@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İmam Namazı Bırakırsa

Farz namazını kılarken imamın abdesti bozulursa ne yapılır?
Bir imamın, cemaate namaz kıldırırken abdesti bozulabilir. Abdestsiz olduğu aklına gelebilir. Gayet olağan, olabilecek bir haldir. Neticede insan olan bir imam abdesti bozan nedenlerden ötürü herhangi bir anı yaşarsa namaza devam etmeyip, yerine hemen arkasında bulunan kişinin veya o anda işaret etiği kişinin namaza devam etmesini sağlar.
Ya da imamın zorunlu bir başka nedenden dolayı cemaate namaz kıldırırken namaz kıldırmayı bırakması gerekirse de aynı şekilde davranılır.  
İmamın elinde olmayan bir sebeple namazı bırakması gerekiyorsa, arkasında bulunan cemaat içinden birini imam olması için devam ettirmesi olayına "istihlâf" denir .
Şu önemlidir ki,, imam abdesti bozulur bozulmaz, namaza devam etmesine engel olunan bir durumu yaşadığında, sesli olarak cemaatten birine "sen gel" deme hakkına sahip değildir. Konuşursa cemaatin de namazı bozulur. Herkes yeniden baştan kılar. İmam hiçbir şey söylemeden mihrabı terk eder, camiden çıkarsa cemaatin namazı da bozulur.
İmam camiden çıkmadan herhangi biri imamın görevini üstlenirse namaz devam eder. Efdal olan, namazın baştan kılınmasıdır.

İmamın Arkasında Saf Tutanlar
Bununla birlikte özellikle sürekli söylenen imamın arkasına gelecek olan kişinin hemen hemen imamın vekili olduğu gözüyle bakılır. Yani, imamın arkasındaki kişin özellikle imamlık yapacak kişi olması, imamın her hal ve hareketine, okuduğu ayetleri takip edecek durumda olması gerekir.
Bugün pek çok imamın ve çoğunlukla cemaatin dikkat etmediği, özen göstermediği imamın arkasında saf tutmada bu özen gösterilmiyor. Hatta imamet görevi yapamayacak durumda olanlar hatta küçük yaşta çocuklar ön safta, imamın arkasında yer almaktadır. Bu konuda bilhassa imamların tam arkasındaki kişilere özen göstermesi gerekir. 

İmamın Yerine Geçecek Kişi Nasıl Davranmalıdır?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, imamın yerine geçecek olan ve imam olma vasfı taşıyan kimse mihrap yüksekte ise oraya çıkmaz. Mihraba yürüyemez, konuşamaz ve imamın kaldığı rükunlardan hangisinde ise oradan devam ederek namazı tamamlar. Eğer imamın okuduğu ayeti hatırlamazsa bildiğini okuyabilir.

İmamın Yerine Geçen Kişi Nerede Durur
İmamın yerine geçen kişi sağ ayağını sürterek bir adım safın önüne geçer ve dünya kelamı etmeden, abdesti bozulan imamın kaldığı yerden namaza devam eder.
İmam yerine namaz kıldıracak kişi yürürse, yükseğe çıkarsa, cemaatten uzaklaşacak şekilde hareket ederse, hem kendisinin hem de cemaatin namazını bozar. Namaz baştan kılınır.

Yazılanlar Hanefi mezhebinde olan kişiler için geçerlidir.

Şüphesiz Doğrusunu Allah c.c Bilir

Erol Kara - 2024 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.