@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Zül-Celâli vel ikrâm - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerindenZül-Celâli vel ikrâm - ذو الجلال والإكرام - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Zül-Celâli vel ikrâm - Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi..

Allah, (azze ve celle) Celâl, Azamet, Şeref, Kemâl Fazl-ı Kerem ve İkrâm Sahibidir. Her şeyin önünde boyun eğdiği yüce Varlıktır ki O, bütün varlıklarına her an türlü türlü ikramlarda bulunur. Celâl ve ululuk sahibidir. İkram ve ihsan edicidir. Hürmet ve saygıya yegâne lâyık ve tüm büyüklüklere sahip olandır. Celâl; büyüklük, ululuk manasınadır. Büyüklük alâmeti olan ne kadar kemâlât varsa hepsi Allah'a (azze ve celle) mahsustur. Mahlûkattaki kemâlât, O'nun kemâlinin zayıf bir gölgesi ve işaretidir. Mahlûkat üzerine akıp taşmakta olan sayıya gelmez, sınır kabul etmez nimetler hep O'nun ihsanı ve ikramıdır. O nimetlerin zerresinde olsun hiç kimsenin hakkı yoktur

Zül Celali Vel İkram ismi Kur'an'da iki kez Rahman suresinde "Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin Adı yücelerden yücedir." şeklinde zikredilmiştir. Zül-Celal Vel İkram zikri yüce Allah'ın sonsuz ihsan sahibi olduğunu, dilediği kullarına yücelik ve azamet verdiğini azamet sahibi tek kudret ve güç olduğunu anlatır. Zül-Celal Vel İkram; Allah'u Teala'nın ululuğunu, yüceliğini, azamet ve büyüklüğünü anlatan bir esmasıdır. Allah'u Teala kayıtsız şartsız azamet sahibidir. Allah'u Teala hiçbir karşılık beklemeksizin ihsanda bulunan ve daime verendir. İşte Zül-Celal Vel İkram esması Allah'u Teala' nın bütün bu eşsiz vasıflarını anlatır.

Zül-Celal Vel İkram Esma Türkçe Anlamı

 • Bütün eksik sıfatlardan münezzeh olandır.
 • Bütün sıfat, fiil, emir ve yasaklarında yüce ve tam olandır.
 • Kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olandır.
 • Dilediği kullarına yücelik ve azamet verendir.
 • Hiçbir karşılık beklemeksizin veren ve ihsanda bulunandır.
 • İnkâr ve nankörlüklerine karşılık kullarını cezalandırmakta acele etmeyendir.

Ya Zül Celali Vel İkram Esmasının Fazileti

 • Her gün 1100 defa (Yâ Zül Celali Vel İkram) diye okuyan kimseye Cenabı Hak çok büyük bir muhabbet verir. Kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi duyar. Cenabı Hak bu kulunun her dua ve ricasını lütfu ile kabul eder. Bütün işleri kolaylaşır.
 • 5 vakit namazdan sonra 1100 kere " Zü'l-Celâl-i Ve'l-İkrâm celle celâlühû " zikrine devam edenin her isteği olur, mesleğinde ilerler, geçim sıkıntısı çekmez, kısmeti açılır ve her kes tarafından sevilir.
 • Her namazdan sonra 1100 defa ya da her gün 1100 defa ya da Pazar günü sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası veya Perşembe günü sabah gün doğarken ve ikindi sonrası ve gece yarısı okunur.
 • "Yâ Zül Celâli vel ikram" Namaz secdesi yapar gibi secdeye gidilir ve secdede 21 defa " "Yâ Zül Celâli Vel ikram" Okunur. Okuma sonunda istediği şeyi açıkça Mevladan istenir de ve bu işleme her gün devam edilirse inşallah isteği yerine gelir.
 • Zül-Celal Vel İkram esmasını bir kağıda yazarak cüzdanına ya da kıymetli eşyalarının arasına koyarsa Allah'ın izniyle eşyası kaybolmaktan ve çalınmaktan korunmuş olur.

Derleme @erolkaranet

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.