@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Övecekseniz Onu Övün - En Güzel İsimler Allahındır
El-Mecîd - المجيد - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Mecîd - Her türlü övgüye layık bulunan
Şânı büyük, yüksek; lütuf ve ikrâmı bol demektir. Allah Teâlâ, her türlü eksikliklerden yücedir. Şânı büyüktür. Lütuf ve keremi çoktur. Her türlü övgüye lâyıktır. Affı, ihsânı, rahmeti ve yardımı sonsuzdur. Nimetleri saymakla bitmez.
Kulluk ettiğimiz yüce Allah (cc) El-Mecid ismi şerifiyle kendi gücü ve kuvveti hakkında bilgi vermiştir. Bizi yaratıp ve bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan Allah'ın (cc) şanı çok büyüktür.
Asil, şerefli ve seçkin olmak kelimelerinin anlamı taşıyan mecd kelimesinden türeyen El-Mecid (cc) esmasının anlamı her türlü övgüye sadece Allah'ın (cc) layık olduğunu gösterir.
El-Mecid esması bütün güzel işlerin Allah'ın nasip ettiğini anlatır. Yarattıkları bütün varlıklara ikramı bol olan Rabb (cc) çok büyük lütuf sahibidir ve bütün eksikliklerden münezzehtir. Şanı sonsuz olan Allah (cc) aynı zaman övülmeye en layık olandır.

 El-Mecîd ESMASININ GEÇTİĞİ BAZI AYETLER

“Şu muhakkak ki rabbimizin şanı çok yücedir; O, ne bir eş edinmiştir ne de çocuk.” (Cin 3)
“Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden; geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, halk da emir de yalnız O’na aiitir. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir.” (Araf 54)
“Onlar “Sen Allah’ın emrini garip mi karşılıyorsun?” dediler; “Allah’ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun ey hane halkı, kuşku yok ki O’dur Hamid, O’dur Mecîd!” (Hûd 73)
“Ve O Ğafûr’dur, Vedûd’dur, Arş’ın sahibi olan el-Mecîd’dir; dilediği her şeyi yapan bir Fa’al’dir.” (Burûc 14-16)

El-Mecîd ESMASININ FAZİLETİ NEDİR?

 • El-Mecid (cc) zikrinin devamı rızık bolluğuna vesile olur.
 • El-Mecid (cc) esmasının sürekli tekrarı Allah'ın iziyle işlerinin kolaylamasına vesile olur.
 • Zikrin devamı Allah'ın izni ile rızık bolluğuna kavuşturur.
 • El-Mecid (cc) zikrinin sürekliliği kişinin çevresinde izzet sahibi ve görkemli olmasının yolunu açar.
 • El-Mecid ism-i şerifi, izzet ve şerefe layık olmak, rızkın bol, maişetin kolay olması ve sıkıntılardan kurtulmak için, "Ya Mecid Celle Celalühü" diyerek 57 kere okunur.
 • Alaca (bir çeşit cilt hastalığı) hastalığına yakalanan kişi, eyyâm-ı biyz günlerinde (her arabi ayın 13,14,15. günleri) oruç tutar ve her akşam, iftar vakti çokça , "Ya Mecid Celle Celalühü" dese, inşallah sebepsiz veya , Allahü Teala hazretlerinin kendisine açacağı bir sebeple bu kötü hastalıktan kurtulur.
 • 5 vakit namazdan sonra 57 kere ” Ya Mecîd celle celâlühû ” zikrine devam eden herkes tarafından sevilir.
 • Her gün sabah namazından sonra 9 kere ” Ya Mecîd celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan kendi emsalleri arasında saygınlığı ve hürmeti çok olur.
 • Maden arayan, her gün 134 kere ” Ya Mecîd, Ya Vâsî celle celâlühû ” ism-i şerifini zikrederse aradığını bulur.
 • Her gün 57 kere ” Âyetü’l-Kürsî ” ve 3249 kere ” Ya Mecîd celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyanın muradı ne ise en kısa zamanda olur.
 • El-Mecid ism-i şerifi, izzet ve şerefe layık olmak, rızkın bol, maişetin kolay olması ve sıkıntılardan kurtulmak için, “Yâ Mecîd Celle Celâlühü” diyerek 57 kere okunur.
 • El-Mecid ism-i şerifini, sabah namazından sonra , “Yâ Mecîd Celle Celâlühü” diyerek 79 kere okuyan ve ellerine üfleyip yüzünü ve vücudunu sıvazlayan yakınları yanında izzet ve heybet sahibi olur.
 • Alaca (Abraş) hastalığına yakalanan kişi, eyyâm-ı biyz günlerinde (her Arâbî ayın 13,14,15. günleri) oruç tutar ve her akşam, iftar vakti çokça , “Ya Mecid Celle Celalühü” dese, inşallah sebepsiz ya da Allah-u Teâlâ’nın kendisine açacağı bir sebeple bu kötü hastalıktan kurtulur.
 • Bu ismi okumaya devam eden bir kimse, umulur ki ululuktan berhudar olur. Eğer bir kimsenin kendi akrabası arasında kadri ve izzeti olmazsa bu ismi sabah namazından sonra 99 kere okuyup kendi üzerine üfürse akrabası arasında aziz ve muhterem olur.
 • Bu İsmi şerifi her gün 3249 kere okuyanın izzet ve şerefi artar.
 • Her gün 365 kere okuyan maddi ve manevi bolluk ve bereket içinde yaşar her işinde destek ve yardım görür.
 • Bu ism-i şerifi her gün 30 kere okuyan mevki ve işinde yükselir.
 • Her gün 194 kere okuyan başladığı her işi başarı ile sonuçlandırır.
Derleme @erolkaranet - 2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.