@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Bir Çok Avukat İşsiz Kalacak
25 Kasım 2023 tarih ve 32380 sayılı resmi gazetede yayımlanan 24 Kasım 2023 tarih ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Anonim şirketlerin sermayesi 1 milyon 250 TL'sına çıkartıldı.
Bu kararla birlikte sermayesi 1.250 000 TL'den az olan anonim şirketler bordrolarında bulunan avukatlarla yasal sınırda olmadıkları için çalışmaktan vaz geçebilirler.
Avukatlık Kanunu’nun 35/3 üncü maddesine göre; TTK 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan AŞ’ler sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır. Başka bir ifade ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren sermayesi 1.250.000 TL ve üzeri olan Anonim şirketler avukat bulundurma zorunluluğunda olacaktır.
Mevcut haliyle bugüne kadar 250.000 TL üstü sermayesi bulunan şirketle avukat bulundurmak zorunda kalıyordu.

Karara Şirket Sahipleri Çok Sevinecek
2022 yılından bu yana Anonim Şirket sahipleri, çok sayıda firmanın söz konusu 250 bin TL tutarının 2012 yılından bu yana güncellenmemesi nedeniyle sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu kapsamına girmesi ve bu uygulamanın dava, icra takibi veya avukatlık işi olmayan anonim şirketlere finans yükü getirmesi nedeniyle, söz konusu tutarın günün değişen koşullarına göre artırılmasını, söz konusu tutarın en az 1 milyon TL olmasını istemişti. Alınan kararla iş dünyasının da istediği olmuştu.

Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu nedir ?
Avukat bulundurma zorunluluğu, sözleşmeli olarak  ( danışmanlık bazında veya bordrolu olarak şirket bünyesinde) bir avukatla anlaşılması anlamına geliyor. İş olsun olmasın bu kişilere Avukatlık Ücret Tarifesinde belirtilen rakam aylık olarak ödeniyordu. Bu ücret 21 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Ücret Tarifesine göre Yapı Kooperatiflerinde 10.500 TL anonim şirketlerde 15.800 TL idi. 

Cezası da Vardı
Avukatı olmayan şirkete ve kooperatife Cumhuriyet Savcısı tarafından avu­kat ta­yin et­me­dik­le­ri her ay için as­ga­ri üc­re­tin iki ay­lık brüt tu­ta­rı kadar idari para cezası veriliyor (1136 sayılı Kanun, Mad.35). 

Kaynak : Resmi Gazete - 2023 - @erolkaranet 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.