@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Noter, Pasaport Ehliyet ve Kimlik Kartı Ücretleri 2024
Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Yeni tarife, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Bazı ücretler şöyle
  • Noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira, 
  • Protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira, 
  • Pasaport bedeli 790 lira, 
  • İkamet izni bedeli 565 lira oldu.
  • Aile cüzdanı bedeli 705 lira
  • sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira
  • Nüfus Kağıdı Değiştirme 260 lira
İşte Resmi Gazete'de Yayımlanan Tebliğ

28 Aralık 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32413

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 86)DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri
MADDE 3- (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2023 yılının son iş günü saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 4- (1) 30/12/2022 tarihli ve 32059 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

Kaynak : Resmi Gazete - 2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.