@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Peygamberlerin Mübarek İsimleri
İnsanlık için gönderilen binlerce peygamber vardır. İnsanlığın doğru yolda olması için Allah'ın emri ile hareket eden ve ilahi emir ve yasakları iletmeye çalışan bu kutlu ve mübarek insanların bir çoğunun ismini duymuşuzdur. Bir çoğunun adını hiç kimse bilmez iken bazıları da rivayetler yoluyla aktarılan olaylar arasından öğrenmiş oluruz.

Herkesin bildiği gibi ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ve son peygamber de Hazreti Muhammed Mustafa (salat ve selam onun ve ailesinin üzerine olsun) efendimizdir. 
Artık hiç bir peygamberin gönderilmeyeceğini son İslam peygamberi olan Hazreti Muhammed aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiş bulunmaktayız. Ahzab süresi 40. ayet "Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, lakin Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.” şeklindedir.
İnsanlara gönderilen binlerce peygamberden sadece dört tanesine kitap gönderilmiştir. Her peygambere kitap indirilmemiştir. Bazılarına ise yalnızca sayfalar gönderilmiştir. Sayfa gönderilen peygamberler Hz.Adem (10 Suhuf), Hz. İdris (30 Suhuf), Hz. İbrahim (10 Suhuf),

Kuran-ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçmektedir.(Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun)
Kendisine kitap indirilmiş peygamberlere ise resul denir. Bunlar Hz. Muhammed (Kuran-ı Kerim), Hz. İsa (İncil), Hz. Davut (Zebur) ve Hz. Musa (Tevrat)'dır.

Bunların arasında Ülü'l Azm denilen ve dini tebliğ ederken azmeden, sabır ve sebat sahibi olan peygamberler bulunmaktadır.. Ahkaf Suresinin 35. ayetine göre Ülü'l Azm peygamberleri sırasıyla Hz. Muhammed, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa ve Hz. Musa'dır.

İsimlerini bildiğimiz bilmediğimiz, kendilerine kitap ya da sayfa gönderilmiş bu binlerce peygamberin her biri Müslümandır. hepsi İslam'ın insanlar arasında tebliği için çalışmıştır. Bunların içerisinde bir tanesi bile ne Yahudi, ne Hristiyan ne de başka bir dinin mensubudur. Ve tüm Müslümanlar bütün peygamberlere kayıtsız şartsız iman etmekle yükümlüdür. Bunlardan birini bile kabul etmeyen (Allah korusun) imansızlığa düşer, dinden çıkar. 

 • "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)
 • "İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hristiyan. Fakat o, hanif (Allah`ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir Müslümandı. Allah`a ortak koşanlardan da değildi." (Ali İmran 67)
 • Andolsun ki, biz senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık, bir  kısmını da anlatmadık” (Mü'min, 78)
 • Her kavmin bir hidayet davetçisi vardır.” (Ra'd, 7)
 • Her ümmetin bir peygamberi vardır” (Yunus, 47) 

Sahabeden Ebu Zerr el-Gifari r.a. söyle anlatir:
Ben Hz. Rasulullah'a: “Ey Allah'in Rasulü! Nebilerin ilki hangisidir?” diye sordum. “Adem'dir.” buyurdu. Ben tekrar: “O Nebi miydi?” diye sordum, “Evet o, Allah ile bizatihi konusmus bir Nebi idi.” dedi. Ben: “Ey Allah'in Rasulü, peygamberlerin sayisi kaçtir?” diye sordum; “Yüzyirmidörtbindir.” buyurdular. (Suyutî: ed-Dürrü'l-Mensur 1/125)

İşte isimlerini tespit edebildiğimiz peygamberlerimizin isimleri ( İlk 25 Tanesinin Adı Kur'an-ı Kerim'de geçenlerdir. (Sondan başa doğru) (Allah'ın selam, rahmeti üzerlerine olsun. ) Biz hepsinden razıyız. Allah c.c'da razı olsun

 1. Hz. Muhammed (Habibullah) - Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Son peygamber ((Kuran-ı Kerim) (Ülü'l Azm peygamber)
 2. Hz. İsa (Kelimetullah) - Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. (İncil) (Ülü'l Azm peygamber)
 3. Hz. Musa (Kelimullah)- Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. (Tevrat) (Ülü'l Azm peygamber)
 4. Hz. Davud - Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir.(Zebur)
 5. Hz. İbrahim (Halilullah) - Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir (Ülü'l Azm peygamber)
 6. Hz. Nuh (Neciyullah) - Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir (Ülü'l Azm peygamber)
 7. Hz. Adem (Safiyullah:) - Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir.
 8. Hz. Yusuf - Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir
 9. Hz. Yakup - Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir.
 10. Hz. Yahya - Kur’an’da adı 5 defa geçmektedir.
 11. Hz. Zekeriya - Kur’an’da adı 7 defa geçmektedir.
 12. Hz Elyesa - Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir.
 13. Hz. İlyas - Kur’an’da adı 3 defa geçmektedir.
 14. Hz. Yunus - Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir.
 15. Hz. Zülküf - Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir.
 16. Hz. Eyyup - Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir.
 17. Hz. Süleyman - Kur’an’da adı 17 defa geçmektedir.
 18. Hz. Harun - Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir
 19. Hz. Şuayb - (Peygamberlerin Hatibi) Kur’an’da 11 defa geçmektedir
 20. Hz. İshak - Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir
 21. Hz. İsmail - Kur’an’da adı 12 defa geçmektedir.
 22. Hz. Lut - Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir
 23. Hz. Salih - Kur’an’da adı 8 defa geçmektedir
 24. Hz. Hud - Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir.
 25. Hz. İdris - Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir
 26. Hz. Lokman - Kur'anda zikredilse de peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır 
 27. Hz. Zulkarneyn- Kur'anda zikredilse de peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır  - (*)
 28. Hz. Hızır- Kur'anda zikredilse de peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır 
 29. Hz. Şit ya da Şis - (Hibetullâh)
 30. Hz. Hızkıl  (İbnül'acûz)
 31. Hz. Enuş
 32. Hz. İrmiya
 33. Hz. Şemuyel
 34. Hz. Şaya
 35. Hz.Geynan
 36. Hz Mehlail
 37. Hz. Müteveşelah
 38. Hz. Yuneş
 39. Hz Danyal
 40. Hz Ayhağ
 41. HZ Merdaim
 42. Hz Şarih
 43. Hz Efrehşed
 44. Hz.Hıdır
 45. Hz Danii
 46. Hz Elmeya
 47. Hz Sabit
 48. Hz Gabir
 49. Hz Hemilan
 50. Hz Zelkifl
 51. Hz Üzeyir
 52. Hz Hanzal
 53. Hz Seğvan
 54. Hz İsan
 55. Hz Lâtan
 56. Hz Yâva
 57. Hz Yuşa
 58. Hz Kelil
 59. Hz Ermiya
 60. Hz Eşmuyel
 61. Hz E lvan
 62. Hz Azan
 63. Hz Azim
 64. Hz Zebin
 65. Hz Sazan
 66. Hz Henid
 67. Hz Sefleye
 68. Hz Galib
 69. Hz Şimaz
 70. Hz Şem’un
 71. Hz Fedar
 72. Hz Geyad
 73. Hz Aynad
 74. Hz Sarim
 75. Hz Ardun
 76. Hz Saim
 77. Hz Keruk
 78. Hz Yasil
 79. Hz Yasan
 80. Hz Lahin
 81. Hz Gelsan
 82. Hz Afan
 83. Hz Reşfin
 84. Hz latiyan
 85. Hz El mun
 86. Hz bersava
 87. Hz Reşad
 88. Hz Şerbib
 89. Hz Heybil
 90. Hz Milan
 91. Hz Ümran
 92. Hz Herbib
 93. Hz Şemanih
 94. Hz Gerib
 95. Hz Sefan
 96. Hz Serih
 97. Hz Safa
 98. HZ Gıyl
 99. Hz Ayfun
 100. Hz Aysef
 101. Hz Sedif
 102. Hz Berva
 103. Hz Vea
 104. Hz Heyan
 105. Hz Aris
 106. Hz Adim
 107. Hz Misdaa
 108. Hz Misdaa
 109. Hz Derbil
 110. Hz Luğ
 111. Hz Eşmun
 112. Hz Gimsan
 113. Hz Gimsan
 114. Hz Lehev
 115. Hz İyad
 116. Hz Reyhan
 117. Hz Şeyh
 118. Hz Mergan
 119. Hz Amedan
 120. Hz Nuha
 121. Hz Seyan
 122. Hz Velam
 123. Hz Bayun
 124. Hz Besas
 125. Hz Heban
 126. Hz Egliğ
 127. Hz Gadim
 128. Hz Evris
 129. Hz. Nesir
 130. Hz Şerhil
 131. Hz Hergil
 132. Hz Megâs
 133. Hz Seftail
 134. Hz Şervhil
 135. Hz Medrek
 136. Hz Darim
 137. Hz Bariî
 138. Hz Hezmil
 139. Hz Cayid
 140. Hz Zergan
 141. Hz Yercac
 142. Hz Esgun
 143. Hz Hezrayin
 144. Hz Navi
 145. Hz Adaf
 146. Hz Hezeyme
 147. Hz Eşhil
 148. Hz Mehyil
 149. Hz Rencil
 150. Hz Şiman
 151. Hz Elgum
 152. Hz Huveylid
 153. Hz Sanuh
 154. Hz Zamil
 155. Hz ramil
 156. Hz Yunil
 157. Hz Gasim
 158. Hz Geylan
 159. Hz Hadiğ
 160. Hz Bazik
 161. Hz Banim
 162. Hz Hacim
 163. Hz Camir
 164. Hz Hadir
 165. Hz Rasil
 166. Hz Vasim
 167. Hz Radim
 168. Hz Sadim
 169. Hz Sevna
 170. Hz Hazan
 171. Hz Mahid
 172. Hz Seyhan
 173. Hz Kelvan
 174. Hz Sâdem
 175. Hz Ufran
 176. Hz Gayir
 177. Hz Lasun
 178. Hz Beldah
 179. Hz Heydan
 180. Hz Laviî
 181. Hz Heyra
 182. Hz Nasi
 183. Hz Hanik
 184. Hz Hafiğ
 185. Hz Kaşığ
 186. Hz Lafes
 187. Hz Irmiya
 188. Hz Banir
 189. Hz Haşem
 190. Hz Hemyam
 191. Hz Hizal
 192. Hz İşmam
 193. Hz Remila
 194. Hz Latif
 195. Hz Berdufun
 196. Hz Asan
 197. Hz Evraid
 198. Hz Mehtere
 199. Hz Sabigat
 200. Hz Ercil
 201. Hz Yebğin
 202. Hz Münfeh
 203. Hz Recin
 204. hz. Sa'ya
 205. Hz Mihras
 206. Hz Şayin
 207. Hz Mergan
 208. Hz Meyhemun
 209. Hz Hevdan
 210. Hz Elbentun
 211. Hz Vaad
 212. Hz Radyun
 213. Hz Berhan
 214. Hz Hevdeyan
 215. Hz Yehur
 216. Hz Kamil
 217. Hz Şemail
 218. Hz Saad
 219. Hz Beyures
 220. Hz Lezul
 221. Hz Ludan
 222. Hz Us
 223. Hz Şemmas
 224. Hz Meânil
 225. Hz fernuş
 226. Hz Medven
 227. Hz Meczem
 228. Hz Badun
 229. Hz Revvan
 230. Hz Meyned
 231. Hz Mayên
 232. Hz Mezahim
 233. Hz Banid
 234. Hz Ferdan
 235. Hz Lami
 236. Hz Ferdan
 237. Hz Salum
 238. Hz Ayden
 239. Hz Serban
 240. Hz Bemil
 241. Hz Midînan
 242. Hz Hecrem
 243. Hz Luhanne
 244. Hz Mehmem
 245. Hz Dabiğ
 246. Hz Caluk
 247. Hz Gabuğ
 248. Hz Meynan
 249. Hz Ganuğ
 250. Hz Dezyan
 251. Hz Sage
 252. Hz Cerrad
 253. Hz Herfiya
 254. Hz Naman
 255. Hz Enesil
 256. Hz Mezhem
 257. Hz Midas
 258. Hz Mibsel
 259. Hz Gabin
 260. Hz Kaşığ
 261. Hz Zülkarneyn
 262. Hz Benuğ
 263. Hz Sasan
 264. Hz Sernim
 265. Hz Feryuş
 266. Hz Suheyb
 267. Hz Dalan
 268. Hz Kamir
 269. Hz Seceg
 270. Hz Sadun
 271. Hz Ceynim
 272. Hz İbab
 273. Hz Seyah
 274. Hz Arfun
 275. Hz Mihilan
 276. Hz Mersem
 277. Hz Galib
 278. Hz Elyasa
 279. Hz Eba
 280. Hz Edrizbin
 281. Hz Advan
 282. Hz Zehran
 283. Hz Yayağ
 284. Hz Tetir
 285. Hz Hevdin
 286. Hz Kubudet
 287. Hz Eşrin
 288. Hz Fetvan
 289. Hz Sanid
 290. Hz Abun
 291. Hz Reyağ
 292. Hz Seyaliğ
 293. Hz Selva
 294. Hz Sican
 295. Hz Vadun
 296. Hz Ravyan
 297. Hz Mabela
 298. Hz Geysan
 299. Hz Zehram
 300. Hz Sebyeh
 301. Hz Yedbua
 302. Hz Cariğ
 303. Hz Suheyb
 304. Hz Seyhan
 305. Hz Yafes
 306. Hz Keyleman
 307. Hz Yuğa
 308. Hz Semva
 309. Hz Urdün
 310. Hz Cevher
 311. Hz Yelbeg
 312. Hz Bazig
 313. Hz Gabil
 314. Hz Gefzun
 315. Hz Ken’an
 316. Hz Hatman
 317. Hz Yemsea
 318. Hz Ardun
 319. Hz Arfan
 320. Hz Yağhin
 321. Hz Nes ibni Ga
 322. Hz Şem’un
 323. Hz Ressas
 324. Hz Hail
 325. Hz Ehleyan
 326. Hz Şahim
 327. Hz Hebac
 328. Hz Zekeriyya
 329. Hz Ehbal
 330. Hz Cercis
 331. Hz Amun - (*)
 332. Hz Anuh - (*)
 333. Hz Barah - (*)
 334. Hz Cûsân  - (*)
 335. Hz Düvil - (*)
 336. Hz Ğadat - (*)
 337. Hz Hamun - (*)
 338. Hz Hemudin - (*)
 339. Hz Hıcah - (*)
 340. Hz Hicil - (*)
 341. Hz Katın - (*)
 342. Hz Kedük - (*)
 343. Hz Kharkıl - (*)
 344. Hz Laycu - (*)
 345. Hz Narın - (*)
 346. Hz Sakun - (*)
 347. Hz Salah - (*)
 348. Hz Savıs - (*)
 349. Hz Takhım - (*)
 350. Hz Tamur - (*)
 351. Hz Umıd - (*)
 352. Hz Yahur - (*)
 353. Hz Yasan - (*)
 354. Hz Yavik - (*)
 355. Hz Oğuz Kağan  - (*)

(*) - Türk kavimlerine gönderilen peygamber  olduğu sanılmaktadır kaynak; Tarihçi Hüseyin Hüsameddin Efendi Şerh’u Esmai’l Murselin isimli eserinde ve Türklere Gelen Peygamberler

Derleme @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.