@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

El-Bais - Sadece, Allah Ölüleri Diriltir - En Güzel İsimler Allahındır
El-Bais - الباعث - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Bâis - Ölüleri dirilten... Bu diriltmeyi sadece ölülerin fiziki olarak diriltilmesi şeklinde anlamamak gerekir. Nefislerine ve şeytana uymuş kalpleri Allah'ın (cc) uyandırmasıyla doğru yola girmesine vesile olur. İlk olarak peygamberleri ve kitapları göndererek Allah (cc) kalpleri yumuşatır. İslam'In nuru ile yarattıklarını aydınlatır.

El-Bâis esmasının Kur'an-ı Kerim'de Geçtiği Ayetler
 • "...Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Ondahiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah, kabirlerdeki kimseleri diriltecektir..." ( Hacc Suresi, Ayet 7 )
 • "...Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu, Allah'a kolaydır..." ( Tegabun Suresi, Ayet 7 )
 • “Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç, karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kâfirlere, işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir.” (Enam Suresi /122. Ayet)
 • “.. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur. (Rad, 28. Ayet Meali)
 • “Andolsun ki Biz her ümmete “Allah’a kulluk edin ve tağuttan kaçının” diye (tebliğ etmesi için) bir Resul gönderdik. Allah onlardan kimine hidayet verdi, onlardan kimi de (hidayeti değil) sapıklığı hak etti. Artık yeryüzünde gezip-dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün.” (Nahl, 36. Ayet Meali)
 • “Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir, kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir resul göndermedikçe azap da etmeyiz.” (İsra, 15. Ayet Meali)
El-Bâis Esmasının Fazileti ve Faydaları
 • Çekingen bir kimse her gün 100 defa" Ya Bais Ya Fettah Celle Celalühü" zikrini çektiğinde çekingenliğinden kurtulur.
 • "Ya Bais, Ya Fettah" zikrine devam eden hayırlı kazanç elde eder ve işleri devamlı kazançlı olur.
 • El-Bais ismi şerifinin sürekli zikrini yapan kimse Allah'ında izniyle üzerine farz olan ibadetleri istek ve sevgi ile yerine getirecektir.
 • El Bais (cc) zikriyle biiznillah hasta şifaya, yoksul ise bolluğa kavuşur.
 • Sıkıntı veya kederden de kurtulmak için zikri tercih edilebilecek bir esmadır.
 • Dedikodulardan kurtulmak için Yâ Bâis ismi 7073 kere okunmalıdır.
 • 100 kere ve her gün boyunca “Ya Bâis celle celâlühû” sikrine devam eden kime çekingenlikten kurtulur
 • Her gün 573 kez “Ya Bâis Ya Fettâh celle celâlühû” ismi zikir edilir ise kişinin kazancı artar.
 • Cuma gününde 1062 kez veya ikindi namazında sonra aksam oluncaya kadar 1626 kez “Ya Bâis, Ya Fettâh celle celâlühû” okuyan kişinin her türlü kısmeti açılır ve hayırlı bir evlilik yaparlar.
 • “Ya Bâis, Ya Fettâh esması erkekler için büyük kazanç ve hayırlı, kazançlı işlerin devamı için okunur.
 • Her gün 573 defa “Yâ Bâis Yâ Fettah celle celalühü” ism-i şerifinin zikredenlerin kazançları artar ve sıhhatleri daim olur. Bu ikili esmayı satılması istenen mal içinde okuyabilirsiniz.
 • “Yâ Bâis” esmasını okuyan kişi ibadetlerini isteyerek ve severek yerine getirir. İçinde Allah korkusu ve sevgisi meydana gelir.
 • Allah’a karşı olan ibadetlerinde lakayt olan kimse El-Bâis Esması okumaya devam ederse ibadetlere karşı istek ve arzusu, sevgisi artar. İbadet ve taatını severek yapar.
 • Sıkıntılardan, dertlerden düşman korkusundan kurtulmak için günde 573 defa Yâ Bâis ism-i şerifi okunmalıdır.
 • Yâ Bâis ism-i şerifi dedikodulardan sakınmak için 7073 defa okunmalıdır.
 • 5 vakit namazdan sonra 573 kere “Ya Bâis celle celâlühû” zikrine devam eden kimse, güçlü irade sahibi olur, gafletten, içine kapanıklıktan, çekingenlikten kurtulur her işinde başarılı olur.
 • Her gün 100 kere “Ya Bâis celle celâlühû” ism-i şerifini okuyanın rızkı genişler, işleri yolunda gider.
 • Her gün 573 kere “Ya Bâis, Ya Fettâh celle celâlühû” ism-i şerifini zikreden kimsenin kazancı artar.
 • Cuma vakti 1062 kere “Ya Bâis celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan bekar kimsenin kısmeti açılır.
 • Cuma günü Cuma ezanı vakti veya ikindi namazından sonra akşam ezanı okununcaya kadar ki zamanda kadar 1062 defa “Ya Bâis, Ya Fettâh celle celâlühû” okuyan kimselerin, her türlü kısmetleri açılır. Evlenmek isteyenler Allah’ın izniyle hayırlı bir evlilik yapar.
 • Cuma günü 1062 kere “Ya Bâis, Ya Fettâh celle celâlühû” ism-i şerifini rızık için ve hayırlı bir işe girmek için niyet edip okurlarsa da hayırlı kısmet kapıları açılır.
 • Bekar erkek veya kız her gün 1062 defa “Yâ Bâis yâ Fettâh” ism-i şeriflerine devam ederse kısa zamanda Allah’ın izni ile hayırlı ve mesut bir izdivaç yaparlar. Gerek erkek ve gerekse kadın hayırlı evlatlara nail olurlar.
 • Yâ Bâis yâ Fettâh esması erkekler için büyük ve kazançlı işler için ve hayırlı ve bol kazançlı işlerin devamı için oldukça tesirli bir esmadır.
 • Gece yatmadan 100 defa “Ya Bâis celle celâlühû”esmasını zikreden kimsenin, Allahu Teala kalbini marifet nuru ile dolduru, okuyan kimse düşmanlarına üstün olur, takdir kazanır.
 • İradesi zayıf kişiler, teşebbüs ettikleri işte çekingen olan ve içine kapanık olan kimseler her gün ihlâslı bir şekilde ve inanarak 573 kere “Yâ Bâis” ism-i şerifini okur ve vefkini temiz bir tabağa yazıp suyunu içmeye devam ederse, çok kısa zamanda varlığında büyük bir değişiklik zuhura gelir. Cesur, atılgan ve müteşebbis olurlar. Başladıkları işleri muvaffakiyetle yürütürler.
 • Gaflet ve sıkıntı anlarında “Ya Bâis celle celâlühû” ism-i şerifini okumaya devam ederlerse, Allahu Teala içinde bulunduğu dertlerden o kimseyi kurtarır.
 • 40 gün farz namazlarından sonra 573 defa “Ya Bâis” esmasını okumaya devam eden hayırlı her türlü muradına nail olur.
 • El-Bâis ism-i şerifi oldukça tesirli bir esmadır. Bu mübarek ismin zikrine her gün 573 defa “Ya Bâis celle celâlühû” diye okumaya devam edenlerin önlerindeki kapalı kapılar açılır.
 • El-Bâis Esması düşmanların şerrinden korunmak ve iftiradan emin olmak için 7073 defa okunmalıdır.
Derleme @erolkaranet
Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.