@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

12 Ocak 2024 Cuma Hutbesi, Allaha SığınmaDiyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 12 Ocak 2024 tarihli "Allah'ın Rahmet ve İnayetine Sığınmanın Adı: Eûzü-Besmele" başlıklı hutbe açıklandı.

Bu vesile ile tüm okuyucularımızın cuma gününü kutlar, bu mutlu ve kutlu günün feyzinden ve bereketinden faydalanmasını, dualarının kabul ve makbul, tüm yaşamlarının mümin takvasında olmasını canı gönülden Allah'tan dileriz

Sevdiklerine cuma mesajları göndermek isteyenler buraya
Cuma yazılarımız için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

************************

12 Ocak 2024 tarihli "Rahmet ve Mağfiret İklimi: Üç Aylar" başlıklı cuma hutbesi

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanı başımda bulunmalarından da sana sığınırım.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Bismillâhirrahmânirrahîm ile başlanmayan her önemli iş, bereketsiz ve sonuçsuzdur.”2

Aziz Müminler!
Cenâb-ı Hak, peygamberleri aracılığıyla her türlü sıkıntı ve zorluktan kurtaran, iyilik ve hayır kapılarını açan iki önemli cümle öğretmiştir bizlere. Bu iki cümle, Eûzü-Besmele olarak bildiğimiz ِّ ِّجيــم ْي َطاِّن ال رَ ِّ ِّمـ َن ال شَ ِّا ّلل ه ُعوُذ ب ِّ ve اَ ا ّلل ه ِّ ِّ ْســــم ب ال َر ْح َم ِّ ِّحيـم ال رَ ِّ .dir ’ـن Eûzü-Besmele, “Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.”, “Söz ve işlerime Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım.” demektir. Rabbimizin emir ve yasaklarına göre hayatımızı tanzim etme kararlılığını göstermektir.

Kıymetli Müslümanlar!
Eûzü-Besmele, imkânları ve gücü sınırlı olan insanın, sonsuz kudret ve merhamet sahibi Allah’a sığınmasıdır. Allah’ın her an ve her yerde kendisini gördüğü bilinciyle yaşamasıdır. Eûzü-Besmele, ibadetlerimizin anahtarıdır. Dilimizin süsüdür. Eûzü-Besmele ile açılır gönül kapıları Allah’a. Zorlukların üstesinden gelmek için Eûzü-Besmele ile niyazda bulunulur Yüce Mevlâ’ya. Sorumluluklar yerine getirildikten sonra Eûzü-Besmele ile hastalıklara şifa istenir Allah’tan. Bütün tedbirler alındıktan sonra Eûzü-Besmele ile sıkıntılara çare beklenilir Cenâb-ı Hak’tan.

Değerli Müminler!
Eûzü-Besmele, kitaplara ve levhalara sığdırılamayacak kadar değerli ve kıymetli bir hazinedir. Rabbimiz, onları anlayalım ve hayatımızın her alanında kılavuz edinelim diye bizlere göndermiştir. Nitekim tertemiz yaşantılarıyla insanlara örnek olan bütün peygamberler, davetlerine EûzüBesmele ile başlamışlardır. İnsanları tevhit ve vahdete Eûzü-Besmele ile çağırmışlardır. Haramlardan, gayri meşru işlerden, kin, nefret ve öfkeden, fayda vermeyen ilimden Allah’a sığınmışlardır. Şeytana, şeytani duygu ve düşüncelere, her türlü şerre ve şer odaklarına karşı Allah’tan yardım istemişlerdir. Yüce Rabbimizin bu husustaki emri gayet açıktır: ِّ ٌ “ا ّلل هغ َفا ْسَتِّع ْذ ب ْي َطاِّن نَ ْز َواِّ م َا يَْنَزَغ نَ َك ِّم َن ال شَ ه ِّEğer şeytandan  seni kötülüğe sevk edecek bir düşünce gelirse, hemen Allah’a sığın.”3


Öyleyse Aziz Müslümanlar!
Bizler de hayatımızın her ânını Eûzü-Besmele ile ilmek ilmek dokuyalım. Eûzü-Besmele ile başlayalım her sözümüze ve işimize. İyiliklerle kuşatalım dört bir yanımızı; yaklaşmayalım hiçbir kötülüğe. Eûzü-Besmele ile öğrenelim ilmi, bilimi ve teknolojiyi. Allah’ın adıyla okuyalım, okutalım. Öğrendiklerimiz bizi Allah’ın rızasına ulaştırsın, dünya ve ahiretimizi mamur kılsın. Eûzü-Besmele ile girelim evimize. Huzur ve mutluluğu hâkim kılalım ailemizde; şiddet ve nefretten uzak duralım her zaman ve her yerde. Eûzü-Besmele ile işyerlerimizi açalım, mesaimize başlayalım. Helalinden kazanıp helale harcayalım; haramdan, kul ve kamu hakkından sakınalım. Eûzü-Besmele birleştirsin gönüllerimizi. Sağlamlaştıralım birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi; aramıza fitne, fesat ve ayrılık sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyelim.

Kıymetli Müminler!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) evinden çıkarken, evine girerken, yatarken, kalkarken daima EûzüBesmele çekerdi. Eûzü-Besmele ile sözlerine ve işlerine başlar, Eûzü-Besmele ile Rabbine niyazda bulunurdu. Bizler de mübarek üç ayların birincisi Receb’in şu ilk gününde samimiyetle açalım ellerimizi Yüce Rabbimize. Tevazu ile boyun eğelim Cenâb-ı Hakk’a. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in kendisini örnek almamızı isteyerek yaptığı şu duayla sığınalım Allah’a: Allah’ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’in senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz, lütfeyle. Sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Yardım sendendir ve dönüş sanadır. Güç ve kuvvet sadece senin yardımınladır. 4

1 Mü’minûn, 23/97, 98.
2 Süyûtî, el-Fethü’l-kebîr, II, 303.
3 Fussilet, 41/36.
4 Tirmizî, Deavât, 88.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

************************

12 Ocak 2024 günü Tüm Türkiye'de ve dış temsilciliklerde Cuma namazı saatinde camilerde irat edilecek olan cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kurumun web sitesinde açıklanmaktadır. 

Hutbeyi indirmek için buraya tıklayınız

#cumamesajı #cumavaazı #vaazlar #hutbeler #diyanet #cumahutbesi #hutbede #hayırlıcumalar #cumanızmübarekolsun #cumagünü #cumabayramdır #cumanamazı #boyabdesti #gusülabdesti #cuma #12Ocak

@erolkaranet - 11 Ocak 2024
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.