@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Beyazıt Camiinin Kadim Seccadesi
İstanbul Beyazıt camiinde bulunan çerçeve içerisinde bulunan seccadeler merak konusu olmuştur. Günümüz görevlilerinin fazla bir bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Bugün mihrabın  sol tarafında yer alan büyük bir camlı çerçeve içerisinde bulunan seccadenin de ilk dönem camiye hediye edilenlar arasında olduğu tahmin edilmeketdir.
T.C. Başbakanlık Arşivi Osmanlı Dairesi'nin EV 13242 no.lu kayıtlı belgeleri arasında yer alan defterde II. Bayezid camii ve külliyesindeki mahfel-i hümâyûn, kasr-ı hümâyûn, maksure, muvakkıthâne, kayyum odası, türbe-i şerif, Selçuk Sultan türbesi, bevvâb odası, imaret, kiler ve diğer birimler ile müezzin, imam efendi, kilerci ve türbedâr efendilere ait eşyaların aded ve özellikleriyle belirtildiği görülmektedir 
Bununla birlikte, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda Muallim Cevdet yazmaları arasında bulunan 0.71 sayılı belgede, cami tamamlandıktan sonra buraya Kur’ân-ı Kerîm’ler, halılar, seccadeler, kandiller, askılar, fenerler, mumlar, cüz mahfazaları, rahleler, avizeler, Kur’an keseleri ve daha pek çok eşyanın kimler tarafından verildiği de kayıtlıdır.
15.ve 16.yy.da, vakfiyelerde ve tahrir defterlerinde bulunan kayıtlardan camilere halı ve kilim  vakfedildiği anlaşılmaktadır. 16.Yy. sonrasında da vakıf yoluyla cami, mescid ve diğer dini ve sosyal yapılara halı, kilim ve diğer düz dokuma yaygıların vakfedili sinin devam ettiğini kayıtlardan öğreniyoruz. Ayrıca incelenen bu belgeden ün yapmış halı türlerimizden Gördeskârî kaliçelerin yaygın bir şekilde kullanıldığını, bunun yanında Nemçekâri ve İngilizkâri seccadelerinin varlığını anlıyoruz.

Defterde kayıtlı bulunan ancak bugün pek çoğunun nerede olduğu bilinmeyen seccadelerin listesi şöyle;
 • Hatibe mahsus Banaluka seccade, aded 1.
 • Köhne Banaluka seccade, aded 1
 • Gördeskâri Seccade, aded 1
 • Sırma saçaklı sûzeni Bursakârî seccade, aded 1.
 • Gördeskârî müsta'mel seccade, aded 1.
 • Gördeskâri vasat seccade, aded 3.
 • Bursakârî seccade, aded 2.
 • Banyaluka seccade, aded 2.
 • Gördeskâri vasat seccade, aded 1 müsta'mel
 • GÖrdeskârî seccade, aded 2
 • Bursakâri müsta'mel seccade aded 1
 • Banyaluka seccade
Kaynak : 
1 ) Türk Dünyası incelemeleri Dergisi Sayı I, İzmir 1996. ss. 123-147 
2) Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Ansiklopedisi

Derleme ve foto : @erolkaranet


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.