@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

KDK; Kamerasız Mülakat Yapan Diyaneti Uyardı
KDK, MBST sınavının mülakatında kaybeden vaiz için Diyanet'ten yeniden sınav yapmasını istedi.
Diyanet'te vaiz olan bir personel, yurt dışı görevi için girdiği "Mesleki Bilgi Seviye Tespiti" sınavının mülakatında düşük puan verildiği için KDK ( Kamu Denetçiliği Kurumu) 'ya başvurdu. Vaiz'în şikayetini haklı bulan KDK, Diyanet İşleri Başkanlığına sınavın kameralı olarak tekrar yapması için tavsiye kararını bildirdi.
Yurt dışı görevi için girdiği yazılı sınavından 93 puan alan bir vaiz mülakatta 50'şer puan alarak elendi,. Bunun üzerine vaiz, KDK'ya başvurarak, "Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak Vaiz unvan ve kadrosu ile görev yapmakta iken, din görevlisi olarak yurt dışına görevlendirilmek amacı ile Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) girdiğini, 93 puan aldığını, mülakat sınavından başarısız olarak ilan edildiğini, sınavının iyi geçtiğini belirterek hukuka aykırı olduğunu düşündüğü sınavın düzeltilmesini, sözlü sınavların görüntü ile kayıt altına alınmasını ve sözlü sınavların objektif kriterlere göre yürütülmesini" etti.
KDK, başvurudaki iddialarla ilgili bilgi istediği Diyanet'ten, "Başkanlıklarınca, yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dini konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla din görevlisi olarak görevlendirilmek üzere ‘Yurt dışı Uzun Süreli Din Görevlisi’ sınavının açıldığını, ÖSYM tarafında yazılı bölümü yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre 917 adayın sözlü sınava çağırıldığı, başvuranın talep ettiği Avrasya ülkeleri kategorisinde 20 aday görevlendirilebileceğinden 40 adayın sözlü sınava alındığı, sözlü sınavdan 13 adayın başarılı, 17 adayın başarısız olarak ilan edildiği, 10 adayın sınava katılmadığı, başarılı olan adayların farklı bir Komisyon tarafından tekrar sözlü sınava alınacağı, sözlü sınavın ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü, Başvuranın ÖSYM tarafından yapılan MBSTS Puanının 92,85714 puan olduğu, ilgili komisyonca sözlü sınavına ilişkin olarak tutulan Mesleki Ehliyet Sınavı Üye Tutanakları incelendiğinde, komisyon üyelerinin 50’şer puan verdikleri ve mesleki yeterlilik sözlü sınavının baraj puanı olan; 60 puanın altında kalarak başarısız olduğu ve başvuranın genel ortalamasının 71 puan olduğu," açıklamasında bulundu.
Kamu Denetçisi tarafından yapılan incelemede puanlamaya ilişkin gerekçelerin mevcut olmadığı, sözlü sınavın ses ve görüntü ile kayıt altına alınmadığı belirtilerek şöyle denildi:
"Başvuran açısından şikâyete konu edilen sözlü sınavın kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun ve objektif bir değerlendirme yapılmadığı ve “nesnellik”, “tarafsızlık”, “şeffaflık”, “hesap verilebilirlik” ile “kararların gerekçeli olması” ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmediği anlaşıldığından, başvuranın mağduriyetin makul sürede giderilmesi için sözlü sınavın yeniden değerlendirilmesi, Sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan “nesnellik”, “tarafsızlık”, “şeffaflık”, “hesap verilebilirlik” ilkelerine uygun yapılmasını teminen, İdarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlarda adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alması, adayların kapalı zarf içerisinden soruları rastgele seçme uygulamasının gerçekleştirilmesi, sesli ve görüntülü kayıt imkânlarından faydalanılması, sözlü sınavın objektifliğini ve güvenirliğini artıracak şekilde belirlenen kriterler çerçevesinde daha hassas değerlendirme sistemleri geliştirmesi; sınav sonuçlarının şeffaf bir şekilde ilan edilmesi hususlarında, Diyanet İşleri Başkanlığına TAVSİYEDE BULUNULMASINA, 6328 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna" karar verdi.
KDK'nın kararından sonra Diyanet İşleri Başkanlığından, bundan sonraki sınavlarda, özellikle mülakatlarda adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alması, sesli ve görüntülü kayıt imkanlarından faydalanılması ve sınav sonuçlarının şeffaf bir şekilde ilan edilmesini bekleniyor.

Kararın tam metni için aşağıdaki linke tıklayınız

Kaynak : KDK - 2024 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.