@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Tek Olan Allah En Güzel İsimlerin Sahibidir
El-Vâhid - الواحد - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Vâhid - Tek olan... Tek ve bir olmak.
Eşi benzeri olmayan ve zâtında tek olan.
Kendisinden başka olmamak, işlerinde, hükümlerinde, işlerinde ve hükümlerinde, fiillerinde aslâ ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan demektir. Tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde, mübarek isimlerinde, hükümlerinde asla ortağı, benzeri, dengi bulunmayan, zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri olmayan. İsim, sıfat ve fiillerinde ortağı olmayan demektir.

El-Vâhid ESMASININ GEÇTİĞİ BAZI AYETLER
 • (Bakara:163) Herhâlde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm’dir. 
 • (Maide:73) “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa tek ilâhtan başka ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır. 
 • (Tevbe:31) Onlar, Allah’dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih’i de. Oysa onlar bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. 
 • (Kehf:110) De ki: “Ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki, bana ilâhınızın sadece bir ilâh olduğu vahyolunuyor. O’nun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin.” 
 • (Saffat:4) Ki sizin ilâhınız tektir. 
El-Vâhid ESMASININ FAZİLETİ NEDİR?
 • 5 vakit namazdan sonra 63 kez ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' zikrine devam edilir ise rızk artar ve kalp nur ile dolar.
 • Her gün 1000 kere ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' ismi okunur ise her türlü isteğe kavuşulur.
 • Haram işlerde vakit geçiren kişiler 3669 kere ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' der ise ve sonra dua edilir ise o kişi adı geçen şeylerden kurtulur.
 • 66 kez İhlas suresi ve ardından 101 kere ''Ya Vâhid Celle Celâlühû'' isim okunur ise ve bu her gün yapılır ise o kişi hiç ummadığı nimetlere kavuşur.
 • Günde 4000 kez okuyan kişinin tüm istekleri gerçekleşir.
 • Bu ismi çok okuyan ve okumayı sürdüren kişiler yalnız yaşamayı ihtiyat edinir. Kalabalıktan saklanır. Allah bu kişileri şeytani düşüncelerden korur.
 • Bu isim ile zikreden kişinin ahlakı güzelleşir. Gönlünden korku yok olur.
 • Her gün 1000 defa Ya Vahid Celle Celalühü zikretmeye devam eden kişinin yolları açılır, dilekleri kabul olur.
 • El Vahid zikrini her gün 1000 defa okuyan kişinin kalbine ferahlık gelir, kişi bütün kötü niyet ve düşüncelerinden uzaklaşır.
 • Her gün 100 defa El Vahid ismini zikretmeye devam etmek insanlardan ve kalabalıklardan uzak, huzurlu yaşamaya vesile olur.
 • El Vahid esmasını sürekli okumayı adet edinen kişileri Allahu Teala bütün kötü ve şeytani düşüncelerden korur.
 • Zalim bir kişinin zulmünden korunmak isteyen kişi öğle namazının ardından 500 defa El Vahid esmasını zikrederse Allah onu zalimin şerrinden korur.
 • El Vahid ismini 4000 defa zikreden kişinin imanı güçlenir, güzel ahlaklı olur, kötü düşünceler aklına gelmez, kalbine serinlik gelir.
 • Haram işlerden uzak durmak isteyen kişiler 3669 defa Ya Vahid Celle Celalühü şeklinde zikreder ve sonrasında tövbe ederse o kişi haram işlerden kurtulur.
Derleme @erolkaranet - 2023
Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.