@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kaçak Akaryakıt Satan İstasyonlar KapatılamayacakAnayasa Mahkemesi, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun, "vergi kaçakçılığı suçuyla ilgili suç duyurusundan, soruşturma veya kovuşturma sonucuna kadar akaryakıt istasyonu bayilik lisansının durdurulması"na ilişkin maddesini iptal etti. 

Ankara 17. İdare Mahkemesi, Ankara 10. İdare Mahkemesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi, baktıkları davalarda, akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesine ve faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin işlemlerin iptalleri talebiyle açılan davalarda uygulama konusu olan Petrol Piyasası Kanunu’nun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20. maddesini Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürdü. 

Başvuruları birleştiren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Petrol Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesini iptal etti, iptal hükmünün, 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, “Vergi kaçakçılığı suçlarının işlendiği tespit edilen tesislerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması sonucunda vergi kaybı riskinin azalacağı açıktır. Bu itibarla kuralın anılan meşru amaca ulaşma bakımından elverişli olmadığı söylenemez. Ancak faaliyetin geçici olarak durdurulması tedbiri, teşebbüsün ekonomik geleceğini tehlikeye düşürdüğünden oldukça ağır bir sınırlamadır” tespiti yapılarak gerekçede, şunlar kaydedildi:
“Dolayısıyla kişi hakkında yürütülen ceza yargılamasında idarenin tespitinden farklı bir değerlendirme yapıldığı durumlarda kuralın idarenin tedbir işlemini sebep unsuru yönünden yeniden gözden geçirmesine imkan tanımadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla kuralın kişilere aşırı bir külfet yüklediği ve kamu zararının önlenmesi biçimindeki amaç ile teşebbüs özgürlüğüne getirilen sınırlama arasındaki makul dengenin bozulduğu, kuralın orantısız, dolayısıyla ölçüsüz bir sınırlamaya neden olduğu anlaşılmaktadır.”

O kararın tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız

@erolkaranet - 2023

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.