@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kudreti Üstün Olan Allah En Güzel İsimlere SahiptirEl-Kaviyy - القوي - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan

El-Kaviyy - Kuvvet kökünden türeyip sıfat olan kaviyy anlamındadır. "Güçlü olmak, gücü yetmek, bir işi gerçekleştirmek için aklen ve bedenen yeterli olmak" anlamına gelir. Kaviyy sıfatı Allah'a nispet edildiğinde, Kudreti en üstün - Her şeye gücü yeten, kudret sahibi, yorgunluğa ve zaafa uğramayan, gücü ve kuvveti sonsuz olan.
El-Kaviyy ismi şerifi, kulluk ettiğimizin zatın her şeye gücünün yettiğine bizlere iman ettirir. Nitekim O'nun dediklerini yapanların ve yolundan şaşmayanların akıbetinin hayr olduğunu Hz. Musa (as) ve O'na inananların Kızıldeniz'de yaşadığı olay ile daha çok idrak ederiz. El-Kaviyy esmasının zikri fetih için de uygundur.
Hz. Hûd’un (as) kavmine verdiği öğütler nakledilirken bağışlanmalarını dileyerek Allah’a döndükleri takdirde O’nun güçlerine güç katacağını ifade ettiği haber verilmiştir (Hûd 11/52).
İstanbul’un fethinde bu ismin Fatih Sultan Mehmet tarafından da zikredildiği rivayet edilmektedir. Yavuz Sultan Selim de Mısır’ın fethinde bu ismin zikrini yaptığı belirtilmektedir.

El-Kaviyy esmasının Kur'an-ı Kerim'de Geçtiği Ayetler

Kavî ismi dokuz âyette Allah’a nisbet edilmiştir. Bunlardan ikisi “cezası çetin olan” anlamındaki şedîdü’l-ikāb terkibi, diğerleri ise “yegâne galip” mânasındaki azîz ismiyle birlikte kullanılmış ve her iki grup âyet Allah’ın muktedir olmasını gerektiren anlatımların sonunda yer almıştır. Kur’an’da ayrıca kuvvet kelimesi de Allah’a izâfe edilmiştir (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “ḳvy” md.).

"...Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir..." ( Hac suresi, Ayet 74 )
"...Allah, inkar edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın, kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta miminlere kafi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir...." ( Ahzab Suresi, Ayet 25 )

El-Kaviyy Esmasının Fazileti ve Faydaları
Müslümanlara Allah’a dua ederken, O’nun en güzel sıfatlarından faydalanması tavsiye edilmektedir. Bu şekilde edilen duaların geri çevrilmeyeceğine inanılmaktadır. Esmaül Hüsna’da yer alan tüm isim ve sıfatların kendine has bir fazileti bulunmaktadır. Bu bağlamda El-Kaviyy ismini okuyan kişiler de aşağıda faziletlere ulaşma imkanı kazanmaktadır.
 • El-Kaviyy esmasının zikrine devam eden kimse borçlu ise Allah'ın izniyle bu borcundan kurtulur.
 • El-Kaviyy zikrine devam eden mağdur, mazlum ve güçsüz kişiler ise amaçlarına kavuşurlar.
 • El-Kaviyy esması yolculuk sırasında okunduğunda kaza ve beladan korur.
 • Tespih çekerken El-Kaviyy (cc) esmasını sürekli tercih edenler Allah'ın (cc) yardımı ile korktuklarından emin olurlar.
 • Namazdan sonra okuyan kişinin hastalıkları şifa bulur.
 • Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse Allah’ın izniyle zorluk çekilmez.
 • Her gün evinden çıkmadan 126 defa El-Kaviyy ism-i şerifini okuyan kimse, bütün zahmet ve meşakkatlerden kurtulur. İşleri kolayca yürür. Kalp ve ruh kuvveti kazanır.
 • “Ya Kaviyy Celle Celalühü” teşbihine devam eden kişi tüm muratlarına kavuşur.
 • Her gün okuyan kişi himmetli olur ve bedeni güç kazanır.
 • Zorluklara karşı okunduğunda, kişiye bunu atlatabileceği kolay bir kapı açılır.
 • Bir bardak suya 13454 kere ”Ya Kaviyy celle celâlühû” ism-işrifi okunup hasta olana içirilirse, en kısa zamanda Allah’ın izniyle şifa bulur..
 • Sabah namazında okuyan kişi hem dünya hem de ahiret nimetleriyle mükafatlandırılır.
 • Vücudunda takatsizlik veya kansızlık bulunan bir kimse, her gün 114 defa El-Kaviyy isminin zikrine devam ederse zafiyeti ve kansızlığı gider, kuvveti bulur.

Derleme @erolkaranet / 2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.