@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Avukat, Doktor Aleyhine Paylaşım Yapmıştı. İşte SonucuHasta ve yaşlı müvekkili için rapor talebine olumsuz cevap veren , bu süreçte sağlık görevlilerinin kendisine olumsuz eylemlerde bulunması sonrası, şahsi sosyal medya hesabından ‘Dr. … şahsıma çok büyük saygısızlık yaptı. Savcılıkta bu haddini bilmezle görüşçez! Kibirli, saygısız konuşan bu doktorunuza acıyorum’, ‘... siz asla hekim değilsiniz, siz böyle devam ettiğiniz sürece daha çok dayak yersiniz vatandaşlardan’ şeklinde paylaşımda bulunan avukata TBB Disiplin Kurulu cezai işlem uyguladı.

İşte o kararın tam metni ;

Tarih 15.07.2023
Esas 2023/494
Karar 2023/590

* Yargılamanın üç sacayağından biri olan ve bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar gerek görevlerini ifa ederken gerekse özel hayatlarında, meslek kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür.
(Av. Yas. M.134, TBB Mes. Kur. m. 4)

İtirazın süresinde olduğu anlaşılmakla dava dosyası incelendi:
Şikâyetli avukat hakkında; “Şahsi sosyal medya hesabından başka bir kamu çalışanı doktor ile ilgili olarak, ‘Dr. … şahsıma çok büyük saygısızlık yaptı. Savcılıkta bu haddini bilmezle görüşçez! Kibirli, saygısız konuşan bu doktorunuza acıyorum’, ‘... siz asla hekim değilsiniz, siz böyle devam ettiğiniz sürece daha çok dayak yersiniz vatandaşlardan’ şeklinde paylaşımda bulunarak, Avukatlık Kanunu’na aykırı davrandığı” iddiası bakımından başlatılan disiplin davasında, eylem sabit görülerek ceza tesis edilmiştir.
Şikâyetli savunmasında özetle, yaşlı ve rahatsız olan müvekkilinin mahkeme kararıyla … Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiğini, ancak hasta hakkında rapor verilmediğini, avukatlık kimlik kartını gösterdiğini, şikâyet dilekçesinde yalan beyanlara yer verildiğini, şahsına yapılan saygısızlık nedeniyle … Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunması üzerine hakkında iftiralarda bulunulduğunu, şahsına yapılan saldırıyı ve bundan duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığını bunun ifade hürriyeti gereği olduğunu, doktorun şahsına çok büyük saygısızlık yaptığını, söylediklerini teyit ettirmek için hastane kalemini aradığını, kendisini, yalancılıkla itham ettiğini, bağırarak konuşması nedeniyle “neden bağırıyorsunuz ki” demesi üzerine güvenliği çağırıp kendisini odadan kovduğunu, müvekkili ile ilgili rapor vermediklerini, psikolojik şiddete maruz kaldığını, hastane görevlileri tarafından kolundan çekildiği ve itildiğini, büyük hakaretlere maruz kalarak gururunun kırıldığını beyan etmiştir.
İncelenen dosya kapsamından, Baro Yönetim Kurulu’nun 21.09.2021 günlü toplantısında, Avukatlık Kanunu’nun 134, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 4. maddesi uyarınca şikâyetli hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verildiği,
Şikâyetli avukata ait sosyal medya paylaşım çıktılarının ve 23.02.2021 gününe ilişkin olay yeri güvenlik kamera görüntülerinin (ses kaydı bulunmamaktadır/CD formatındadır) dosya münderecatında yer aldığı,
Baro Disiplin Kurulu’nca, “… Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin 25.11.2021 tarihli yazı ekinde gönderilen şikâyetli Avukat tarafından atılan tweetlerde ‘Dr. …, gurur kırıcı ve onur zedeleyici davranışların hesabını Mahkemede vereceksiniz. Siz asla, hekim değilsiniz, bir, hekim konuşmaya bağırarak girmez, saygılı olur, insana değer verir. Sizler böyle devam ettiğiniz sürece daha çok dayak yersiniz vatandaşlardan. Yazık.’ şeklinde söylemlerin olduğu anlaşılmıştır… Şikâyetli avukatın sosyal medya hesabından şikayetçiye yönelik yaptığı ‘Siz asla hekim değilsiniz, bir hekim konuşmaya bağırarak girmez, saygılı olur, insana değer verir. Sizler böyle devam ettiğiniz sürece daha çok dayak yersiniz vatandaşlardan. Yazık’ şeklindeki şiddeti özendirici nitelikteki söylemlerinin Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesine aykırı olduğu, Disiplin sicilinde eylem tarihi itibariyle her ne kadar tekerrüre esas kesinleşmiş disiplin cezası yok ise de disiplin sicilinde uyarı cezası bulunması ve eylemin ağırlığı dikkate alınarak Avukatlık Yasası 158.maddede bildirilen ilkeler gereği, cezanın caydırıcılığı da gözetilerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.” gerekçesiyle şikâyetli hakkında ceza tayin edildiği,
Şikâyetlinin disiplin sicil özetinde eylem tarihi itibariyle tekerrüre esas ceza olmadığı,
Şikâyetli avukatın 08.03.2023 kayıt tarihli itiraz dilekçesinde özetle, olay tarihinde avukat ya da stajyer avukat olmadığını, Baronun görev sınırlarını aştığını, her yerde başarıları ile anılan biri olduğunu, sistematik olarak kendisini yıldırmaya çalıştıklarını belirterek karara itiraz ettiği,
İhbar eden … Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimliğinin 04.05.2023 tarihli itiraza cevap dilekçesinde özetle, tutulan tutanaklarda şikâyetlinin avukat olduğunu ve yasaları bildiğini ifade ettiğinin görüleceğini beyan ettiği görülmektedir.
Şikâyetli avukatın itirazı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 4. maddesi, “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükmünü amirdir.
Avukatlık, kolektif bir itibar mesleğidir. Bu itibardan yararlanmak her avukatın hakkı olduğu gibi, bu itibarı korumak ve lekelenmesine izin vermemek de her avukatın yükümlülüğüdür.
Yargılamanın üç sacayağından biri olan ve bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar gerek görevlerini ifa ederken gerekse özel hayatlarında, meslek kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür.
“Avukatlık Türkçenin kullanılması bakımından sanatçı duyarlılığı gerektirir. Bir avukatın kullandığı dilin zenginliğinin farkında olması, ifade gücüne hâkim olması, gramer inceliklerini bilmesi, kendisini bu alanda yetiştirmesi gerekir. Avukattan, tartışmaya yol açmayacak ifadeler kullanılmasını beklemek düzeyli ve olgun kişiliğin doğal sonucudur.” (TBB Disiplin Kurulu 13.03.2009 gün ve 2008/534 esas, 2009/138 karar)
Dosya münderecatındaki deliller değerlendirildiğinde, şikâyetli avukatın sosyal medya paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, eylemin mesleğin itibarını zedeleyecek nitelikte olduğu görülmektedir.
Her ne kadar Baro Disiplin Kurulunca, eylemin disiplin cezasının gerektirdiği görüşü yerinde olmakla; eylem meslek kurallarına aykırılık teşkil ettiğinden ve şikâyetlinin disiplin sicil özetinde tekerrüre esas ceza bulunmadığından, Avukatlık Kanunu’nun 135/1.maddesi gereğince itirazın kısmen kabulü ile Baro Disiplin Kurulu kararının düzeltilerek onanmasına, şikâyetlinin uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.
Gereği düşünüldü:
1-Şikâyetli avukatın itirazının kısmen kabulüne, Baro Disiplin Kurulu’nun Şikâyetlinin “Kınama Cezası ile Cezalandırılmasına” ilişkin kararının uyarma cezasına çevrilmek suretiyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, şikâyetli avukatın UYARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2-Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere,
Oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Türkiye Barolar Birliği - 2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.