@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Cübbeli Camide Sohbet Verecek, Ya Sonra...
Diyanet İşleri Başkanlığı yönetmeliğine göre camilerde "vaaz verme yetkisi" olanlar içerisinde sayılmayan, camilerde vaaz verme yetkisine sahip olmayan, kamuoyu tarafından "Cübbeli Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 'nün İstanbul'da bir camide vaaz vereceği duyuruldu.

Sultanahmet Camiinde Vaaz Teklifi Red Edilmiş.  
Daha önce İskenderun 'da bir camide vaaz veren Cübbeli hakkında TBMM'ye önerge verilmişti.
2017 yılında Hürriyet gazetesi yazarı Akif Beki tarafından ortaya atılan, Diyanet İşleri eski başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez 'in kendisine Sultanahmet Camiinde ve diğer camilerde vaaz vermesinin kanunen yasak olması nedeniyle izin vermediği, iddiası günlerce medyayı meşgul etmişti.

İskenderun'daki Cami Sohbeti TBMM Gündeminde
Öte yandan, 2019 yılında, İskenderun´a gelip, İskenderun Kaptan Paşa Camiinde vaaz veren Cübbeli için de dönemin CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Ünlü´nün, resmi görevi olmamasına rağmen İskenderun´da bir camide vaaz vermesine, sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine konuyu TBMM gündemine taşımıştı.
Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi’nin 113. maddesinde vaaz verme yetkisine sahip olanların açıklandığını, kimlerin vaaz etmesine izin verileceğinin 114. Maddede belirtilirken, 115. madde ise yetkisiz ve izinsiz vaaz edilemeyeceği hükmü olduğunu söyleyerek kanunsuz vaazı TBMM gündemine taşımış ve "Hatay valisi, İskenderun kaymakamı, il müftüsü, ilçe müftüsü ve cami imamı hakkında gerekli soruşturma ve yasal süreç başlatılmış mıdır? Başlatılmamış ise neden hala soruşturma açılmamıştır? " diyerek bu kişiler hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti..

Cübbeli, Sultangazi'de
Sosyal medyada paylaşılan bir duyuruda, 31 Ekim 2023 günü Saat 20.00'de İstanbul Sultangazi ilçesinde bir camide vaaz verileceği duyurulan Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu sohbetinin de tartışma konusu olup olmayacağı merak ediliyor.

Kimler camide vaaz verebilir?
Diyanet İşleri Bakanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi´nin 113. maddesinde vaaz verme yetkisine sahip olanlar açıklanırken, kimlerin vaz etmesine izin verileceği ise 114. maddede, yetkisiz ve izinsiz vaaz edilemeyeceği hükmü de 115. madde düzenleniyor.
Buna göre, 113. maddesinde, vaaz etme yetkisine sahip olanların 'Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, bütün camilerde; müftü ve vaizler görev bölgelerindeki camilerde vaaz etme yetkisine sahiptir. Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri ve uzmanları, dini yüksek öğrenim yapmış olmak şartıyla merkezde birim başkanları ile Teftiş Kurulu üyeleri ve 633 sayılı kanunun 33. maddesine göre görevlendirilenler, ilgili müftülüğe bilgi vermek suretiyle vaaz etme yetkisine sahipler. Kendi görev bölgeleri dışında vaaz edecek müftü ve vaizler ile 633 sayılı kanunun 33. maddesine göre görevlendirilenler hariç, (a) ve (b) bentlerinde zikredilenlerden emekli olanlar, mahallî müftülükten izin almak suretiyle vaaz etme yetkisine sahiptirler' ifadesine yer veriliyor. 114. maddede ise vaaz etmesine izin verilecekler şöyle açıklanıyor:
'Başkanlıkça veya müftülüklerce gerektiğinde vaaz etmesine izin verilebilecek olanlar şunlardır: Vaaz etme ehliyetine sahip olduklarına dair Başkanlıkça kendilerine fahri va-izlik belgesi verilmiş olanlar; (Değişik: 14/04/2010 tarihli ve 34 sayılı onay) Görev yaptıkları camilere mahsus olmak üzere cami görevlileri (dini yüksek öğrenim mezunu görevliler kendi camisi dışında ilgili müftülüğün izni ile vaaz edebilir); Dini yüksek öğrenim yapmış olanlar; Uygulama vaazları için din öğretimi yapan fakülte ve yüksek okullar ile imam-hatip liselerinin öğrencileri.'
Yetkisiz ve izinsiz vaaz edilemeyeceğini düzenleyen 115´de ise şunlar yer alıyor: 'Vaaz etme yetkisi ve izni olmayanlar cami ve mescitlerde vaaz edemezler. Yetkisiz ve izinsiz vaaz edenler ile bu kimselerin vaaz etmesine müsaade eden görevliler hakkında kanuni işlem yapılır.' ( Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız )

@erolkaranet / 2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.