@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Ağustos Ayı Türk Milletinin Zaferler Ayıdır

Ağustos ayı tarihimiz zaferler ve destanlar ayıdır. Türk tarihinin altın sayfaları ağustosta yazıldı Türk Milleti, tarihte görülen “ordu-millet” lerin en önde gelenidir. Ordu-millet ne derseniz, Savaşçı niteliğe sahip, yüksek bir savaş yeteneği taşıyan, bütün bireyleriyle, kadın–erkek hepsi silah kullanıp savaşta yer alabilecek şekilde yetiştirilen, vatanı için ve büyük Ülkülerin gerçekleşmesi uğruna baş koyan milletlere tarihte ve günümüzde “ordu- millet” denilmektedir. İstiklâl Savaşı ve ağustos ayında yoğunlaşan tarihteki bütün savaşlar hep ordu-millet yapısıyla kazanılmıştır.
Türk tarihinin altın sayfalarının yazıldığı Ağustos ayı içerisinde, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Anadolu topraklarının korunmasını sağlayan Büyük Taarruz'a kadar birçok zafere imza atıldı.
Zaferler dendiği zaman Türk Tarihinde hep Ağustos ayı  akla gelir. Bütün kış ve bahar aylarında yapılan hummalı bir hazırlıktan sonra ordu bizzat padişahın komutasında sefere çıkar, düşmanla Ağustos ayında karşılaşır ve birkaç saat içinde kazanılan parlak bir zaferle başkente dönülürdü.
Malazgirt, 26 Ağustos 1071'de Muş'ta bulunan Malazgirt Ovası'nda Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen, Anadolu'nun Türklere yeni yurt olmasını sağlayan bir meydan savaşıydı.
Ağustos ayındaki bir önemli zafer de 11 Ağustos 1473'te Otlukbeli'nde, devrin en büyük iki Türk imparatorluğunun ordusuyla, iki büyük hükümdarının karşı kar­şıya geldiği Otlukbeli Savaşı sonrasında kazanılan zaferdi.
Van'ın 90 kilometre kuzey doğusundaki Çaldıran Ovası'nda, 23 Ağustos 1514'te yapılan ve her ikisi de Türk olan Osmanlı ve Safevi devletleri arasındaki Çaldıran Savaşı ise döneminde Osmanlı devletinin kaderini tayin eden bir savaş olarak kabul edildi.
İki yıl sonra ağustosta yeni bir zaferin daha temeli atıldı. 24 Ağustos 1516'da, Yavuz Sultan Selim'in başında bulunduğu Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında, Halep şehrinin kuzeyinde gerçekleşen Mercidabık Savaşı'nda büyük bir zafer kazanıldı.
Ağustos ayı ayrıca önemli fetihlere de şahit oldu. Orta Avrupa'nın belkemiği durumundaki Belgrad, Sırplar'a ait iken Türkler'e karşı savunulamadığı için Macarlar'a terk edilmişti. Belgrad, 1521 yılında Kanuni'ye boyun eğdi. Belgrad'ın fethi, Türklerin artık Orta Avrupa'ya açıldığını gösterdiği için Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Belgrad, bu tarihten itibaren Avrupa seferlerinde en önemli üs konumunda oldu ve "Darü'l Cihad" adını aldı.
Bundan tam 5 yıl sonra 29 Ağustos 1526'da tarihin sayfalarına Osmanlı ordusuyla, Macaristan Kralı 2. Layoş komutasındaki Macar ordusu arasında, bugüne kadar yapılmış en büyük savaş olan Mohaç Savaşı gerçekleşti. Savaşı, iki saat gibi kısa sürede Osmanlı ordusu kazandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fethi de ağustosta gerçekleşen zaferlerden biri olarak tarihte yer alıyor.
1 Ağustos 1571 tarihinde, 2. Selim tarafından fethi istenen Kıbrıs, Lala Mustafa Paşa tarafından fethedildi.
Kurtuluş Mücadelesi'nde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olan Erzurum Kongresi de 23 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde yapıldı.
Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası, Türk ordusunun Yunan ordusu ile Sakarya boylarında yaptığı meydan savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi de yine 23 Ağustos'ta başladı.
Bu amansız mücadele, bütün şiddetiyle 22 gün 22 gece sürdü. Bütün cephe boyunca saldırıyı sürdüren Türk ordusu, 13 Eylül 1921'de Sakarya ırmağının doğusundan Yunan kuvvetlerini temizledi.
Devamında Büyük Taarruz'la düşmanı tamamen yok etmek için hazırlıklar başladı ve 1922 yılı ağustos ayına kadar sürdü.
Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını yaptığı ordu, 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. 30 Ağustos'a kadar çembere alınan düşman kuvvetleri, Dumlupınar'da aldığı darbe sonucu kaçmaya başladı.
Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi. Böylelikle, Yunan ordusu İzmir'e kadar takip edildi ve 9 Eylül 1922 tarihinde ise İzmir'den çıkarıldı.

Engin denizlerin ortasından kopup gelen fırtınalar  dalgalar gibi İç Asya Türk denizinden kaynayıp gelen büyük Türk muhacereti dalgaları, Anadolu yaylalarını vurmuştur. Onlar büyük kafileler halinde Anadolu’ya ayak bastıktan sonra taşıyla, toprağıyla, ovaları ve yaylaları ile bu toprakları kazanmak, kendilerinden sonra gelecek Türk nesillere buraları ikinci ve ebedi bir yurt ,bir cennet vatan olarak armağan etmek istemişlerdir.

İşte Ağustos ayında kazanılan Zaferler
 • 1071: Malazgirt zaferi 
 • 1389: Birinci Kosova zaferi 
 • 1473: Otlukbeli zaferi 
 • 1480: Otranto zaferi 
 • 1484: Akkirman kalesinin fethi 
 • 1514: Çaldıran zaferi 
 • 1516: Antep’in fethi 
 • 1516: Yavuz Sultan Selim Han’ın Halep’i fethi 
 • 1519: Barbaros Hayrettin Paşa’nın Cezayir’i fethi 
 • 1521: Belgrad’ın fethi 
 • 1526: Mohaç zaferi 
 • 1551: Trablusgarp’ın fethi 
 • 1552: Turgut Reis komutasındaki Türk Donanması, Andrea Dorya komutasında ki donanmayı yenerek ponza zaferini kazandı. 
 • 1571: Kıbrıs’ın fethi 
 • 1633: Ermenistan’ın fethi 
 • 1645: Osmanlı ordularının Girit’e çıkışı 
 • 1501: Mora’nın fethi 
 • 1501: Navarin kalesinin fethi 
 • 1516: Mercidabık zaferi 
 • 1534: Barbaros Hayrettin Paşa’nın Tunus’u fethi 
 • 1534: Kars’ın fethi 
 • 1537: Korfu adasının fethi 
 • 1539: Sırbistan Kastelnovo zaferi 
 • 1543: Barbaros Hayrettin Paşanın Fransa’nın Nis kalesini fethi 
 • 1545: Estergon kalesinin fethi 
 • 1571: Magosa kuşatması 
 • 1616: Girit’te Hanya kalesinin fethi 
 • 1635: Erivan’ın fethi 
 • 1678: Ukrayna’nın fethi 
 • 1716  Petrovaradin muharebesi
 • 1826: Türk ordularının Atina’ya girişi 
 • 1915: Çanakkale Conkbayırı zaferi 
 • 1915: Anafartalar savaşı
 • 1919: Muş ve Bitlis’in Ruslardan geri alınması 
 • 1921  Sakarya savaşları
 • 1922: Büyük taarruz ve Dumlupınar zaferi
 • 1922  Başkumandanlık meydan muharebesi
 • 1974  Kıbrıs Barış Harekâtı
Günlere Göre Ağustos Ayında olan Olaylar
01 Ağustos 
 • 1036: Tuğrul Bey vefatı
 • 1258: Osman Gazi’nin vefatı
 • 1571: Magosa kuşatması
 • 1571: Kıbrıs”ın Fethi tamamlandı.
02 Ağustos 
 • 1849: Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın vefatı.
 • 1914: Türkiye’nin I. Cihan savaşı için seferberlik ilanı
 • 1919: Türk-Alman Saldırmazlık anlaşmasının imzalanması.
03 Ağustos 
 • 1545: Estergon Kalesi’nin fethi
 • 1823: Ahmed Vefik Paşanın vefatı.
04 Ağustos 
 • 1578: Osmanlı Ordusu Portekiz’le yaptığı Vâdi’s Seyl savaşını kazandı. Fas Türk hakimiyetine girdi.
 • 1781: Türkiye ile Avusturya arasında Ziştovi barışı
 • 1922: Enver Paşanın Türkistan’da Kızılordu birlikleri ile savaşırken şehit düşmesi
05 Ağustos 
 • 1552: Turgut Reis Komutasındaki Türk Donanması, Andrea Dorya Komutasındaki donanmayı yenerek Ponza Zaferi’ni kazandı.
 • 1716: Petervaradin meydan savaşı ve Sadrazam Ali Paşanın şehit düşmesi
 • 1919: Erzurum Kongresi.
 • 1921: Mustafa Kemal Paşanın TBMM tarafından Başkumandanlığa getirilmesi
 • 1923: Musul Katliamı. İngiliz askerleri Musul da Türklere karşı katliama girişti.
06 Ağustos 
 • 1571: Magosa”nın alınması
 • 1919: Muş ve Bitlis’in Türk orduları tarafından Ruslardan geri alınması
07 Ağustos 
 • 1580: Lala Mustafa Paşanın vefatı.
 • 1919: Erzurum Kongresinin çalışmalarını tamamlaması
08 Ağustos 
 • 1633: Revanın fethi
 • 1635: Erivan’ın Fethi.
 • 1648: Sultan İbrahim”in tahttan indirilmesi 4. Mehmed’in tahta çıkarılması
 • 1916: Bitlis’in Rus İşgalinden kurtuluşu.
09 Ağustos 
 • 1484: Akkirman kalesinin fethi.
 • 1915: I. Anafartalar savaşı
10 Ağustos 
 • 1389: Birinci Kosava zaferi
 • 1539: Sırbıstan Kastelnovo zaferi
 • 1892: Türkçülük Akımının öncülerinden Şıpka kahramanı Süleyman paşanın vefatı.
 • 1900: Ahmed Cevdet Paşanın vefatı.
 • 1915: Çanakkale Conkbayırı zaferi.
 • 1920: Sevr antlaşması imzası
11 Ağustos 
 • 1473: Otlukbeli zaferi
 • 1480: İtalyanlara karşı Otranto zaferi
 • 12 Ağustos 1444: Haçlılar ittifakının savaş ilanı.
 • 1501: Navarin kalesinin Fethi.
13 Ağustos 
 • 1529: Kanuni’nin Viyana seferine çıkması
14 Ağustos 
 • 1578: Hekimoğlu Ali Paşanın vefatı.
15 Ağustos 
 • 1551: Trablusgarp’ın Fethi
 • 1826: Türk Ordularının Atina’ya girişi
 • 1829: Yunanistan’ın Osmanlı Devletinden ayrılması
 • 1888: Ziraat Bankasının kuruluşu
 • 1917: İngilizlerin Kerkük’ü İşgali
16 Ağustos 
 • 1430: Hacı Bektaş-ı Velî’nin Vefatı.
 • 1448: Hacı Bayram-ı Velî’nin vefatı.
 • 1501: Mora’nın Fethi.
 • 1534: Kars’ın Osmanlı Yönetimine gecişi.
 • 1556: Süleymaniye camii’nin ibadete açılması
 • 1838: İngiliz mallarına Osmanlı Pazarlarını açan Balta Limanı Ticaret sözleşmesinin imzalanması.
17 Ağustos 
 • 1552: Turgut Reis’in Korsika Adası’nı fethi
 • 1616: Girit’te Hanya kalesinin fethi
 • 1884: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Doğumu
18 Ağustos 
 • 1648: Sultan İbrahim’in Öldürülmesi
19 Ağustos 
 • 1645: Osmanlı Orduları’nın Girit’e çıkışı.
 • 1691: Salankamin meydan savaşı
 • 1691: Köprülü Fazıl Mustafa Paşanın şehit olması
 • 1890: Türk Donanması’nın Denizaltı’larla takviye edilmesi.
 • 1915: Tevfik Fikretin vefatı
20 Ağustos 
 • 1516: Antep’in fethi
 • 1543: Barbaros Hayreddin Paşa’nın Fransa’nın Nis Kalesi’ni Fethi.
 • 1915: II. Anafartalar savaşı
21 Ağustos 
 • 1678: Ukrayna’nın Türk Hakimiyetine girişi.
 • 1915: İtalya’nın Türkiye’ye savaş ilanı
22 Ağustos 
 • 1534: Barbaros Hayreddin Paşa’nın Tunus’un fethi.
 • 1921: Sakarya meydan savaşının başlaması
23 Ağustos 
 • 1519: Barbaros Hayreddin Paşa’nın Cezair’i fethi.
 • 1703: III. Ahmed’in Tahta çıkışı
 • 1574: Şeyhülislâm Ebusuud Efendinin vefatı
24 Ağustos 
 • 1514: Çaldıran zaferi
 • 1516: Mercidâbık zaferi
 • 1923: Lozan Barış antlaşmasının TBMM tarafından tastiki
25 Ağustos 
 • 1516: Yavuz sultan selim han’ın Haleb’i fethi.
 • 1537: Korfu adasının fethi.
 • 1916: Rus’ların Muş’u İşgali.
26 Ağustos 
1071: Malazgirt zaferi
1922: Büyük Taarruzun Başlaması

27 Ağustos 
 • 1922: Afyonkarahisar’ın kurtuluşu
28 Ağustos 
 • 1521: Belgrat’ın fethi
29 Ağustos 
 • 1526: Mohaç zaferi
 • 1855: Türkiye’de ilk defa telgrafın kullanılması
 • 1904: 33. Osmanlı padişahı Sultan V. Murad Han’ın Vefatı.
30 Ağustos 
 • 1922: Başkumandanlık Meydan savaşının kazanılması
 • 1922: Dumlupınar zaferi
31 Ağustos 
 • 1783: Ahmed Resmi Efendinin vefatı
 • 1876: II. Abdulhamid’in tahta çıkışı
 • 1908: Hicaz demiryolunun hizmete açılması.
Derleme : @erolkaranet - 2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.