@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Er-Rahîm - Ahirette, Müminlere Sonsuz İkramda Bulunan - En Güzel İsimler AllahındırEr-Rahîm  - لرَّحِيمُ- celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Er-Rahîm - Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan
Ahirette, Merhamet eden ve acıyan,
Ahirette, Sevdiklerini bağışlayan ve insaf eden, onları koruyan
Ahret günü sadece Müslümanlara rahmet eden,
Ahirette, Müminlere karşı rahmetli ve mağfiretle olan,
Ahirette, Sadece sevdiklerini bağışlayan

'Er Rahim' Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesi olup, Yüce Allah (C. C) ‘' Er Rahim' esması ile kendine itaat ve ibadet eden Müslümanlara çok fazlasıyla rahmet kapılarını açandır. Yüce Allah (C. C) rahmetinde şükür ve hamd eden mümin kullarına insaf edeceğini, Rahman'ın rahmetini ebedileştireceğini kutsal kitabımız Kur-anı-ı kerimde sürekli olarak bize müjdelemiştir.
Er Rahim, esirgeyen, mağfiret eden, affeden, ahir zamanda Müslümanları merhameti ile bağışlayan yüce Allah'ın isimlerinden biridir. Allah, rahman ve rahimdir! O, sonsuz af ve mağfiret sahibidir.

Er-Rahîm Esmasının barındıran ayetler
 • “(Çünkü bu vahiy) her işinde mükemmel olanın(el-Aziz), en merhametli olanın (er-Rahîm) katından indirilmiştir.” (Yâsîn 36:5)
 • “Ha-Mim! Muhteşem bir indiriliş O Rahman, O Rahîm’den.”  (Fussilet 41:1-2)
 • “Toprağa giren ve oradan çıkan her şeyi, yine gökten inen ve göğe yükselen her şeyi O bilir, ne ki tarifsiz bağışlayan da, Daima merhamet eden işinde çok merhametli olan da (er-Rahîm) yine O’dur.”(Sebe’ 34:2)
 • “Rahîm olan rabbin sözüyle gelen tarifsiz bir mutluluktur bu!” (Yâsîn 36:58)
 • “ Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd âlemlerin rabbi, rahman ve rahim olan Allah’a mahsustur.” (Fatiha;1-2-3)
 • De ki: "(Allah şöyle buyuruyor:) Ey kendilerini amaçsız ve anlamsız bir şekilde boşa harcayan kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin: Allah bütün günahları bağışlar; çünkü O, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır!" (Zümer:53)
 • Şüphesiz ki O, (mümin ile kâfirin, hak ile batılın, doğru ile eğrinin birbirinden) ayırt edileceği gün, hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir. O gün dost dosta fayda veremez. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında, kimseye yardım da edilmez. O, gerçekten Aziz’dir, Rahîmdir (üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur). (Duhan:40-41-42)
 • “Fakat tövbe eden, iman eden ve Salih amellerde bulunan başka; işte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”  (Furkan:70)
 • “ Sonra siz tüm bu gerçeklere rağmen yüz çevirdiniz. Şayet Allah’ın sizin üzerinizdeki lütfü ve rahmeti olmasaydı elbette siz hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. (Bakara:64)
 • “Andolsun, size kendinizden (sizin cinsinizden) öyle bir peygamber gelmiştir ki; sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir o.” (Tevbe:128)
 • Ey iman edenler, zannın birçoğundan kaçının. Çünkü bazı zan (vardır ki) günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Kiminiz de kiminizi arkasından çekiştirmesin. Sizden her hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allahtan korkun. Çünkü Allah tövbeleri her daim kabul edendir, çok esirgeyicidir. (hucurat;12)
 • "Ey kavmim! Benimle ayrı yol tutmanız sakın sizi günaha sürüklemesin; yoksa Nuh halkının, Hud halkının, Salih halkının başına gelen sizin de başınıza gelir ve (hatırlayın ki,) Lut kavmi sizden fazla uzak değil! Öyleyse günahlarınız için Rabbinizden bağışlanma dileyin ve sonra da tövbe ve pişmanlık içinde O'na yönelin! Çünkü O acıyıp esirgeyenlerin en yücesi, sevginin kaynağı, gözesidir!" (Hud:89-90)
 Er-Rahîm Esmasının Fazileti
 • Ya Rahîm ism-i şerifini her gün okumayı vird edinen kimsenin rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur. Tüm nimetler Allah’ın izniyle okuyanın ayağına gelir.
 • Her gün 5 vakit namazdan sonra “Ya Rahim” ism-i şerifini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir.
 • Bir kimse Er-Rahim ism-i şerifini, sabah namazından sonra "Ya Rahim Celle Celalühü" diyerek okursa; bütün yaratılanlar o kimseye merhamet eder.
 • Er-Rahim ism-i şerifini, her gün "Ya Rahim Celle Celalühü" diyerek 100 kere okuyanın kalbi yumuşar, şefkat sahibi olur.
 • Sıkıntıda veya darda olanlar ile çaresiz durumda olanlar “Ya Rahman, Ya Rahim” isimlerini birlikte okumaya devam ederlerse, sıkıntıları gider, çaresizlikleri ortadan kalkar, çeşitli lütuflara ihsan ve ikramlara kavuşurlar.
 • “Ya Rahim” ism-i şerifini öfkeli ve asabi bir kimse okursa öfkesi geçer, sakinleşir. İçinde gam ve keder olan okursa, ferahlık ve huzur kazanır. Sıkıntılı ve darlık halinde okunursa okuyan kimsenin gönlüne genişlik ve içine ferahlık dolar.
 • Er Rahman esmasını, farz namazlarının arkasından 100 kere okunmasında fayda var. Eğer ki, sürekli er Rahim ismi bırakılmadan okunur ise kişi asla gaflet ve unutkanlık görmez, ayrıca gönül pekliğinden de emin olur. 
 • Sabah namazının arkasından 100 kez er rahim esması okunursa yaratılan her şey o kişiye merhamet eder. 
 • Kalbin yumuşaması, korkudan emin olmak, darlıktan ve sıkıntıdan kurtulmak için günde 100 defa okunmasında fayda var. 
 • Rızkı ve bereketi artırır ve hasta kişiye okunduğunda kişi şifa bulur.
 • Uykusunda sürekli korkan ve ağlayan bir bebek-çocuk için er rahim esması bir kâğıdın üzerine 269 kere yazılır ve bebeğin yastığının altına bırakılırsa ağlayan bebek ağlamayı bırakır, koktuğu şeyden kurtularak rahatlığa erer. 
 • Er Rahim ismi, senasının sürekli okunması halinde kişi güzel ahlak ve övgü sahibi olur.

Derleme @erolkaranet
Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.