@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Ankara Barosu Avukatlık Ücretlerini Yeniden Belirledi
Ankara Barosu yılın son üç aylık dönemi İçin avukatlık ücretlerini yeniden belirledi. Ankara  Barosunun sosyal medyadan " Yönetim Kurulunun 08.08.2023 tarih ve 51/19 sayılı kararı" denilerek yapılan duyuruda tavsiye niteliğinde belirlenen Avukat– İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesinin yeniden belirlendiğini duyurdu. Yeni tarife 1 Eylül 2023 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihi arası dönemde geçerli olacak. 

İşte yeni tarifeye göre önerilen ücretler
 • Büroda Sözlü Danışma 5.570,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 850,00 TL eklenir.)
 • Yazılı Danışma 11.150,00 TL
 • Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 11.150,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 850,00 TL eklenir.)
 • İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 9.400,00 TL
 • Taraf Vekili Olarak Arabuluculuk Görüşmelerine Katılma 
  Anlaşma Olması Halinde
  a) Konusu para ve para ile değerlendirilebilen işlerde anlaşma değerinin %15’i
  b) Konusu para veya para ile değerlendirilemeyen işlerde arabuluculuğa konu işe ait bu tarifede belirlenmiş ücret, 
  Anlaşma Olmaması Halinde
  c) 11.150,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 850,00 TL eklenir.)
 • Dava / Cevap Dilekçesi Düzenleme 9.400,00 TL
 • İstinaf / Temyiz / Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 19.500,00 TL
 • Miras / İstisna / Taksim Sözleşmesi ve Vasiyetname Düzenleme 48.000,00 TL
 • Kira Sözleşmesi Düzenleme 18.000,00 TL
 • Mirasçılık Belgesinin Alınması 9.400,00 TL
 • Kayyım ve Veraset Davaları 22.000,00 TL
 • Tahliye Davaları 22.000,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 22.000,00 TL
 • Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 34.500,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %10’u
 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 26.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa konu yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 22.280,00 TL
 • Tespit İstemleri 17.500,00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 24.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 28.400,00 TL
 • Boşanma Davaları:
  Anlaşmalı Boşanma Davaları 34.500,00 TL
  Çekişmeli Boşanma Davaları 53.500,00 TL
  Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb. 53.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nafaka Davaları 22.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • İcra Takipleri
  Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri 22.000,00 TL
  Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri iş Sahibinden alacağın %10’u
 • Ağır Ceza Mahkemesi:
  Sanık Vekilliği 63.000,00 TL
  Müdahil Vekilliği 40.500,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi:
  Sanık Vekilliği 53.000,00 TL
  Müdahil Vekilliği 32.000,00 TL
 • Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde Görülen İşlerin Takipleri İçin
  a) İlk derecede görülen davalar için 26.650,00 TL
  b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için 16.250,00 TL
  c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 31.400,00 TL
 • Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler İçin 42.700,00 TL
Diğer tüm ücretler için aşağıdaki linke tıklayınız

Kaynak : Ankara Barosu - 2023 - @erolkaranet

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.