@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Nazardan Nasıl Korunulur, Nazar Duası
Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir.
Nazar duası göz değmesine karşı, insanların kötü bakışlarına karşı, art niyetli insanların verebileceği maddi ve manevi zarara karşı okunabilir. Ayrıca büyü ve beddua için de okunmaktadır. Nazar duaları özellikle bebek ve küçük çocuklar için sık sık okunmalıdır. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) torunlarına sık sık nazar duası okuduğu bilinmektedir. Zalim insanların şerrinden, hayırsız evladın kötülüğünden ve asiliğinden kurtulmak için de okunur. Ayrıca fiziki anlamda yaşanacak zararlara, yaralanmalara, hayvan saldırılarına karşı da bu dualar okunur.

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de,
İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.” (Kalem, 68/51-52)
buyurulmaktadır.
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Göz (nazar) haktır.” (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; “Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var.” (Buhârî, Tıb, 35) demiştir. 
Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32)

Bunların yanında büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) ayrıca, torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara şu duayı okurdu:
 أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ - 
"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."
(Anlamı: Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım) (İbn Mâce, Tıb, 36).

Yine Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Kim hoşuna giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213) buyurmuştur.

***********
Nazara Karşı Okunacak Dualar

Felak Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased 

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden 

Nas Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbinnâs, Melikinnâs, İlâhinnâs, Min şerrilvesvâsilhannâs, Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, 
Minelcinneti vennâs, 

Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdarına, İnsanların ilahına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan. 

Ayetel Kürsi'nin de, belalardan, musibetlerden ve cinnilerin şerrinden korunmak için okunması hadislerde tavsiye edilmiştir.

Ayetel Kürsi'nin Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onları önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

 Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

@erolkaranet / 2023

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.