@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Ya Mâlik-ül Mülk - Mülkün, Her Varlığın Sahibi - En Güzel İsimler Allahındır
Ya Mâlik-ül Mülk - يا مالك الملك - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Mülkün gerçek ve ezeli ve ebedi sahibi olan Allah’dır (c.c). De ki: ‘Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın.’ (Ali İmran 26)

Ya Malikül Mülk, Allahu Teâlâ'nın mülkün ebedi ve tek sahibi olduğunu, dilediğini var eden dilediğini yok eden, dilediğini zengin dilediğini yoksul eden varlığın tek sahibi olduğu anlamına gelmektedir.
Malikül Mülk esması Allahın iradesine kimsenin müdahale edemediği her şeyin tek sahibi olduğunu anlamındadır.
Allah Teâlâ, bütün kâinatın tek sâhibi ve mâlikidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Dilediğine mülk verir, dilediğine vermez. Dilediğine az verir, dilediğine çok verir. Mutlak hükümranlık O’na aittir. Bu isimden nasip alan kulda mal ve mülkün emânet olduğu şuuru yerleşir. Mal ve mülkü nasıl kullanacağını bilir; israf ve cimrilikten uzak durur. Nimet verene şükrünü tam yapar.
Bu açık gerçeğe rağmen insan körleşir ve O'nun varlığını göz ardı ederek elindeki her şeyin kendisine ait olduğu zannına kapılır. Tüm acizliğine rağmen kendini üstün görme yanılgısı içinde olan insan büyüklenir ve inkara kalkışır. Fakat bu inkar yalnızca kendisine zarar verir.

Malikel Mülk İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetlerinden bazıları
 • Ali İmran suresi 26.ayet - “Mülkün mâliki olan Allah’ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. “Hayır” senin elindedir. Muhakkak ki sen herşeye kaadirsin.
 • Bakara Suresi 107. Ayet - “Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.” 
 • Müminun Suresi 116. Ayet - "Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka tanrı yoktur, O, yüce Arş'ın sahibidir."
 • Kamer, Suresi 55. Ayet - "Oldukça kudretli, mülkünün sonu olmayanın yanında doğruluk makamındadırlar."
Ya Malik Ül Mülk Esmasının Fazileti

Malikül Mülk esmasının birçok fazileti ve faydası bulunmaktadır. Malikül Mülk esmasını zikretmek zorluklardan selamete çıkmaya vesile olmaktadır. Malikül Mülk esmasını zikreden kişi nerede olursa olsun bela ve musibetlerden korunmaktadır. Malikül Mülkü Zülcelali Vel İkram zikrini yapan kişi her türlü isteğine nail olmakla beraber duaları kabul olmaya vesile olmaktadır. Malikül Mülk esması varlıklı ve zengin olmaya bolluk ve bereket içinde yaşamaya vesile olmaktadır.
Malikül Mülk esmasını zikretmek kişinin saygınlığını ve itibarını arttırmaya vesile olmaktadır. Malikül Mülk esmasını insanlar arasında saygınlığın devamını sağlamaya vesile olmaktadır. Malikül Mülk esması kişiye sahip olmayı istedikleri arasında en iyisini ve en hayırlısına sahip olmaya vesile olmaktadır.
 • "Ya Mâlikel-Mülk" ism-i şerifini zikredenin mülkü artar, fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz. Mal ve kazancına zarar gelmez. Rütbe ve makamları yükselir.
 • Halk arasında sevilen, sayılan aziz biri olur. Kalbinde şüphe ve vesvese olan Ya Malikel Mülk zikrine devam ederse kurtulur.
 • Ya Mâlikel-Mülk esmasını vird edinen kimse devlet idaresinde çalışan bir memur ise devamlı surette rütbe ve makamı artar. Vazife ve memuriyetinde sürekli olarak kalır. Mal ve mülkü çoğalır. Şeref ve itibarı yükselir.
 • 5 vakit namazdan sonra 212 kere "Mâlikel-Mülk, Ya Zü'l-Celâl-i Ve'l-İkrâm" celle celâlühû ism-i şeriflerini zikreden kimsenin her muradı olur. İstekleri kabul olur.
 • "Mâlikel-Mülk" esmasının zikrine devam eden kimse, maddi derecesine göre fevkalade imtiyazlara nail olur. İşinde ve ticaretinde derecesi artar, yükselir. Allahu Teala'nın izniyle mal ve kazancı artar, zarar gelmez. Allah daima kendisini ziyandan korur.
 • Kalbinde süphe ve vesvese olan Ya Malikel Mülk zikrine devam ederse kurtulur. 
 • Malik-el Mülk esmasının zikrine, belirtilen miktarda devam eden kimse karada, denizde ve havada her türlü kaza, bela ve felaketlerden korunur. 
 • Büyük yetki sahiplerinin, bu esmanın zikrine devam etmeleri, saltanatlarının devamı için gereklidir. Böyle yaptıkları takdirde başarılı olabilirler. 
 • Melik aynı zamanda sultan, padişah, hükümdarlar vs. gibi anlamlarına geldiği için, bu ismin zikrine devam edenler, kendilerinde başkalarının da hissettiği büyük bir güç hissedip nüfuz temin ederler saygınlık kazanırlar. 
 • Bu esmanın zikrine devam edenlerin içi ve dışı sağlık ve güzelliklere kavuşur. 
 • Tenha bir yere tertemiz bir abdest alarak çekilip 14641 kez Ya Melik smasıyla zikredip arkasından samimi bir şekilde dua eden kimsenin Allah istek ve ihtiyaçlarını karşılar, sıkıntılarını giderir.
 • Özellikle dünyevi konulardan dolayı sıkıntı ve bunalımda olan ve başka da yapacak bir şeyi olmayan kimseler, akşam namazına 45 dakika kala yani tam keharet vakti girdiğinde 100 kez Melik-i Muktedirsin Allahım! Bana yardım et diye dua ederse ve isteğini de Allah’a bildirirse sıkıntısı gider ve rahat ve huzura kavuşur. 
 • Bu esmayı vird edinen kimse devlet idaresinde çalışan bir memur ise devamlı surette rütbe ve makamı artar. Vazife ve memuriyetinde sürekli olarak kalır. Mal ve mülkü çoğalır. Şeref ve itibarı yükselir. 
 • Bu esmayı zikreden herkes mal ve derecesine göre fevkalade imtiyazlara nail olur. Vazifesinde, işinde, ticaretinde sınıfında sivrilir ve yükselir. Kesesi daima dolu olur. Mal ve kazancına zarar gelmez. Allah daima kendisini ziyandan korur. 
 • Bu esmayı yazıp koymak o yeri her türlü fenalık, zarar, yangın, tufan ve çeşitli felaketlerden korur. 
 • Mal-mülk sahibi olmak isteyen kişi her gün 41 kere okuyup dua ederse, Allah’ü Teala’nın izniyle isteği gerçekleşir.
Derleme @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.