@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Eft İçin Mesai Sonrası Fark Yok
Hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST'lerde yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması kaldırıldı. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı.
1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenleme ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.  
TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. 

25 Kasım 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32380

TEBLİĞTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE  İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  (SAYI: 2020/4)’DE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2023/32)

MADDE 1- 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 15 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami ücret sınırlamalarına tabidir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu maddenin birinci fıkrasındaki sürelerle bağlı kalınmaksızın sayfa başına azami 2 TL ücret alınabilir.” ibaresi “alınabilecek ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarı, hizmetin banka bünyesinde sunulması halinde ise hizmetin makul bedelini geçemez.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/12/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

@erolkaranet / 2023 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.