@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kafirlere Mühlet Veren Allah En Güzel İsimlerin Sahibidir
Es-Sabûr - الصبور - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan

Es-Sabûr - Ceza vermede acele etmeyen
Es-Sabûr - Cezalandırma güç ve imkânına sahip olduğu halde, suçluları hemen cezalandırmayandır.
Es-Sabûr - Kullarına mühlet tanıyandır.
Es-Sabûr - Kullarının saygısızlığını görüp bildiği halde intikam almakta acele etmeyendir.
Es-Sabûr - Kendisine itaat etmeyenlere nimetlerini vermeye devam edendir.
Es-Sabûr - Suçluları imhal eden (süre veren) ama ihmal etmeyendir.
Es-Sabûr - Çok sabırlı, hiçbir şeyde acele etmeyen; kendine isyan edenleri cezalandırmada acele etmeyip, onlara süre verendir.

Bütün sıfatları mutlak ve sonsuz olup, dilediğini hemen icra edebilen Allah’ın, Sabûr ismi, insanların anladığı mânâda bir sabır olmaktan münezzehtir. O’nun sabrı, ‘acele etmemek’ mânâsınadır.
Allah'ın (c.c) isimlerinden biri olan Es Sabur esması sabır anlamına gelmektedir. Sabırlı olmak, üzüntü gibi hislere sabretmek ve tahammül göstermek anlamlarına da gelir. Es Sabur ismi acele intikam almayan ve çok sabreden anlamlarına da gelen bir esmadır.
Allah, bir işi, vakti gelmeden yapmak için acele etmez. Yapacağı işlere muayyen bir zaman koyar ve onları koyduğu kanunlara göre zamanı gelince icra eder.
Allah'ın (cc) ceza ve günah işleyenlere karşı sabırlı olduğu, cezalandırabilecekken cezalandırmadığı, iyiliğe dönmeleri için tüm kullarına süre verdiğini anlamalıyız. .
Bu sürede günahkar olanların af dilemesini ve pişman olmasını onlardan bekler.

El-Melik esmasının Kur'an-ı Kerim'de Geçtiği Ayetler

Çeşitli ayetlerde başta zalimler olmak üzere kötü insanların davranışlarından Allah’ın asla gafil olmadığı (İbrahim 14/42), bozguncuların fiillerine hemen mukabelede bulunmayı murat etseydi yeryüzünde bir tek canlı bile bırakmayacağı, ancak onları belli bir zamana kadar ertelediği belirtilmekte, böylece sabır kavramının içeriği dolaylı olarak Allah’a nispet edilmektedir (en-Nahl 16/61; el-Kehf 18/58; Fâtır 35/45).

Bunun dışında sabır esmasının geçtiği ayetlerden bir kısmı şöyle;
“Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin” (el-Bakara 45)
“Onlar cehennem ateşine karşı ne kadar sabırlıdır!” (el-Bakara 175)
“Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.” (Nahl 61)
“Kâfirlere biraz mühlet ver ve onları kendi hallerine bırak.” (Tarık 17)
“O halde peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme…” (Ahkaf 35)
“Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Sakın balık sahibi Yunus gibi olma…” (Kalem 48)
“Sonra Şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret edip ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Çünkü Rabbin onların bu amellerinden sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.” (Nahl 110)
“Gerçekten insan tatminsiz bir tabiate sahiptir. Kendisine fenalık dokunduğu zaman sızlanıp feryad eder. iyilik dokunduğunda ise cimri kesilir.” (Mearic 19-21)
“Muhakkak ki biz sabredenlerin mükâfatlarını kendilerine hesapsız bir şekilde ödeyeceğiz.” (Zümer 10)”

El-Melik Esmasının Fazileti ve Faydaları
Es Sabur esmasının zikredilmesinde niyeti doğru etmek ve sonrasında da zikre başlamadan önce istiğfar etmek gerekir.
  • Ya Sabur ismi şerifini hasta olan hergün 33 defa okursa şifa bulur.
  • İşlerinde endişeli olan 3000 defa okursa normal bir halde sabırlı olur. Soğukkanlı olur. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.
  • Gün doğmadan önce(100) kere zikreden kimse Allah tarafından korunur ve başına bela ve musibet gelmez.
  • Her sabah(298) defa zikreden, Allah'ın himayesine ulaşır. Sıkıntı verecek bir şey gelmez.
  • Her gün (296) kere zikreden sabr-ı cemil sahibi olur; hem dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar olur.
  • Vücudunda bir rahatsızlık olan kimse, yürekten (33) kere “YA SABUR” derse şifa bulur.
  • Eğer işlerinizde aksaklıklar varsa ve yolunda gitmeyen bazı şeyler varsa refaha çıkmak için her gün Es Sabur ismini zikredebilirsiniz. 
  • Es Sabur esması zorluklardan ve sıkıntılardan kurtularak refaha ermeye vesile olur. 
  • İşlerin düzene girmesini sağlayan Es Sabur esması aynı zamanda kişilerin rızıklarının artmasını da sağlar.
  • 5 vakit namazlardan sonra 298 kere Ya Sabur celle celaluhu ismini zikreden dünyevi işlerde bıkkınlık hissetmez ve hayatı daha iyi bir şekilde devam eder.
Derleme @erolkaranet / 2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.