@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

El-Muğnî - Zengin Eden - En Güzel İsimler Allahındır
El-Muğnî - Zengin eden - المغني - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

El-Muğnî c.c İstediğini zengin eden, zenginlik veren. mal mülk veren, onları zengin yapan Allah c.c
Allahu Teala, dilediği kulunun tüm ihtiyaçlarını karşılayandır. Fakir olan kullarını ihsan ve lütfuyla zenginleştirme yetisine sahiptir.
Allah, kendiliğinden zengindir. Mutlak zengin, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Allah’tır. O’nun dışındaki her şey, kendiliğinden O’na muhtaçtır.
Kendini zengin sanan kul ne kadar zengin olursa olsun yine de, varlığı ve zatı ile kendisini yaratan Rabb’ine muhtaçtır. Allah, kuluna bol nimetler verir, ona merhamet ve ihsanını yağdırır, açık ve gizli cömertlikte bulunur.
İnsan,, geçici olarak nimetlere sahip olduğunu görünce, kendisinin de bu kocaman kainatta bir pay sahibi olduğunu zanneder. Kendisine muhtaç bir gözle değil zengin bir gözle bakar. Yoktan yaratıldığını, daha önce içinde bulunduğu muhtaçlık ve yoksulluk durumunu unutur. Kendi hakikatini, fakirliğini, muhtaçlığını, Rabb’iyle irtibatlı olma zorunluluğunu unutan, bu yüzden haddini aşıp isyan eden kimse kaybeder.
İnsanlar arasında en zengin kimse, Allah’a en çok muhtaç olduğunun bilincinde olandır. Allah katında insanların en üstünü bu kimselerdir.
Allah, kuluna bol nimet verir, ona merhamet eder ve ihsanını yağdırır. Açık ve gizli cömertlikte bulunur. Gerçekleri anlaması için göz, kulak ve kalp verir. Bilgilenmesini sağlar. Güç ve kuvvet verir. Tasarruflarda bulunmasını ve rahat hareket etmesini sağlar. Kendi cinsinden olan insanları istihdam etme gücü verir. Âlemde ne varsa emrine amade kılar. Kendisine faydalı ve yararlı olan şeyleri isteme, zararlı olanlarından kaçınma ve korunma hissi verir. Kul, geçici olarak bütün bu nimetlere sahip olduğunu görünce kendisin de bu kâinatta bir pay sahibi olduğunu iddia eder. Kendisine muhtaç bir gözle değil, zengin bir gözle bakar. Yoktan yaratıldığını, daha önce içinde bulunduğu muhtaçlık ve yoksulluk durumunu unutur. Sanki muhtaç ve fakir olan o değil başka biriymiş gibi davranır.
Maksat zenginlikte, fakirlikte değil, maksat imtihanı kazanmaktadır. Varlıklı olanların mutlaka Allah yanında seçkin oldukları, makbul oldukları manası anlaşılmaz. Fakir olduğu halde, Allah’a nazını geçiren nice kullar vardır.
Allah katında insanların en üstünü, Allah’a muhtaç olduğunun şuurunda olan kimsedir. O’nun karşısında kendisini zelil gören en üstün, zayıf gören en güçlü, bilgisiz ve cahil gören en bilgili, nefsine aykırı davranan, Allah’ın rızasına en yakın olandır. Allah’a muhtaçlık, zenginliğin bizzat kendisidir. Bu yüzden Allah’a muhtaç olma ile zengin olma birbirine bağlıdır. Biri diğerini gerektirir.

El-Muğnî İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetlerinden bazıları
 • Tevbe suresi 28. ayet
  “Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin kılacaktır. Çünkü Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir.” Hakîm’dir.
 • Bakara suresi 212. ayet
  İnkâr edenlere, dünya hayatı müzeyyen kılındı (süslü gösterildi) ve onlar, âmenû olanların bir kısmı ile alay ediyorlar (fakir olanları küçümsüyorlar). (Oysa) takva sahibi olanlar, kıyâmet günü onların üstündedir. Ve Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.
 • Fatır suresi 3. ayet
  Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki ni’metini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran, Allah’tan başka bir Halîk (bir Yaratıcı) var mı? O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse nasıl (îmândan) döndürülüyorsunuz?
 • Necm suresi 48. ayet
  Fakirliğimiz ve muhtaçlığımız konusunda Rabbimizden bizi zengin kılmasını ve insanlara muhtaç etmemesini istemeliyiz. Her türlü ihtiyacımızı O’na arz etmeliyiz. “O Allah zengin kılandır, her türlü ihtiyaçtan kurtarandır
 • Duha suresi 8. ayet
  Seni yoksul iken bulup da zenginleştirmedi mi?
 • Nur suresi  32. ayet
  Aranızdaki bekârları, köleleriniz ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah onları kendi lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir.
El-Muğnî Esmasının Fazileti
 • Çeşitli sıkıntılar içinde olan her sabah namazından sonra 2160 kere "Ya Ğaniyy, Ya Muğnî celle celâlühû" zikrine devam ederse, kısa zamanda bütün sıkıntılardan kurtulur.
 • 5 vakit namazdan sonra 1100 kere "Ya Muğnî celle celâlühû" ism-i şerifini okuyan servet sahibi olur.
 • Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur.
 • Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.
 • Bu esmanın zikriyle meşgul olan kimse, fakirse zengin olur, zenginse zenginliği artar. Giriştiği hiç bir işte başarısız olmaz. Hiç bir konuda maddi sıkıntı çekmez, ummadığı yerlerden nimetlere kavuşur ve kendisine beklemediği kısmetler çıkar.
 • 10 cuma gecesi 1100 kez zikrine devam eden kimse, maddi-manevi zenginliğe ulaşır.
 • Ailesiyle birlikte iken kalben zikreden onların sevgisinin ve bağlılığını kazanır.
 • Her gün 1100 kez Yâ Muğni esmasını zikretmeyi vird eden kimseye Allah (c.c) birçok bilmediği yerlerden rızk gönderir. Servet ve mülk verir. Herkes o kimseyi sever. Geçimi genişler ve bol olur.
 • Muğni esmasını yazıp üzerinde taşıyan kimse servet ve muvaffakiyet hususunda büyük süprizlerle karşılaşır. Şeref ve itibarı artır. Cüzdanı hiç boş kalmaz, daima dolu ve kabarıktır.
 • Yâ Muğni esmasını okurken her 100’de bir kez: Allâhümme yessir aleyyel yüsrallezî yessartehû alâ kesîrin min ıbâdike ve ağninî bi fadlike ammen sivâk. diye okunursa Allah her zorluğu kolaylaştırır. Her darlığı genişletir. Her yokluğu varlığa çevirir.
 • İşlerinde zorluklarla karşılaşan darlık ve yokluktan bunalan bir insan Yâ Ganiyy Yâ Muğni esmalarını yazıp üzerinde taşır ve her gün 2160 kez Yâ Ganiyy Yâ Muğni esmalarını sabah namazlarından sonra okursa 40 güne kalmadan bütün korktuklarından emin ve umduklarına nail olur.
 • El Muğni ism-i şerifini her gün 1.000 kere okuyan kişiye Allahü Teala hazretleri fazl-u kereminden zenginlik verir.
 • Bir kişi her gece 10.000 kere olmak üzere on Cuma gecesi El Muğni ism-i şerifini okumaya devam ederse bu okumanın ardından tesirini görür. Allahü Teala hazretleri kendisine zenginlik verir.
 • Bol rızık elde etmek ve kalbin kanaat ile dolabilmesi için gün içerisinde 1100 kez okunması gerekir.
 • Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.
 • Yâ Muğni esmasını okurken her 100’de bir kez: “Allâhümme yessir aleyyel yüsrallezî yessartehû alâ kesîrin min ıbâdike ve ağninî bi fadlike ammen sivâk” diye okunursa Allah her zorluğu kolaylaştırır. Her darlığı genişletir. Her yokluğu varlığa çevirir
Derleme @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.