@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

CMK Ücret Tarifesi 2024
13 Ocak 2024 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32428

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:


CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ 
VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 024 YILI TARİFESİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife
MADDE 4- (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 2.292,00 TL,
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 3.570,00 TL,
c) Asliye ceza mahkemeleri:
1) Takip eden davalar için 3.930,00 TL,
2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1.641,00 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 7.050,00 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.930,00 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 7.050,00 TL,
e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 3.930,00 TL,
f) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 7.050,00 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 7.937,00 TL,
ödenir.

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Tarife 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kaynak : Resmi Gazete - 2024 - @erolkaranet#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.