@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Tanık Olanlara Verilecek ÜcretlerCeza Muhakemelerine çağırılan tanıklara ödenecek olan Tanıklık Ücreti Resmi Gazete'de yayınlandı.

 Cumhuriyet savcısı, Mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ceza muhakemesi sırasında çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Resmi Gazete'nin 28.12.2023 tarihli sayısında yayınlanan karar göre Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 640,00 ilâ 100,00 Türk Lirasına kadar ücret verileceği, bununla birlikte yol giderleri, ikamet ve beslenme bedelleri de ayrıca ödeneceği belirtildi.

İşte o Tebliğ

28 Aralık 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32413

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:


2024 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat
MADDE 4- (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 60,00 ilâ 100,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Giderler
MADDE 5- (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet
MADDE 6- (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri

MADDE 7- (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tarife 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Kaynak : Resmi Gazete - 2023 - @erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.