@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Resmi İlan Fiyatları Ne Kadar
Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin 29.12.2023 tarihli sayısında yayımlandı.
29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan Resmî İlan Fiyat Tarifesi, günlük fiili satışı 50 bin adedin altında olan gazeteler ile 1, 2, 3, 4 ve 5. Kategoride yer alan internet haber siteleri için yüzde 100 artışla KDV hariç 70 TL’den 140 TL’ye; günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerinde olan gazeteler ile Genel Kategorideki internet haber siteleri için ise yüzde 70 artışla KDV hariç 100 TL’den 170 TL’ye çıkmış oldu.

Resmi Gazete'deki karar

29 Aralık 2023 Tarihli ve 32414 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Resmi İlan Fiyatlarının Ekli Tarifede Gösterildiği Şekilde Tespit Edilmesi ile 15/2/2023 Tarihli ve 6805 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8016)
Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile 15/2/2023 tarihli ve 6805 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 39'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

28/12/2023 TARİHLİ VE 8016 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ

MADDE 1- (1) Gazetelerde resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasına teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınmak suretiyle, internet haber sitelerinde resmi ilanların yayımı ücreti ise bir santimetre boy 3.4 santimetre en olmak üzere 1 kutu alan esas alınmak suretiyle hesap edilir.
(2) İlan metinlerinin dizgisinde ''Arial'' yazı karakteri kullanılması zorunludur.
(3) Yayımlanacak resmi ilan metinlerinin;
a) Yazı karakterinin 10 punto olması,
b) 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunması,
c) Tek sütun ve bir kutu genişliğinin, 3.4 santimetre olması zorunludur.
(4) Resmi ilan başlıklarının 16 punto olması zorunludur.
(5) Anılan resmi ilanların yayım öncesindeki dizgi tertip işlemlerinin;
a) İlan başlığı ile ilan metni arasının 3 milimetre,
b) İlan çerçeve kalınlığının 0.5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre,
c) Kelime araları bir boşluk karakteri olacak şekilde yapılması gerekir.
(6) Daha büyük puntolu harflerle ve/veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan resmi ilanların bedelleri yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanır.
(7) Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki ve bir kutudaki yayım ücreti;
a) Günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler ve Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre 1., 2., 3., 4. ve 5. kategoride bulunan internet haber siteleri için 140 Türk Lirasıdır.
b) Günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin üzerindeki gazeteler ve aynı Yönetmeliğe göre Genel Kategoride yer alan internet haber siteleri için 170 Türk Lirasıdır.
MADDE 2- (1) İnternet haber sitelerinde yayımlanacak resmi ilanların ölçüm ve hesaplama işlemleri ilan.gov.tr'de yayımlanan ilan esas alınarak Basın İlan Kurumunun İLANBİS sistemine göre yapılır.
MADDE 3- (1) Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince elektronik ortamda yayım zorunluluğu bulunan resmi ilanlar ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ilan portalında yayımlanacak resmi ilanların Basın İlan Kurumu ilan portalı ''ilan.gov.tr''de yayımı, 1'inci maddenin yedinci fıkrasının (a) bendine göre fiyatlandırılır.
MADDE 4- (1) Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır.
(2) Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal öderler.
(3) Bu Tarifede belirtilen ücretlere KDV dahil değildir.
MADDE 5- (1) Bu Tarife 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.


Kaynak : Resmi Gazete - 16.02.2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.