@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Diyanet, Vatandaşı Altınla Donatacak
Diyanet İşleri Başkanlığı hafız vatandaşları yarışmaya davet ediyor.
Yarışma, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca, hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış, farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşların hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacı ile düzenleniyor. Yarışmaya, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmayan ve çalışmamış olan vatandaşlar katılıyor. 
Dereceye giren vatandaşlar altınlarla ödüllendirilecek.

İşte duyurunun önemli maddeleri

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Erkek ve Kadınlar:
 • T.C. vatandaşı olmak
 • 01 Ocak 2024 itibari ile 30 yaş üzeri olmak.
 • Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmıyor olmak.
 • Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olmamış olmak.
 • Yarışma; 5 cüz, 15 cüz ve 30 cüz olmak üzere üç kategoride yapılacaktır. Her yarışmacı bir kategoriden yarışmaya katılabilecektir.
 • Yarışmaya 5 cüz veya 15 cüz kategorisinden katılacak olanlar, müracaat sırasında cüz aralıklarını belirteceklerdir.
 • Yarışmaya müracaatlar yarışmacının ikamet ettiği ilçe müftülüğüne yapılacaktır.
 • Hafızlık Belge şartı aranmayacaktır.
MÜRACAAT
Şartları taşıyan vatandaşlarımız, 01 Ocak – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında bulundukları yerdeki ilçe müftülüğüne müracaat edeceklerdir.
Bu şartnamede belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan katılımcının başvurusu iptal edilecektir.

UYGULAMA
Değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-seda ve tecvit üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya; ilçe bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli tüm vatandaşlarımızın katılımı sağlanacaktır. İlçe birincileri belirlendikten sonra bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. İl birincilerinin katılacağı bölge finallerinde ise Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.
İlçe, il, bölge ve final yarışmalarında daha çok katılımın sağlanması amacıyla halkın katılımının yoğun olduğu mekanlar ve saatler tercih edilecektir.

DEĞERLENDİRME ESASLARI
Hafızlık Yarışmasında Seçici Kurullar Şu Hususlara Dikkat Eder:

a) GENEL İLKELER
 • Yarışma sırası ve hazırlanan soru zarfları kura ile belirlenecektir.
 • Her adaya üç soru sorulacaktır.
 • Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır.
b) SORULAR
1) Birinci soru sayfa başından olacaktır.
2) 2. ve 3. soru sayfa geçişli olacaktır.

c) OKUYUŞ TARZI
1) Yarışmacı okuyuşlarda hadr veya tedvir usullerinden birini seçebilecektir.

d) NOT BAREMİ
Hıfzda her soru 20 puan, (3 * 20 puan= 60 puan)
Tecvid ve meharic-i huruf 30 puan,
Eda-sada 10 puandır.

e) DEĞERLENDİRME
 • Yarışmacı takılırsa geriden almasına iki defa imkân verilecektir. Birinci uyarıda okuyabilirse bir (1) puan, ikinci uyarıda okuyabilirse bir (1) puan daha düşülecektir. Yarışmacı takılır ve kurul tarafından hatırlatma (fetih) yapılınca devam edebilirse üç (3) puan daha düşülecektir.
 • Yarışmacıya 3 hatırlatma (fetih) yapılırsa soru iptal edilir. O sorudan puan alamaz.
 • Yarışmacı hezreme şeklinde (aşırı süratli) veya her bir soru için tanınan beşer dakikalık süreyi aşarak çok ağır okursa toplamda 5 puan düşülecektir.
 • Yarışmacı yanlış okuduğunu fark edip (uyarı yapılmadan) kendisi hemen düzeltme yaparsa çeyrek (0,25) puan düşülecektir.
 • Her tecvit ve meharic-i huruf, sıfatı huruf, vakıf ve ibtida hatasından yarım (0,5) puan düşülecektir.
 • Puanlamada eda-sada yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıştır.
Değerlendirme İle ilgili Diğer Hususlar
Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla not baremindeki değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılarak komisyonca takdir kullanılır.

ÖDÜLLER
İl, ilçe ve merkez ilçe yarışmalarında başarılı olan vatandaşlara müftülüklerce teşvik ödülleri verilebilir.

BÖLGE FİNALİ
1. KATEGORİ (30 CÜZ)
 • Birincilik Ödülü 1 Tam Altın
 • İkincilik Ödülü 1 Yarım Altın
 • Üçüncülük Ödülü 1 Çeyrek Altın
2. KATEGORİ (15 CÜZ)
 • Birincilik Ödülü 1 Yarım Altın
 • İkincilik Ödülü 1 Çeyrek Altın
 • Üçüncülük Ödülü 1 Gram Altın
3. KATEGORİ (5 CÜZ)
 • Birincilik Ödülü 1 Çeyrek Altın
 • İkincilik Ödülü 1 Gram Altın
 • Üçüncülük Ödülü 1 Yarım Gram Altın
TÜRKİYE FİNALİ

1. KATEGORİ (30 CÜZ)
 • Birincilik Ödülü 5 Tam Altın
 • İkincilik Ödülü 4 Tam Altın
 • Üçüncülük Ödülü 3 Tam Altın
Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 yarım altın ödülü verilir.

2. KATEGORİ (15 CÜZ)
 • Birincilik Ödülü 3 Tam Altın
 • İkincilik Ödülü 2 Tam Altın
 • Üçüncülük Ödülü 1Tam Altın
Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 çeyrek altın ödülü verilir.

3. KATEGORİ (5 CÜZ)
 • Birincilik Ödülü 2 Tam Altın
 • İkincilik Ödülü 1 Tam Altın
 • Üçüncülük Ödülü 1 Yarım  Altın
Türkiye Finalinde yarışıp dereceye giremeyenlere 1 gram altın ödülü verilir.

Yarışmaya başvuru ve ayrıntılı bilgi için 01 Ocak - 02 Şubat 2024 tarihleri arasında İl ve İlçe Müftülüklerini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak : Diyanet İşleri Başkanlığı - 2024 - @erolkaranet


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.