafii mezhebinin kuralına uyar. Yani namahrem eline değmeyecek, kanı çok aksa da abdestim bozuldu demeyecek gibi.
Gelelim Telfik konusuna..
Telfik, “bir meselenin hükmünü birden fazla mezhepten seçilen unsurlardan yararlanarak oluşturmak” demektir. Mezhepler arasında telfik olduğu gibi, mezhep içi telfik de vardır. Mezhep içi telfik aynı mezhep içerisinde birbirine muhalif görüş beyan eden iki âlimin görüşünün birleştirilmesiyle her iki âlimin de söylemediği üçüncü yeni bir görüş ihdas edilmesi anlamına gelir
İslam hukukunda telfik, bir işlemin bir kısmında bir mezhebi diğer bir kısmında başka bir mezhebin "birbirlerine zıt hükümlerinden" birisini alarak onunla amel etmektir. Eğer yapılan telfik başka bir müçtehidin içtihadına uygun değilse bu caiz değildir.
Telfike daha kolay bir örnekle anlatım verirsek, daha kolay analışır..
Hanefi mezhebi hükümlerine göre, yetişkin bir kadının evlenmesinde babasının iznini alması şart değildir. Diğerlerinde şarttır.
Maliki mezhebi hükümlerince nikahın şahitlerin huzurunda gerçekleşmesi şart değildir. Diğerlerinde şarttır.
Şafi mezhebi hükümlerince mehir verilmesi şart değildir. Ancak Maliki ve Hanefi mezheplerinde mehir şarttır.
İslam hukuku çerçevesinde evlenmek isteyen bir kadın ile bir erkek Hanefi, Şafi ve Maliki mezheplerini bir araya getirircesine babadan izinsiz, şahitler olmadan ve mehir verilmeden nikahlanırlarsa telfik  yapmış olurlar, bu caiz değildir. etmiş olurlar.
Buradan anlaşıldığı gibi, bir iş yaparken mezhepleri Telfik etmek yani kolaylıklarını arayıp bunlara göre yapmak, sözbirliği ile sahih değildir. Dört mezhepten, hiçbirine uymadan bir şey yapmak da câiz değildir
Seferde namaz ve cem etme konulanıyla yazdığımız yazılarda olduğu gibi, İbni Abidin'de, namaz vakitleri anlatılırken: “Sefer ve yağmur gibi özür olunca, öğle ve ikindiyi, akşam ile yatsıyı birlikte kılmak Şafiide câizdir. Hanefi'de câiz değildir. Bir Hanefi, seferî iken, meşakkat olmadığı hâlde, öğleyi ikindi vaktinde kılsa haram olur. İkindiyi öğle vaktinde kılsa hiç sahih olmaz. Şâfiî mezhebinde ise, ikisi de sahih olur." demiştir.
Öz olarak, mezheplerin kurallarını işimize geldiği gibi kullanmak telfiktir, Telfik caiz değildir. Haram diyenler bile vardır.

Erol Kara - 2024 - @erolkaranet  

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.