@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kainatın Sahibi Allah En Güzel İsimlere Sahiptir
El Melik - الملك - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan

El-Melik - Mülkün, dünyanın sahibi 
Arapça mülk ve malik sözcüğünden türeyen El-Melik, evrenin, görünen ve görünmeyen her şeyin sahibi olan Allah (c.c) demektir. El-Melik, Allah'ın (c.c) akıl taşıyan tüm canlılara gerekli emir ve yasakları ile hüküm verme, onlara sahip olma, her şeyin hükmedicisi ve mutlak sahibi olma anlamına gelmektedir.

El-Melik esmasının Kur'an-ı Kerim'de Geçtiği Ayetler

Cenâb-ı Hakk’a izâfe edildiği iki âyette Allah’ın her şeyin mülkiyet ve tasarruf hakkını kendi elinde bulundurduğunu ifade eder (el-Mü’minûn 23/88; Yâsîn 36/83). Melik iki âyette “hak” (Tâhâ 20/114; el-Mü’minûn 23/116), iki âyette “kuddûs” (el-Haşr 59/23; el-Cum‘a 62/1) ismiyle birlikte zikredilmiş, Nâs sûresinde de “rab” ve “ilâh” isimleri arasında yer almıştır (114/1-3). Fâtiha sûresinin 4. âyetini teşkil eden ve mütevâtir kıraatlerde “mâlik” ve “melik” şeklinde okunan isim
 • Mü'minun 116/ Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir. O'ndan başka tanrı yoktur. O, şerefli arşın sahibidir.
 • Haşr 23/ O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.
 • Cuma 1/ Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor.
 • Taha 114/ Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve "Rabbim! İlmimi arttır" de.
 • Tegabün 64/ Gökte ve yerde ne varsa her şey Allah2 tesbih eder. Mülk Allah'ındır, hamd Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter. 
 • Haşr 59/ Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. O mülkünde dilediği gibi tasarruf edendir, Kuddüs'tür, Selam'dır, her zaman gözeten ve koruyandır, kudreti daima üstündür, dilediğini yaptıran O'dur, yücelik ve büyüklük sahibi olandır. Allah müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. 
El-Melik Esmasının Fazileti ve Faydaları

El-Melik maddi ve manevi olarak karşılan tüm zorluklara karşı okunabilecek bir Esma'dır. Her yönden güçlü olmak için okunan bu zikir her şeyin mutlak sahibi Allah (c.c) olduğunu dil ile tasdik etmektir.
 • İdarecilerin, devlet büyüklerinin gönlünü kazanmak için, güç ve iktidara sahip olmak için, kendini kabul ettirmek için bu zikre devam edilmelidir.
 • Bu ismi sürekli olarak zikreden kişiler herkes tarafından aranılan, sözü dinlenen kişiler haline gelirler.
 • Güneşin tepeden meylettiği anda yani zeval vaktinde bu ismi 100 kez okuyan, dünyadaki dertlerinden, kederlerinden kurtulur.
 • Sabah namazından önce yani fecirden önce 120 kez okuyan kişi yoksulluk çekmeyeceği gibi, maddi ve manevi açıdan zenginliklere kavuşur.
 • Allah'ın (c.c) izni ile bu Esma'yı zikir ederek her yönden güçlü olunur. Şeref kazanmak, söz geçirmek sıfatlarına da sahip olmak için bu Esma zikredilir. Canlılara sunulan tüm nimetlerin sahibi Allah (c.c) sayesinde, gösterilecek çaba ile mücadele için gerekli kudret istenir.
 • “Yâ Melik” ism-i şerifi Allah’tan her şeyi kendisinden istemek için büyük bir nimettir ve fırsattır.
 • Her gün ya da her namazdan sonra 90 kere “Yâ Melik celle celâlühû” zikrine devam eden kimse, her türlü kötülüklerden korunur ve kazancı artar.
 • 40 gün süreyle her gün 10201 kere “Yâ Melik” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse, Allahü Teâla’nın büyük yardımlarına nail olur. Her derdinden emin olur.
 • Her gün güneş doğmadan önce 90 kere “Yâ Melik celle celâlühû” okuduktan sonra Âl-i İmran suresi 26.ncı ve 27.nciâyetlerini okuyan nufuz, servet, mal ve mülk sahibi olur.
 • Çarşamba günü yada her gün Zeval vakti yani güneş tam tepeden meyletmeye başladığında 100 kere “Ya Melik celle celalühü” ism-i şerifini okuyan ve devamlı vird edinen kimse dünyevi üzüntülerden, gam ve kederlerden kurtulur.
 • Sabah Namazından biraz yani Fecirden önce 120 kere “Yâ Melik” ism-i şerifini zikretmeye devam eden kimseler fakirlik çekmez. Maddi ve manevi zenginliğe erişirler.
 • “Yâ Melik” ism-i şerifini ile güç ve iktidar sahibi sözü dinlenir olmak için bu ismin zikrine devam etmelidirler. Özellikle Çarşamba günü sabah güneş doğarken, İkindi namazı sonrası ve gece yarısı saatinde 90 kere “Ya Melik celle celalühü” zikrine devam etmelidirler.
 • “Yâ Melik” ism-i şerifi zikrine devam eden, her türlü idareci ve yetkililerin yanında sayılan, sevilen, sözü sohbeti dinlenen kişi haline gelir.
 • Haklı davasını kazanmak isteyen kimse her gün 121 defa “Yâ Melik celle celâlühû” zikrine devam ederse davasını kazanır.
 • Ruh ve sinir hastalarına her gün 90 kere “Yâ Melik” ism-i şerifini okumaya devam ederlerse en kısa zamanda şifa bulur.
 • Ruh ve sinir rahatsızlıkları çekenler, her gün 90 kere “Ya Melîk, Ya Kuddûs celle celâlühû”zikrine devam ederlerse en kısa zamanda şifa bulurlar.
 • Tüm hastalık ve sıkıntılarla mücadele etmek için de bu zikir bir ilaç olarak sunulmaktadır. Allah (c.c) tüm Esmaları gibi El-Melik kelimesi de dertlerine deva, hastalıklarına şifa arayan herkes için tavsiye edilen zikirlerin başında gelmektedir.
Derleme @erolkaranet / 2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.