@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hukuk Muhakemeleri Tanıklık Ücreti Kaç Lira Oldu 


Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince Hukuk Muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara ödenecek olan ücretin miktarını belirleyen karar Resmi Gazete'nin 24 Ekim 2023 tarihli sayısında yayımlandı.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, Hukuk Muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, ödenecek miktar 2024 yılı için en fazla 100 TL olarak artırıldı.
2023 yılına ait tanıklık ücretinin miktarı en fazla 80 TL idi. Yeni tarife 24 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak..

2024 Yılında, Hukuk Muhakemeleri Tanık Ücreti Kaç Lira
24 Ekim 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32349

TEBLİĞ


Adalet Bakanlığından:
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
TANIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ücret
MADDE 3- (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 60,00 ilâ 100,00 TL arasında ücret ödenir.

Giderler
MADDE 4- (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet
MADDE 5- (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

Yürürlükten kaldırılan tarife
MADDE 6- (1) 30/9/2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Kaynak : Resmi Gazete - 2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.