@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kavgayı Kameraya Kaydetmek Suç Mudur?
Herhangi bir yerde bir kavgaya şahit oldunuz. Ve herkesin yaptığı gibi, siz de, telefonunuzu çıkardınız, gayet doğal bir vaziyette çekime başladınız. Buraya kadar sorun yok. Hatta, Yargıtay'ın emsal bir kararında yer alan bir cümle üzerine sosyal medyada yer alan "kameraya almak suç teşkil etmez" başlıklı bir çok yazıya bakarak da, siz siz olun çektiğiniz görüntünün sizi cezalandırabileceğini unutmayın.
Teknolojinin sayesinde her gün yeni bir özellikle karşımıza çıkan cep telefonlarının varlığı ya da işyerleri, meskenlerin çevresine konulan kameraların varlığı ile birlikte ses ve görüntü kaydı almak son derece kolay hale gelmiştir. Ve bugün bir çok insan bir olay karşısında, anında cep telefonuna sarılarak görüntü alıyorsa bunun kendisine ne kadar pahalıya mal olacağını o an kestiremeyebilir. Oysa, kanunen suçlanacağını ve cezalandırılacağını bir bedel ödeyerek öğrenmek zorunda kalabilir.
Yargıtay'ın bir kararını alarak kavgayı çekmenin suç olmayacağını belirten karaın aslı çok farklı. Buradaki ince noktayı da bilmek lazım. Eğer, siz bir kavgayı kameraya kaydedip bunu birden fazla kişiyle, sosyal medya sayfalarında yayarsanız hukuka aykırı bir eylem içine düşmüş olacaksınız. Bir kimsenin özel hayatını ihlal edecek şekilde kişinin telefon ile fotoğraf veya video kaydına alınması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmuş olacaktır.
Yargıtay'ın bir dava dosyası ile ilgili verdiği karada "sanığın ayrı yaşadığı eşinin babası olan katılanın evine çocuklarını görmek için geldiğinde çıkan tartışmayı kamera ile kaydedip soruşturma dosyasına delil olarak sunduğu iddia edilen olayda, kayda aldığı görüntüleri üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, kendisine yönelen eylem nedeniyle başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken, kaybolma olasılığı bulunan delilin muhafazasını sağlayıp, katılanın eylemini ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket etme bilinciyle davranmaması nedeniyle yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir." demesi üzerinde aradaki bir cümleyi es geçenler kavgayı kaydetmenin suç teşkil etmediğini iddia etse de bu büyük bir yanılgıdır. Zira, Yargıtay in kararında yer alan "kayda aldığı görüntüleri üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen" cümlesi çok önemlidir.
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanunu 134. madde ile düzenlenmiş olup cezası temel halde 1 yıldan 5 yıla kadar artırabilir. Şöyle ki, "TCK Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.(1) (2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur."
Bir kavganın görüntüsünün çekilmesinin suç teşkil etmemesi için o görüntünün sadece "delilin muhafazasını sağlayıp, katılanın eylemini ispatlama amacını taşıyan eyleminde" suç teşkil etmeyeceği Yargıtay'ın kararlarında yer almaktadır. Ses veya video kaydı yapan kişi kanıtların kaybolmasını engelleme ve yetkili makamlara sunarak güvence altına almak amacıyla bu kayıtları yaptığında ihlala suçunu işlememiş olacaktır. Kayıtların üçüncü kişilerle paylaşılması veya bu amaçla yapılması suç teşkil eder. Kayıtların sunulacağı yetkili makamlar; idari devlet birimleri, kolluk görevlileri ve mahkeme gibi adli makamlardır.
Hatta, artık bir meslek haline almış olan, sayıları giderek artan özel dedektiflik bürolarının sistematik ve planlı bir şekilde özel hayatı ihlal edecek şekilde fotoğraf çekmesi, ses kaydı alması veya video kaydı yapması suç teşkil eder.

Derleme : Erol Kara - @erolkaranet - 2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.