@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İsrail için, Netanyahu İçin Denemek İsterseniz, El Mumit
El-Mümît - المميت - celle celalahu - Şanı ve azameti yüce olan

El-Mümît, Her canlıya ölümü tattıran, Allah-u Teâlâ'nın istediği zaman istediğinin canını almaya muktedir olduğunu ve istediğini de yaşatmaya muktedir olduğunu anlatan bir esmadır. Mümit ismi şerifi imate yani öldürme fiilinden türemiştir. Dünyaya yolladığı bütün canlılara ölümü tattırır. İnsanlar kıyamet gününde sorguya çekilmeden toplamda iki kere öldürecektir.

El-Mümît esmasının Kur'an-ı Kerim'de Geçtiği Ayetler

Allah’ı nasıl inkâr edersiniz? (Kıyamet günü sur’a üfürüldükten sonra) siz ölü idiniz. Sonra sizi (kıyamet günü) diriltti. Sonra sizi (sur’a ikinci defa üfürüldüğünde) öldürecek. Sonra sizi (sur’a üçüncü defa üfürüldüğünde) diriltecek. Sonra (İndi İlâhi’de) O’na döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi / 28. Ayet)

Hayat veren de öldüren de odur. O, bir işe hükmettiği (karar verdiği) zaman ona sadece "Ol!" der. Ve o, hemen olur." (Mümin Suresi / 68. Ayet)

Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse: “Bu Allah’tandır.” derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse: “Bu sendendir.” derler. De ki: “Hepsi Allah’ın katındandır.” Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar? ​(Nisa Suresi / 78. Ayet)

Allah’ın kendisine meliklik (hükümdarlık) vermesi sebebiyle (azarak) Rabbi hakkında İbrâhîm ile tartışan kimseyi görmedin mi? İbrâhîm (a.s) (ona): “Benim Rabbim ki O, diriltir ve öldürür.”demişti. (O da): “Ben de diriltir ve öldürürüm.”dedi. İbrâhîm (a.s): “Öyleyse muhakkak ki Allah, Güneş’i doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir.”dedi. O zaman (Allah’ı) inkâr eden kimse şaşırıp kaldı (cevap veremedi). Allah zâlimler kavmini hidayete erdirmez. Bakara suresi / 258. ayet

Ey âmenû olanlar! Siz, yeryüzünde sefere çıkmış veya gâzi olan (savaşa katılan) kardeşleri için “Eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi.” diyen kâfirler gibi olmayın! Allah, bunu onların kalplerinde bir hasret (pişmanlık) kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Ali İmran suresi / 156. ayet

De ki: “Ey insanlar! Muhakkak ki; ben, sizin hepinize (gönderilen) Allah’ın Resûl’üyüm. O ki; semaların ve arzın mülkü, O’nundur. O’ndan başka ilâh yoktur. O, hayat verir (yaşatır) ve öldürür. Öyleyse Allah’a ve O’nun ümmî, nebî, Resûl’üne îmân edin ki; O, Allah’a ve O’nun kelimelerine (sözlerine) inanır (îmân eder). Ve O’na tâbî olun ki; böylece siz, hidayete eresiniz. Araf suresi / 158. ayet

Hayat veren de öldüren de O’dur. O, bir işe hükmettiği (karar verdiği) zaman ona sadece “Ol!” der. Ve o, hemen olur. Mümin suresi / 68. ayet

O’ndan başka İlâh yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki (sizden önceki) babalarınızın Rabbidir. Duhan suresi / 8. ayet

Ve hayat veren ve öldüren, O’dur. Ve gece ve gündüzün ihtilâfı (karşılıklı dönüşümü), O’na aittir (O’nun hükmüdür). Hâlâ akıl etmez misiniz? Mü’minun suresi / 80. ayet

El-Mümît Esmasının Fazileti ve Faydaları

El Mümit esmasını daha çok düşmanlar üzerine okunur ve onlara bu ismin zikriyle üstünlük sağlanır. Düşman ya mağlup olur yada hastalığa yakalanır.
El Mümit esmasını zikretmek kararsız kalınan kararlarda karar vermeye vesile olmaktadır.
El Mümit esmasını zikretmek işlerin sonlandırılmasını sağlamaktadır.
El Mümit esmasını zikretmek kişiye ölümü hatırlatarak af ve mağfiret dilemesine vesile olmaktadır.
El Mümit esmasını zikretmek kişinin kalp gözünü açmak için vesile olmaktadır.
El Mümit esmasını zikretmek kalbi muhabbetin artmasını sağlamaktadır.
El Mümit esmasını zikretmek ibadetlerden daha fazla zevk ve feyiz almaya yol açar.
El Mümit esmasını zikretmek manevi kalkan olarak insanları kötü huylardan ve haramlardan uzak tutar.
El Mümit esmasını zikretmek kalbin yumuşamasına hasıl olur.
El Mümit esmasını zikretmek insan nefsinin şerrinden korunur.
El Mümit esmasını zikretmek biiznillah kötü huylardan kurtulmaya vesile olur.
El Mümit esmasını zikretmek düşman ve zalimlerin kötülüklerine set çeker ve bireyi korur.
El Mümit esmasını zikretmek kötü niyetli kişilere karşı koruma kalkanı olmaktadır.
El Mümit esması ile zalim ve fasık bir kimsenin helakı için dua edilse o kimse hemen ölür.
El Mümit esmasını zikretmek haram sayılan dünyevi aşklar ve şehvetler yok olur.
El Mümit esmasını zikretmek kötü adetlerden kurtulur, harama meyli kalmaz.
El Mümit esmasını zikretmek Allah'ın (c.c) izni ile ruhi ve manevi mertebesinin yükselmesine yardımcı olur.
El Mümit esmasını zikretmek ibadetlerde halis niyet ile ibadet etmeye faydalı olmasının yanında ölümü hatırlatarak kişinin günahlardan ve zararlı işlerden uzaklaşmasını sağlamaktadır.
Yâ Mümît esmasını 7 gün temiz bir tabağa yazıp üzerine 490 kez Mümît esmasını okuduktans onra su ile silerek bir kumarbaza, bir ayyaşa veya bir sapkına içirilirse bi iznillah bir daha o kişi bu kötülüklere dönmez.

İsrail için, Netanyahu için denemek isterseniz
Hak yiyen, devamlı surette zulüm etmekten tatmin olan; alemin ırzını, namusunu çiğneyen ve hiçe sayan, bir zalim ve zorbayı kahır ve helak etmek için 7 gün Güneş doğarken, 4 rekat namaz kılınır, birinci, ikinci, üçüncü rekatlarda Fatiha’dan sonra 15 kez Fil Suresi okunur. Dördüncü rekatta Fatiha’dan sonra 10 kez Fil Suresi ve 5 kez de helakini dilediğin zalimin şerrinden seni ve Ümmet-i Muhammedi korumasını Allah’tan dile..
Selam verdikten sonra 490 kez Yâ Mümît esmasını zikret.
Sonunda yüz salavat okunur ve: “Yâ Allâh! Filan zalimin şerrinden himayene sığınıyoruz” denir.

Dikkat dualar iki taraflı keskin bıçak gibidir. Haksız yere okuyana geri döner..

Derleme @erolkaranet / 2023
Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.