@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Vefa Taştekneler Aşcıbaşı Mehmet Ağa ÇeşmesiVefa Taştekneler Aşcıbaşı Mehmet Ağa Çeşmesi
Vefa, Molla Hüsrev Mahallesi/Fatih-İstanbul

Vefa’da, adını verdiği Taştekneler Sokak üzerinde, Molla Hüsrev Camii’nin avlu duvarına bitişik inşa edilmiş bu çeşmenin oldukça yayvan bir kemeri vardır.
Vefa’da Taştekneler sokağında Molla Hüsrev Camii’nin avlu duvarına bitişik olan bu çeşme, klâsik uslûpta yayvan kemerli bir yapıdır. Son tamirde kemerinin içi tuğla ile örülmüş ve uzun teknesi çimento ile doldurularak bir set haline getirilmiştir.
Çeşmenin bugün mevcut olmayan kitabesinden banisinin Aşçıbaşı Mehmed Ağa olduğu anlaşılmaktadır. Aşçıbaşı Mehmed Ağa, 1650 yılında Üsküdar, Kapıağası civarında bir cami de yaptırmış olan, Sultan 4.Mehmed’in aşçıbaşısı Pervane Mehmed Efendi olmalı ve bu çeşme de yine 17.yy’da, 1650’li yıllarda yapılmış olmalıdır. Aynı kitabede yer alan 1899 tarihi (Hicrî 1317) ise, çeşmenin Şakir Hoca tarafından tamir ettirildiği yıla işaret etmektedir.
Üzerinde “Ve minel mai külle şey’in hayy” ( Enbiya Suresi, 30.Ayet) yazan küçük kitabesi de, üzerinde:
“Bâni-i sânisi bu mecra-yi âb-ı tilhin Asçıbaşı Mehmed Ağa” dır. Niyyeti hem hâlisa gulle-i vakfiylede Şakir Hoca ta’mirini itdi icrâ. Lûtt idüb oku fatîha” yazan büyük kitabesi de yerlerinde yoktur. Kitabe yerinde bir boşluk kalmıştır.
Çeşme nişinin iç kısmının üst bölümü tuğladan, alt bölümü ise kesme taştan inşa edilmiştir.
Biri büyük, diğeri daha küçük iki tane dikdörtgen biçimli, taştan yapılmış teknesi vardır. Günümüzde bu teknelerin bir bölümü yer altında kalmış, içleri ise toprakla doldurulmuştur.
Çeşmenin suyu akmamaktadır.

Kaynak: Su Vakfı 

@erolkaranet - 2023


Vefa Taştekneler sokak için tıklayınız

@erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.