@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Gusül Abdesti Almamak
Boy abdesti veya gusül bir Müslümanın olmazsa olmazıdır. Bir Müslüman için kayıtsız şartsız, sorgusuz sualsiz yerine getirilmesi gereken bir vazifedir. Cünüp olan kadın ve erkek her Müslümanın bütün vücudun yıkanması bir zorunluluktur.  
Aslında Müslüman olan tüm toplumlarda bu kural benimsenmiştir. Hazreti Muhammed aleyhisselamın öncesinde gelen tüm peygamberlere inanalar gusül abdesti ile emredilmişlerdir ve bunu uygulamıştır.  Eski Mısır dininden Hinduizm’e kadar geleneksel dinlerde “mânevî kirlilik hali olarak kabul edilen bazı olaylardan kişinin su ile kendisini arındırması” anlamına gelen gusül, maddî bir temizlikten ziyade kırılan veya çiğnenen bir tabuyu onarmayı ifade eder.. Mesela, Hititler'de cinsel ilişkiden sonra, Yahudilik'te gusül gerektiğinde yıkanma emredilmektedir. Cinsel ilişkiden sonra yıkanma Irak Sâbiîlerlerinde ve Hindu kadınlarında vardır. Yahudilik'te hayızlı kadınların gusül almadan mabede girmesi, kutsal şeylere dokunması ve cinsî münasebet yapması yasaktır. Müslümanların boy abdesti alırken kullandığı mazmaza, istinşak gibi tabirler her zaman vardı. 
Guslün farz oluşu kitap ve sünnete dayanmaktadır. Kur'an'da ise bu konuda 2 ayet bulunmaktadır ki bu ayetler: 
"Bismillahirrahmanirrahim"
"Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüp iken de yolcu olanlar müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman tertemiz bir toprak ile teyemmüm edin. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır." (Nisâ Sûresi 43)
"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor." (Mâide Sûresi 6)
“Temizleninceye kadar onlara -hayızlı kadınlara- yaklaşmayın” (el-Bakara 2/222)
Cahiliyye Araplarında boy abdesti yer almış olsa da, bazıları cenabetlikten dolayı yıkanmayacaklarına dair yemin ederlerdi. Mesela, Bedir Savaşı sonrası Ebû Süfyân, Bedir'in intikamını alıncaya kadar gusletmeyi kendisine yasaklamıştır.

Gusül almayı gerektiren durumlar
 • Birleşmeye bağlı olmaksızın meninin şehvetle yerinden ayrılıp dışarı çıkması, 
 • Meni ve mezinin çıkması: Meni, cinsel ilişki veya cinsel haz ile dışarı çıkan sıvıdır. Mezi ise cinsel temas veya şehvet uyandıran şeyler sonucunda dışarı çıkan beyaz ve yapışkan bir sıvıdır.
 • Kadınların hayız veya nifas hali: Hayız, kadının âdet gördüğü dönemdir. Nifas ise kadının doğumdan sonra gördüğü dönemdir.
 • Büyük bir pisliğin çıkması: Büyük bir pislik, idrar, dışkı, kan ve benzeri pisliklerdir.
 • Zekerin (sünnet edilen yere kadar olan) baş kısmının, canlı bir insanın ön veya arka yollarından birinin içerisine girmesi, 
 • Ölüyle veya bir hayvan ile birleşme sonucu meninin gelmesi, 
 • Zekeri kalkık değilken yatıp uyanınca ince bir suya (ıslaklığa) tesadüf edilmesi durumunda,
 • Sarhoşluktan ya da baygınken ayıldıktan sonra rastlanılan bir ıslaklığın meni zannedilmesi halinde, 
 • Uyanınca iç çamaşırında ıslaklık bulması durumunda... Bir kişi ihtilam olsa ancak uykudan uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görmese gusletmesi gerekmez (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 302). Buna karşılık, rüya gördüğünü hatırlamamakla birlikte, uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görürse gusletmesi gerekir (Ebû Dâvûd, Tahâret, 96; Tirmizî, Tahâret, 82). Kadınların da erkekler gibi ihtilam olmalarından sonra çamaşırlarında ıslaklık görmeleri halinde gusletmeleri gerekir.
 • Cünüp olarak ölen bir kişinin cenazesini yıkamak için
 • İslam'a yeni giren bir kişinin Müslüman olduğunu ilan ettikten sonra
 • Sezaryenden sonra rahimden kan gelmezse kadın ilk fırsatta guslederek lohusalık (nifas) hâlinden temizlenir. Rahimden kan gelirse, kanın kesilmesinden sonra gusletmesi gerekir (Serahsî, el-Mebsût, III, 210; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 60, 108).
Boy abdesti almanın sünnet olduğu durumlar
 • Cuma ve bayram namazları öncesinde,
 • Hac veya umre niyetiyle ihrama girerken
 • Arafat'ta vakfeden önce
Günümüzde bilhassa gençlerin gusül (boy) abdesti alamdan dolaştığı konuşulmaya başlandı. Eğitim eksiklikleri ve dini bilgilerin öğrenilmemesi, büyüklerin gençleri karşılarına alarak bu konuda bilgi vermemeleri bu durumu giderek çoğaltmaktadır. Cenabet dediğimiz hal içerisinde kadın - erkek herkes rahatlıkla dolaşmaya, gezip yemeğe hatta ibadethanelere, türbelere girip çıkmaya başlamıştır.
Gusül abdesti almadan zaman geçirmenin hem bedeni, hem ruhsal ve hem de sağlık açısından pek çok zararları vardır.

Gusül abdesti almanın faydaları
Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam buyurdular ki
"Gusül abdesti almağa kalkan bir kimseye, üzerindeki kıllar adedince yâni pekçok sevâb verilir. O kadar günâhı affedilir. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevâb, dünyada bulunan herşeyden daha hayırlı olur. Allahü teâlâ, meleklere," Bu kuluma bakınız! Üşenmeden kalkıp, benim emrimi düşünerek, cenâbetlikten guslediyor. Şâhid olunuz ki, bu kulumun günâhlarını af ve magfiret eyledim."

Gusül abdesti olmayanların yaşadıkları olumsuzluklar nelerdir
Cünüp olan kadın ve erkeğe veyahut hayız ve nifas hâlindeki kadınlara yapmaları haram olan dini vazifeler şunlardır:
 • Namaz kılamaz.
 • Cünüp olan kimse, oruç tutmakla beraber, hayız ve nifas hâlindeki kadın, oruç da tutamaz.
 • Kur'an okumak. (ezberden okumak caiz görülmüştür) 
 • Kur'an-ı Kerîm'e el süremez 
 • Kâbe-i Muazzama'yı tavaf edemez
 • Câmi-i şerifin içine giremez, caminin içinden geçemez. (zorunluluk hariç)
 • Üzerinde âyet-i kerime yazılı herhangi altın ve gümüş parayı veya kolyeyi veyahut levhayı elle tutamaz
 • Gusletmesi gereken bir kimse ihtiyaç hâlinde, herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla, avret mahallinin temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir ve başka işlerle meşgul olabilir (Buhârî, Gusül, 27 [288]; Müslim, Hayız, 21-24 [305-306])
 • Elini ve ağzını yıkamadan yiyip içemez.
Gusul Abdesti Alınmadığı Takdirde
" Peygamberimiz Hz. Muhammed sav buyurdu ki 
"Kirlenince, çabuk gusül abdesti alın! Çünkü kirâmen kâtibîn melekleri, cünüp gezen kimseden incinir"
Gusül gerektiği halde keyfi olarak almayan insana üzerinde gezindiği toprağın kendisine lanet ettiğine dair peygamber efendimizin sözü olduğu söylenir.
Halk arasındaki bir ifadede toprağın altında bulunan ölülerin beddua ettiği dile getirilmiştir
Ölümün ne zaman geleceği belli olmaz. Bu nednle bir an önce abdest alıp temizlenmeli. Aksi halde cenabet halinde ölüm gelmiş olabilir.
İslam dininin temelinde temiz olmak vardır. Temizlik imanın yarısıdır denilen hadisi şeriften sonra bir Müslümanın pis, kirli olarak dolaşacağını düşünmek bile istemeyiz.  Sağlıklı olmanın yollarından biri de vücudun temizliğidir. 
Cinsel ilişkiden sonra terleme ile vücuttan terden daha farklı bir sıvı atılır. Vücutta bulunan zararlı maddeler toksinler bu terleme esnasında dışarıya çıkar. Normal terleme gibi olmadığını temiz bir insanın terlemesi ile cünüp olan bir insanın terlemesi arasında oluşan kokudan anlayabiliriz.  İşte hem üreme organlarından dışarı çıkan sıvının hem de ter yoluyla atılan toksinlerin vücuttan temizlenmesi gerekir. Yıkanmadığını takdirde bu sıvıların tekrardan vücuda gireek önü alınmaz hastalıklara sebep olacağını unutmayınız Dini vecibeleri yerine getirmeseniz bile, boy abdesti almak hem ruhen hem de vücudun sağlığı açısından faydalıdır. Yukarıda de belirttiğimiz gibi, gusül etmek insanlık tarihi boyunca uygulanmıştır.

DErleme : Erol Kara - 2023 / @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.