@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Ed-Dârr - Zalimlerden Kurtulmak İçin - En Güzel İsimler Allahındır
Ed-Dârr - الضار - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Ed-Dârr - Elem Verici Şeyleri Yaratan
Birinci Anlamı: Elem, keder veren. Kullarını zarar veren şeylerle imtihan eden.
İkinci Anlamı: Sıkıntı ve acı verici şeyleri yaratan.

Arapçada Darra kelimesi eziyet, üzüntü kaynağı, şiddetli azap anlamına gelir. Bu kelimeden türeyen darr, zarar vermek, ziyana uğratmak manasında kullanılır...Ed Darr, Kur'an'da Yasin suresinde geçmektedir.. Kuran-ı Kerim’de yer alan Yasin Suresi içeriğinde faydanın ve zararın Allah’tan geldiği ifade edilmektedir. Keder ve zarar verecek olan şeyleri yaratan, arzu ettiği kişiyi zarara uğratan, hüsrana uğratan, felaket, şiddet ve keder veren anlamına gelen Es-Darr ismi Allah'ın en güzel isimlerinden biridir.
Yüce Allah bir kuluna zarar vermeyi dilediği zaman, hiçbir kimse o kişiye fayda veremez. Aynı zamanda fayda vermek istediği kimselere de hiç kimse zarar veremez.
Allah, sıhhat ve bereketle kullarında Nâfi’ ismini tecelli ettirdiği gibi, hastalık, kıtlık, deprem, sel, kuraklık gibi afetler ile zarara uğratabilir ve Dârr ismini tecelli ettirir.
Dert ve Belalar neden başımıza gelir?
1- İmtihan sebebi ile 
2-Günahlarımızdan dolayı 
3- Allah diyemeyen dil ve kalplerin Allah’ı hatırlaması ve hakikati görmesi nedeniyle, 
4- [… diğer sebepler]

Dert ve belalardan kurtulmak için bize düşen görev; dert öncesinde çok istiğfar etmeliyiz, dert sırasında derdin kolay ve çabuk geçmesi için de çok istiğfar, tövbe edilmeliyiz.

Ed-Dâr esmasının Kur'an-ı Kerim'de Geçtiği Ayetler
 • “Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O’ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, herşeye güç yetirendir.” Enam,17. Ayet Meali
 • “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka giderecek olan yoktur. Eğer sana bir fayda dilerse O’nun keremini geri çevirecek olan hiçbir güç yoktur.” Yunus 107
 • “… Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyordu.” Nahl, 33. Ayet Meali
 • Sizin olan ne kadar ni’met varsa hepsi Allah’tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa, o zaman O’na yalvarırsınız. Nahl suresi 53. ayet
 • Yoksa siz, kendinizden önce yaşayanların başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe, cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara (öyle) şiddetli belâ ve sıkıntılar (felâketler) dokundu ki, resûl ve onun yanındaki âmenû olanlar: “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek kadar sarsıldılar. Allah’ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Bakara suresi 214. ayet
 • Ben, O’ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer Rahmân bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir (şey) fayda vermez (sağlamaz). Ve onlar beni kurtaramazlar. Yasin suresi 23. ayet
 • Ve eğer gerçekten onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorarsan, mutlaka: “Allah” derler. De ki: “Allah’tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, O’nun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, O’nun rahmetini tutabilirler mi (engelleyebilirler mi)?” De ki: “Allah bana yeter! Tevekkül edenler (yalnız) O’na tevekkül ederler (O’nu vekil ederler).” Zümer suresi 38. ayet
Ed-Dâr Esmasının Fazileti ve Faydaları

Her müslüman Allah’tan başka zarar veren biri olmadığına inanmalı, O’nun iradesi ve fiiliyle gerçekleştiğini bilmelidir. Dünya hayatı da ahiret hayatı da yarar ve zarar arasında taksim edilmiştir. Bu isim “EL-KAHHAR, EL -CEBBAR,EL-MÜNTEKİM” gibi isimlerdendir. hak edenlere zarar vermek, özellikle dine musallat olanları def etmek için okunan isimlerdendir. Allah’a sadece Dâr ismiyle dua etmek caiz değildir. Bu nedenle her iki isimle (Darr, Nâfi) birlikte dua edilmelidir. Bu iki ismin birlikte zikredilmesi, Allah’ın dilediğine yarar sağlamaya dilediğine de zarar vermeye kadir olduğunu gösterir.
 • Ed-Darr ism-i şerifi, zalimlerin maddeten ve manen zarara uğraması için, “Ya Darr Celle celalühü” diye 101 kere okunur.
 • Ed- Darr ism-i şerifin zikrini her Cuma gecesi 100 kere okumaya devam eden kimsenin vücudu afiyette olur. İnsanlar kendisini sever.
 • Belirtilen esaslara uygun olarak, kim bu ismin zikrine devam ederse, kendisine düşmanlık eden, kin besleyenler, kısa zamanda dağılıp perişan olurlar. Düşmanlığa devam edenler ise bir süre sonra helak olurlar.
 • Her Cuma gecesi “YA DARR” diye zikreden kimse, Cenab-ı Hakka yakın olur, her türlü zarardan korunur.
 • Zulümden kurtulmak isteyen, her gün 1001 kere ” Ya Darr celle celâlühû ” ism-i şerifini okursa, maksadı hasıl olur.
 • Zararlı kişinin kahrı için okunur.
 • Ya Darr esması düşmana ve zalimlere çeşitli hastalıklar verdirme hususunda etkilidir. Bu esmayı okuyan insanların şerrinden korunur.
 • Bu esma El Kahhar, El Cebbar, El Müntekim gibi hak edenlere zarar vermek, özellikle dine musallat olanları def etmek için okunan esmalarandır.
 • Bu esmanın zikrine devam edenin, kendisine düşmanlık eden, kin besleyenler, kısa zamanda dağılıp perişan olurlar. Düşmanlığa devam edenler ise bir süre sonra helak olurlar.
 • Her Cuma gecesi Ya Darr esmasını zikreden kimse, Allah’a yakın olur, her türlü zarardan korunur.
 • Ed-Darr esması; düşmana hastalık ya da musibet musallat etmek amacı ile de okunabilir.
 • Salı günü insanlara zulmeden zalim kişiyi, bu zulüm ve de fenalığından vazgeçirmek adına; ikaz etmek için de okunur.
 • Cenab-ı Allah'ın Ed-Darr, En-Nafi ism-i şerifleri Cuma geceleri 100’er adet okunduğu zaman da kişiye sağlık, afiyet ve huzur vermektedir.
 • Bu esmayı okuyan kişiler çevresinde ve etrafında sevilen kişi haline gelirler.
 • Ed-dâr Esmaül Hüsna'sı kullara, Allah'ın Ed-dâr adını hatırlatarak, her şeyin O'nun iradesi ile gerçekleştiğini hatırlatır. Dünya hayatının da ahiret hayatının da yarar ve zarardan taksim edildiğini öğretir.

Derleme @erolkaranet
Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.