@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Grip Aşısını Kimler Ücretsiz Yaptırabilir ?Grip aşısı bedeli; astım dâhil kronik akciğer ve kalp ve diğer kronik hastalıkları olan erişkinler için hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere devlet tarafından karşılanır.

Ayrıca,2005-2006 grip sezonundan bu yana, tüm sağlık çalışanlarının (kamu, üniversite) grip aşısı ile aşılanabilmesi için Bakanlık tarafından yaklaşık grip aşısı alınmakta ve illere dağıtımı yapılmaktadır.

Yönetmelikteki İlgili Madde( Yönetmelik için tıklayınız )

2.4.3-B – (Değişik:RG-26/11/2016-29900)(73) Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler,  astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar,  diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce (Ek ibare:RG-10/5/2018-30417 Mükerrer)(110)  her Eylül ilâ Şubat dönemleri içerisinde reçete edildiğinde (Mülga ibare:RG-10/5/2018-30417 Mükerrer)(110) (...) bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır.

Grip Aşısını ücretsiz yaptırabilecek olanlar:

Grip aşılarının sosyal güvenlik kurumlarınca ödenebilmesi için;

 • 65 yaş üzerindeki kişiler
 • Astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar
 • Diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar
 • Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar
 • Hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar
 • 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanlar
 • Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları
Aşılar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
Kimlere Aşı yapılır tıklayınız
Aşı portalı için tıklayınız

Grip Aşısı risk grubu sorgulama 

Vatandaşlar cep telefonlarına indirebildikleri e-Nabız uygulamasına giriş yaparak, profillerinde bulunan kırmızı 'İnfluenza Risk Durumu' butonuna tıklayarak, grip aşısı alıp alamayacaklarını öğrenebilecek.
e-Nabız sisteminde, risk grubunda olduğunuz görürseniz eğer MHRS sistemi üzerinden aile hekiminizden randevu alarak grip aşısı için doktorunuzda reçete almanız gerekiyor.
Aldığınız reçeteyi eczaneye vererek aşısınız temin edildikten sonra eczanede aşınızı yaptırabilirsiniz.

GRİP AŞISI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 • Grip aşısı bedeli SGK tarafından karşılanıyor mu?

Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler, astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce her Eylül ilâ Şubat dönemleri içerisinde reçete edildiğinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılanmaktadır.

 • Zatüre (Pnömokok) aşısı bedeli SGK tarafından karşılanıyor mu?

Pnömokok aşısı bedeli (polisakkarit); iki yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde, aspleni, dalak disfonksiyonu, splenektomi (medikal, cerrahi ve otosplenektomi) yapılan veya planlanan olgular, orak hücre hastalığı, çölyak sendromu, immünsupresif tedavi, radyasyon tedavisi, organ transplantasyonu ve HIV tüm evreleri dahil tedaviye veya hastalıklara bağlı immün yetmezlik ve immün baskılanma durumları, kronik renal hastalık ve nefrotik sendrom, kronik kalp hastalıkları, astım dahil kronik akciğer hastalıkları, siroz dahil kronik karaciğer hastalıkları, diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, hemoglobinopati, doğuştan ve edinilmiş kraniyal defektler ve dermal sinüsler dahil beyin omurilik sıvısı sızıntısına sebep olan durumlarda, hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde 5 yılda bir Kurumumuzca karşılanmaktadır. 65 yaş ve üzerindeki kişilere ise rapor aranmaksızın beş yılda bir defa olmak üzere Kurumumuzca karşılanmaktadır.

 • Hepatit A aşısı bedeli SGK tarafından karşılanıyor mu?

Hepatit A aşısı bedeli; kronik karaciğer hastalığı olan veya pıhtılaşma faktörü konsantresi alan ve Hepatit A seronegatif olan; 1 yaş üzeri çocuklar ve erişkinlerde, hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde en fazla yılda iki defa olmak üzere Kurumumuzca karşılanmaktadır.

 • Hepatit B aşısı bedeli SGK tarafından karşılanıyor mu?

Hepatit B aşısı; “Genişletilmiş Bağışıklama Programı” kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca bedelsiz uygulanmaktadır.

Detaylı bilgi ve kaynak için buraya tıklayınız

Derleme @erolkaranet 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.