@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Affı Bol Olan Allah En Güzel İsimlerin Sahibidir

El-Gafûr - الغفور - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Gafûr - Affı bol - Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol anlamına gelir.
El-Gafûr esması Allahu Tealanın af ve mağfiretinin kulların idrak edemeyeceği kadar yüksek olduğu anlamına gelmektedir.
Gafûr kelimesi, sözlükte “örtmek, gizlemek, kirlenmekten korumak için bir şeyin üstünü örtmek” mânasındaki gafr (gufrân, mağfiret) kökünden sıfat olup “birinin kusurunu örten, suçunu bağışlayan” anlamına gelir.
Abdullah b. Ömer’den rivayet edilen bu hadise göre, âhiret gününde Cenâb-ı Hak mümin kulunu kimsenin görmeyeceği bir şekilde kendisine yaklaştıracak, günahlarını bir bir hatırlatarak ikrar ettirecek, öyle ki kul artık mahvolduğuna hükmedecek; fakat Allah, “Ben onları dünyada gizlediğim gibi bugün de bağışlıyorum” diyecek ve bu mümine sadece sevap defteri verilecektir (Müsned, II, 74; Buhârî, “Meẓâlim”, 2, “Edeb”, 60; Müslim, “Tevbe”, 52; İbn Mâce, “Muḳaddime”, 13).

“Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah, günah işleyen ve günahlarından tövbe ve istiğfar eden bir topluluk yaratır da onları bağışlardı.” hadisinden de anlaşılıyor ki aslında insanlar günah işleyebilecek fıtrat üzere yaratılmıştır. Burada önemli olan günaha giren kişinin Allah'ın sonsuz kudreti ve kullarına karşı merhametine kuşkusuz olarak inanmalarıdır. Bu inanç ve günahlardan uzak durmak için gösterilen çaba Allah'ın da izni ile bağışlanma getirecektir.

El-Gafûr ESMASININ GEÇTİĞİ BAZI AYETLER
 • “İyi biliniz ki O azîzdir ve çok bağışlayandır” Zümer 5
 • De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir." Zümer 53 
 • Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır; Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Furkan 70 
 • Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar. O, takvaya ehildir ve bağışlamaya ehildir. Müddessir 56 
 • O, Çok Bağışlayan'dır, Çok Seven'dir. Burûç Suresi 14
 • Musa, belirlediğimiz buluşma için adamlarından yetmiş kişi seçti. Kendilerini sarsıntı tutunca: "Ey Rabb'im! Dileseydin bunları da beni de daha önce yok ederdin. İçimizdeki birtakım beyinsizler yüzünden bizi yok mu edeceksin? Bu, ancak senin bir fitnendir. Onunla dileyeni sapkınlıkta bırakırsın dileyene de hidayet edersin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın." dedi A'raf Suresi 155
 • O, suçu bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli, sınırsız güç sahibi olandır. O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş, yalnızca O'nadır. Mü'min Suresi 3
 • “Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.” Hicr, 49
 • “Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” Hacc, 60
El-Gafûr ESMASININ FAZİLETİ NEDİR?
 • El Gafur esmasını zikretmek Allahtan günahları için af istemeye vesile olmaktadır. El Gafur esması hastalıkların şifasına vesile olduğu gibi sıkıntıların ve zorlukların açılmasına da vesile olmaktadır.
 • Hastalıklarının şifa bulması, sıkıntılarının ve zorluklarının geçmesi,
 • Asabi ve öfkeliyse daha sakin olması, Kavgalı olduğu kişilerle arasının düzelmesi, Günahları dolayısıyla kapalı olan kısmetinin açılması, Rızkının bollaşması umulur.
 • El-Gafûr esmasını zikretmek asabi, öfkeli kişilerin daha sakin mizaçlı olmasında faydalı olmaktadır. El-Gafûr esması korktuklarından emin olmaya vesile olmaktadır.
 • El-Gafûr esması arası bozulmuş veya kavgalı kişilerin arasının düzelmesine eski dostlukların devam etmesine yardımcı olmaktadır. 
 • El-Gafûr esmasının zikrine devam edilmesi günahları dolayısıyla kısmeti kapalı olan kişilerin kısmetlerini açmaktadır. Rızıklarını bollaştırmakta ve geçmişler için bu esma ile af dilenmesi kişinin akraba ve sülalesinin af ve mağfiretine vesile olmakta faydalıdır. 
 • El-Gafûr esması Allahu Tealanın kullarının günahlarını örtmeye vesile olmaktadır.
 • El-Gafûr ismi, mağfirete nail olmak, bağışlanmak, korkulardan emniyet, büyüklerin kızgınlıklarını söndürmek için ''El-Gafûr Celle Celalühü'' diye toplamda 1286 kere okunmalıdır.
 • El-Gafûr ismi ateşli olan hastalıklarda hastaya 3 kere yazılır ise hasta iyileşir.
 • Hastalıklardan şifa bulmak için bu ismi şerifi ‘El-Gafûr’ diyerek 1286 defa çekmeye devam edilir.
 • Günahların affı için bu esmayı 1286 defa günlük ‘Ya El-Gafûr’ diyerek zikredilip okunur.
 • El-Gafûr ism-i şerifi, mağfirete nail olmak, bağışlanmak, korkulardan emniyet, büyüklerin gazap ve kızgınlıklarını söndürmek için, bu ismi şerifi “Ya El-Gafûr Celle Celalühü” diyerek 1286 kere okunur.
 • El-El-Gafûr ism-i şerifi, ateşli hastaya 3 defa yazılırsa hasta iyileşir.
 • Ölümü zorlaşan, ölüm anında dili tutulan ve şehadet kelimesi getiremeyen ağır hastalara El-Gafûr ism-i şerifi ve seyyidü’l istiğfar yazılırsa; hemen dili çözülüp ölümü de kolaylaşır
Derleme @erolkaranet - 2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.