@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Kamuda Çalışanların Alacağı En Yüksek ve En Az ÜcretlerResmi gazete'nin 03.09.2023 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri yeniden belirlendi.
Resmi Gazete'de, 399 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34'üncü, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31'inci ve 6107 sayılı Kanunun ilgili maddelerince yayımlanan karar, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9'uncu ve Ek 1. maddelerine tabi kuruluşlardaki kapsam dışı personeli, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kalan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında çalışan kapsam dışı personeli, İller Bankası AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personeli, PTT AŞ yönetim ve denetim kurulu üyelerini, KİT ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerini, özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim ve tasfiye kurulu üyelerini kapsıyor.
Kararın tam metni için tıklayınız

@erolkaranetHukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.