@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Mirası Kaçırandan Mal Nasıl Geri AlınırMirası Kaçırandan Mal Nasıl Geri Alınır 

Mal canın yongası derler.. Doğrudur. Ancak, kişinin kendi hakkı ile elde edemediği hile ve desise ile elde edilen malda kişiye hayır getirmez. Ne diyor büyükler, "haramın binası olmaz". İnsan mutlaka ölecektir. Hiç ölmeyecek gibi mal edinenler geriye mal bıraktığında bunların kimin elinde nasıl değerlendireceğini düşünmez. Hayırlı ya da hayırsız evladın elinde o malın ne hale geleceği düşünülmez.
Kişi yaşadığı sürece mal istiflemeye ölümüne gayret eder. Belki bu mal edinme aşamasında nice haramlar, nice gasplar, nice düşmanlıklar ve hatta nice ölümlere sebep olunur, nice beddualara muhatap olur, hiç ama hiç onun için önemi yoktur. Ve sonunda mal onun bunun elinde kalır. Hayırlı evlada sahipse ne ala. Hayırsızın elinde çul olur, toz olur, kalana da fayda sağlamaz.
"Malından hayır gör", atasözü çok önemlidir. Ancak gasp edilen malın, ondan bundan kaçırılan malın, kız evlatlara, kız kardeşlere, anneye, teyzeye, halaya yedirilmeyen malın, yalanla, iftirayla, zorla, zorbalıkla edinilen malın hayrı olmaz. İnsan yaşarken bunu görürse ne ala.. Belki ibretlik olur, yaptığı yanlışı fark eder, düzeltmeye çalışırsa malı sahibine geri verir, helalleşirse ne ala..
Bilhassa miras paylaşımda bu durumlar sıkça yaşanır. Bilhassa doğu illerinde yaşayanlar miras payında Allah'ın emirlerin yok sayarak kadına hak vermez. kadına pay vermez, kadına mirastan koklatmaz. Hem "miras helal ölüm haktır" derler hem de mirasta kanunlarımızda eşit oranda, dinimize üçte bir oranda kadına kalması gereken mal paylaşımı, Allah'ın emrine rağmen yok sayılır. Allah'ın emrine karşı istediği kadar namaz kılsın, hacca gitsin, ben gece gündüz kulluk yapıyorum, şu kadar iyilik yapıyorum, şu kadar fakir doyurdum, şu kadar cami yaptım, okul yaptım desin o hak yemeyle cennet yüzü göreceğini sanıyorsa aldanır. Çünkü, Allah'a isyan etmiştir.
Bir kişi birçok sebeple mirasçılarından mal kaçırmak isteyerek bazı mirasçılarını mirasından mahrum bırakmaktadır. Bir kişi mirasını yasal mirasçıların faydalanmasını istemediğinde mirastan mal kaçırma işlemine başvurabilmektedir.
Miras bırakan kişi, diğer mirasçılara mal bırakmak istemediğinde ya yakınına ya da üçüncü kişilere bir şekilde malını devrederek mirasından mal kaçırma işlemine başvurabilir. Bir de, mirasçılardan biri, mal varlığından haberdar olup, ölüm sonrası türlü entrikalarla diğer mirasçılara mal kaldığını haber vermeden üzerine geçirebilir.
Mirasçılar miras bırakanın terekesi üzerinde hak sahibi olan kişilerdir. Murisin ya da kötü niyetli mirasçılardan biri diğerlerini (yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ve evlatlıklar) mirastan yoksun bırakırsa buna "Mirastan Mal Kaçırma" denir. Diğer mirasçılar , yıllar sonra bile böyle bir mirastan mal kaçırma durumunda bireysel olarak ya da topluca "Mirastan Mal Kaçırma Davası" açma hakkına sahip olur. Mirasın reddi söz konusu olduğunda da tarafların bunu talep edebilme hakkı bulunur. Mirastan Mal Kaçırma Cezası söz konusu olduğunda saklı pay sahibi olsun olmasın her mirasçı dava açabilir. Bunun cezası, mirastan mal kaçırmak için yapılmış sözleşmelerin iptali ve mirastan pay alması gereken kişilere hakları olan payların iadesi ile ilgilidir. Mirastan mal kaçırmanın konu olduğu davaları ile görevli olan mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Mirastan mal kaçırmanın tespit edilmesi ve delillerle ispatlandığında mirastan pay alamayan mirasçılara hak iadesi yapılır. Mirastan mal kaçırmanın konu olduğu davalarda bu işlemler tespit edildiğinde mal kaçırmak için yapılan tüm resmi işlemler hukuksal olarak geçersiz hale gelir.
Mirastan Mal Kaçırma davasının herhangi bir hak düşürücü süreye sahip olmadığı görülürken dava zamanaşımı süresi de yoktur. Mirastan mal kaçırmanın tespit edildiğinde üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun mahkemeye başvurarak mirasın iptalini istemek mümkündür. Muris muvazaasında ayrıca 3. Kişileri aldatma amacı güdülmelidir. Taraflar arasındaki gizli anlaşma da bu işlemlerin yapılabilmesi için gereklidir.

Bağış Yoluyla Mirastan Mal Kaçırma
Miras sahipleri mirasçıların miraslarından yararlanamaması için miraslarını kimi zaman bağışlama yöntemine yönelebilirler. Satış görünümünde olan bu duruma bağışlama muvazaası adı verilmektedir ayrıca cezası bulunmaktadır.

Mirastan Mal Kaçırmada Zaman Aşımı
Mirastan mal kaçırmanın konusunda üç şartın gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Bu üç koşul, tarafların bilinçli olarak mirasta uygunsuzluğa başvurmaları, üçüncü kişilerin mirastan mal kaçırmak amacıyla aldatılması, anlaşma yapan iki tarafın mal kaçırma işleminde aralarında anlaşmış olmalarıdır. Mal kaçırma işlemleri gizli ve açık olmak üzere iki farklı şekilde uygulanabilmektedir. Genellikle mirastan mal kaçıran kişiler miras sahibi olan üçüncü kişileri aldatarak onların mirastan pay almalarını engellemiş olurlar. Mirastan mal kaçırmanın davası mirası bırakan kişinin vefat etmesinden sonra açılan bir davadır.
Mirasçılar murisin vefatının ardından mal paylaşımı yapılması gerekli olduğunda miras hukukuna uygun olarak hareket etmek zorundadır. Gerçek bir kişi öldüğünde ölene ait olan ve devredilmesi mümkün bulunmayan hakların kime geçeceği ve bu işlemler yapılırken ne tür bir yol izleneceği önemli hale gelmektedir. Bu durumda da miras hukuku devreye girer.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer ?
Mirastan mal kaçırma davasının süresi, miras konusu olan malların tespit edilip incelenmesine ve mahkemenin delilleri toplama süresine göre değişmektedir. Ülkemizde mal kaçırma ile ilgili konularda her mirasçı dava açma hakkına sahiptir.
Ancak bir mirastan men edilen kişiler, mirası reddeden kişiler ve miras hakkından feragat eden kişiler mal kaçırma davası açma hakkına sahip değildir.
Bu davaların süresi ise mirasa konu olan malların tespit edilmesi ve mal kaçırma ile ilgili delillerin ne kadar sürede toplanabileceğine göre değişiklik göstermektedir.
Muris muvazaası ya da diğer adıyla mirastan mal kaçırma yapılırken görünürdeki işlemin yanı sıra gizli bir işlemin varlığı da söz konusudur. 

Derleme @erolkaranet / 2023

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.