@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Mali Müşavir ve Muhasebecilerin Ücretleri 20242024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'nin 09.01.2024 tarihli sayısında yayınlandı.

9 Ocak 2024 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32424

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:


2024 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ  MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu
MADDE 1- (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2024 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Tarife 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Eki için tıklayınızKaynak : Resmi Gazete - 2024 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.