@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Er-Reşîd - Doğru Yolu Gösteren - En Güzel İsimler Allahındır
Er-Reşîd - Doğru yolu gösteren - الرشيد - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Er Reşit esması Allah-u Teâlâ'nın kullarını mutluluğa ve huzura ulaştıran onların iyilikle kötülüğü ayırt etmelerini sağlayan olduğu anlamına gelmektedir. Er Reşit esması kullarının iyiliği için onları hem dünyada hem de ahirette iyiliğe ulaştıran yaratan anlamına gelmektedir.
Er-Reşîd; bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olandır.
Er-Reşîd; yüce hikmet sahibidir.
Er-Reşîd; dünya ve ahiret hayırları için kullarını hikmetle yönlendirendir.
Er-Reşîd; adalet ve fazilet sahibidir.
Er-Reşîd; dostlarını olgunluğa ulaştırandır.
Er-Reşîd; rüşd sahibi olan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edendir.
Er-Reşîd; kullarını rüşde ulaştıran, onlara doğruyla yanlışı ayırt etme kabiliyeti verendir.
Er-Reşîd İsminin Geçtiği Bazı Ayetler
Her Müslüman, bütün varlıkların mutlak yol göstericisinin ve doğruluk sahibinin Allah olduğunu bilmesi gerekir. İnsanları doğru yola ileten, varlıklarının ve hayatlarının düzene girmesini sağlayan yararları gösteren O’dur.
İçinde eğrilik olmayan dosdoğru din işte budur. Böyle bir dine inanan her Müslüman, Mevlâsının kendisine emrettiklerini yapmalı, yasakladıklarından kaçınmalıdır.
Her Müslüman, Allah’ın kullarına doğru yolu göstermeli ve onları, İslam’la bağdaşmayan, kendilerini Allah’a itaat ve ibadet etmekten alıkoyan, Allah’a ve Resulü’ne isyan etmelerine, emir ve yasaklarını çiğnemelerine neden olan bütün adet ve davranışları terk etmeye çağırmalıdır. Eğer Müslüman bu özelliklerle kendisini donatır ve bunlara sahip olursa, Allah katında reşid olarak adlandırılır ve büyük sevaplar kazanır.

Er-Reşîd Esmasının barındıran ayetler
 • “İman eden adam dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki, size rüşd yolunu göstereyim.” Mü’min 38
 • “Hani o genç yiğitler mağaraya sığınmış ve: “Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bizi doğruluk, olgunluk bilinci ile donat.” demişlerdi.” Kehf 10
 • Ve kullarım sana, Benden sorduğu zaman, muhakkak ki Ben, (onlara) yakınım. Bana dua edilince, dua edenin duasına (davetine) icabet ederim. O halde onlar da Bana (Benim davetime) icabet etsinler ve Bana âmenû olsunlar (Bana ulaşmayı dilesinler). Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar (irşad olurlar).Bakara 86
 • Dînde zorlama yoktur. irşad yolu (hidayet yolu, Allah’a ulaştıran yol), gayy yolundan (dalâlet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan) açıkça (ayrılıp) ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu (şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu) inkâr edip de Allah’a îmân ederse (mü’min olur, Allah’a ulaştıran yolu tercih ederse), böylece o, (Allah’tan) kopması mümkün olmayan urvetul vuskaya (sağlam bir kulba, mürşidin eline) tutunmuştur. Allah Sem’î’dir, Alîm’dir. Bakara 256
 • Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım. (Onlar) her âyeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu (hemen) yol edinirler. Bu, onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir. Araf 146
 • Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: “Rabbimiz, bize Senin katından bir rahmet ver. Ve bize emrimizden (bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salâvâtı ulaştıracak kişiyi) mürşidi tayin et. Kehf 10
 • Ancak Allah’ın dilemesiyle (yapacağım de). Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: “Rabbimin beni (Allah’a) bundan daha yakın (daha üstün) bir irşad seviyesine ulaştırmasını umarım. Kehf 24
 • Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Cin 14
 • De ki: “Muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik (sahip) değilim. Cin 21
 • Ve aranızda Allah’ın Resûl’ü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size îmânı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar, onlar irşad olanlardır. Hucurat 7
 • Ve andolsun ki daha önce İbrâhîm (A.S)’a rüşdünü (irşad yetkisini) verdik. Ve Biz, onu (irşada ehil olduğunu) bilenlerdik. Enbiya 51
 • Ya Şuayb! Babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terketmemizi sana namazın mı emrediyor? Muhakkak ki sen, halimsin, reşidsin (rüşde erensin, irşad edensin).” dediler. Hud 87

Er-Reşîd Esmasının Fazileti
 • Er-Reşîd isminin faziletine ulaşmak için günde 514 kere söylemek gereklidir. Dünya ve ahiret mutluluğu isteyenler bu zikri çekebilir.
 • Bu ismi yatsı namazından sonra (100) kere okuyanın ameli makbul olur.
 • Sürekli hata yapan ve işleri ters giden kimse günde 1000 kere zikretmesi gerekir.
 • Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için her gün “Ya Reşîd” ism-i şerifi okunmalıdır.
 • Herhangi bir meselede ne yapacağını şaşıran 514 kere “Ya Reşîd celle celâlühû” ism-i şerifini okursa kendisine işin doğrusu ilham olunur.
 • Her gün 1000 defa akşam ile yatsı arasında “Ya Reşîd celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan işlerinde tedbirli ve uyanık hareket ederler.
 • Kötü huylarından kurtulmak için her namazdan sonra 514 ya da her gün 514 defa “Ya Reşid” okunması kurtuluşuna vesile olur.
 • Dünya ve ahiret mutlulugu isteyen kimse sayı ve adede bağlı kalmadan Er-Reşîd ism-i şerifinin zikrine devam etmelidirler.
 • “Ya Reşid” ism-i şerifini yatsı namazından sonra (100) kere okuyanın ameli makbul olur. Dileklerine nail olur.
 • Her hangi bir iş yada konuda kararsız olan veya ne yapacağını bilemeyen kimse, 514 defa ya “Ya Reşîd celle celâlühû” okumaya devam ederlerse işin doğrusu ona ilham edilir. Allah’ın izni ile kararsızlıktan kurtulur.
 • Her gün 514 defa “Yâ Reşîd” okuyan tarikat, istikamet ve rızada Raşit ve Mürşit olur.
 • Sürekli hata yapan ve işleri ters giden kimse “Ya Reşid” ism-i şerifini 1000 kere okusa, hatalarından kurtulur, işleri düzene girer.
 • 5 vakit namazdan sonra 514 kere “Ya Reşîd celle celâlühû” zikrine devam eden bütün kötü huylarından kurtulur, işleri iyi sonuçlanır.
 • “Ya Reşid” ism-i şerifini her gün okumaya devam eden kimse Cenab-ı Hakk’ın hidayetine mazhar olup dünya ve ahretine zarar verecek şeye teşebbüs etmez. Karar verme ve akıl yürütme ziyade olur. O kişiye muvaffakiyet yolu açılır.
 • “Ya Reşid” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimse teşebbüs ettiği her şeyde, her hususta muvaffak olur, hayırlı neticeler alır.
Derleme @erolkaranet
Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.