@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Guguk Kuşu ve Taşıyıcı Anneliğin Hayvani Boyutu
Bu kez konumuz Guguk Kuşları..
Guguklu saatlerde, sesleri taklit edilen o kuştan söz edeceğiz, bu kez..
Asalak, başkasının yuvasında gözü olan, kuluçkaya yatmadığı halde, başka kuşların kuluçkaya yatmasını fırsat bilerek kendi yavrularını başka analara bırakan asalak mı asalak, hain mi hain bir kuş türü. Hatta, sadece kendisi hain olsa sorun yok gibi diyeceğiz, ancak yavruları da hain. Üvey kardeşlerini yuvadan atacak kadar hain..

Önce Guguk Kuşunu tanıyalım
Yunan mitolojisinde tanrıça Hera'nın kutsal kuşu, Avrupa'da ilkbaharın müjdeleyicisi,. Hindistan'da arzu ve hasret tanrısı Kamadeva'nın kutsal kuşu, Japonya'da ise karşılıksız aşkın sembolü olan Guguklar, genellikle orta boyda ince uzun kuşlardır. Türlerin çoğu ağaçlarda yaşar ama önemli sayılabilecek sayıda türü de yerde yaşar. Bazı türleri göçmendir. Böcekler, böcek larvaları ve diğer hayvanların yanı sıra meyve ile de beslenirler. Bazı türleri kuluçka parazitidir ve başka kuşların yuvalarına yumurtlarlar ancak türlerin çoğu, kendi yavrularını kendileri yetiştirir.
Renkleri yaşadığı ortama uygun olduğundan kendilerini iyi gizlerlerse de, bıktırıcı seslerinden yerlerini belli ederler. Çoğu kahverenkli olup, beyazımtrak göğüsleri çizgilidir. Atmacaya benzer olanları da vardır. Tırmanıcı ve döner parmaklı ayaklarının iki parmağı önde, ikisi geridedir.
Çoğu böcek ve tırtılla beslendiğinden, faydalı sayılırlar. Yerde yaşayan iri türleri ise kertenkele, yılan, kuş ve küçük kemiricilerle beslenirler. 

Bildiğiniz gibi yumurtlayacak olan kuşlar öncelikle yuvalarını yaparlar. Gagalarıyla topladıkları çalı, çırpı, saman, çamur, dal vb. ne varsa toplarlar getirip yuvalarını örerler. Bazıları bu işi eşleriyle birlikte yaparlar, bazıları da yalnız başlarına yuvalarını oluştururlar. Yuvalarını yaptıktan sonra dişi kuş vakti gelince yuvaya oturur ve yumurtalarını yapar, sonrada kuluçkaya yatar. 
Guguk kuşu, sevk-i ilâhî ile uygun gördüğü yuvayı uzun süre uzaktan dikkatle kontrol eder. Yuvanın hakiki sahibi olan anaç kuş uzaklaşır uzaklaşmaz, gözetlediği yerden hızla yuvaya gelir ve bir yumurtasını ev sahibi kuşun yumurtaları arasına bırakır. Fark edilmemesi için de yuva sahibi kuşun yumurtalarından birisini gagasıyla alarak yuvadan uzaklaşır.
Acımasız ve fırsatçı guguk kuşu asla kendi yavruları için kuluçkaya yatmaz. Kuluçka olarak gözüne kestirdiği bir başka kuşu kullanır. Dinen haram olan, ülkemizde yasak olan ve giderek artan bir şekilde yurdumuzda değilse de yurt dışındaki hastanelerde doğum yaparak tekrar yurda geri dönen kendini bilmez, haramdan sakınmaz, Allahtan korkmaz bazı kadınların yaptığı taşıyıcı anneliğin ilkel ve hain bir biçimidir bu. 
Guguk kuşu, iri vücutlu olmasına rağmen, yumurtası küçüktür. Gerektiğinde guguk onu boğazında da taşıyabilir.. Son derece kurnaz da olan Guguk kuşu, gözüne kestirdiği her yuvaya sadece bir tek yumurta bırakır. Bu yumurtanın diğer yumurtalara benzer şekilde olduğunu da belirtelim. Şekil ve renk olarak aynı yumurta bırakılsa da sayı yönünden farkı anlayacak olan yuvanın sahibi olan diğer kuş bunu fark etmesin diye de bir yumurta ana Guguk Kuşu tarafından yuvadan atılır. Guguk, zaman zaman yuvayı kontrol eder. Eğer yuva sahibi kuş, bir yırtıcı kuş tarafından avlanırsa veya şiddetli bir fırtına ile yuvası bozulursa, yumurtasını hemen oradan alarak başka bir yuvaya bırakır

Solda, yuvadaki yumurtayı dışarı atan guguk yavrusu; sağda ise guguk kuşunu besleyen bir başka kuş

Guguk yavrusu 10 - 12 gün sonra genellikle üvey kardeşlerinden önce doğar. Doğar ama annesinin genleri ile kendine geçen kurnazlıkları daha bir kaç günlük iken başlar. İlk dört gün içinde henüz kör ve tüysüzken, üvey ana babanın getirdiği yiyecekleri yuvanın gerçek sahibi olan yavrularla bölüşmemek için, konağın yuvasındaki yumurtaları ve yavruları akrobatik hareketlerle tek tek yuvadan atar. Ağzını geniş bir şekilde açar ve devamlı öter. Bu ötüşler, yuvadaki diğer yavruların ötüşünden çok daha yüksek seviyededir. Guguk kuşu yavruları, bu aşırı ötüşleri ile sadece yuvadaki anne-babadan değil, yakın çevredeki diğer anne-baba kuşlardan da yiyecek alabilir. Guguk kuşu yavruları, bu sayede diğer yavrulardan daha fazla yiyecek alarak daha iyi beslenir dolayısıyla da çok hızlı büyüyerek, asıl yuva sahibinin yavrularından çok daha iri ve güçlü hale gelir.
Üç hafta sonra üvey annesinden de iri olur. Altı hafta beslendikten sonra, genellikle yuvayı da dağıtarak eş aramaya çıkar. İlginç olduğu kadar, herhangi bir mantıkla açıklanması zor olan nokta ise yavrunun giderken beslendiği, büyüdüğü yuvayı dağıtma refleksidir.

Guguk kuşu hakkında ilginç bilgiler 
  • Guguk kuşları dağlık, ovalık ya da ormanlık alanlarda yaşayabilmektedir.
  • Guguk kuşları kendi yuvalarına değil, farklı kuşların yuvalarına yumurta bıraktıklarından dolayı yumurtalar kolay bir şekilde ayırt edilememektedir. Fakat guguk kuşları kendi yumurtalarını kolaylıkla tespit edebilmektedir.
  • Guguk kuşları kendi yumurtalarını başka bir bölgeye gagaları aracılığı ile taşıyabilme özelliğine de sahiptirler.
  • Guguk kuşları çok eşli canlılardır. Özellikle erkekler birden fazla dişi guguk kuşu ile çiftleşebilmektedir.
  • Guguk kuşları bir sene içinde toplamda 20 adet yumurta bırakabilmektedir. Bu yumurtaların ise yalnızca yarısı çatlayarak yavru halini almaktadır.
  • Guguk kuşları aynı zamanda çok iyi bir eğiticidir.
Kaynak : Wikipedia

Derleme @erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.