@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Mimar Sinan ve Selçuklu Beylerinin Kafatası Nerede ?
100 Yılı aşkın zamandır sorulan sorunun cevabı bulunamadı. Tüm araştırmalara, zaman zaman medyanın da peşine düştüğü o soru cevapsız kaldı. Cevapsız kalan soruyu biz de tekrar hatırlatmadan önce bir çocuk tekerlemesiyle yazımıza başlayalım.
-Komşu komşu
-Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu.
...... 
İşte bu çocuk tekerlemesine benzer bir konu ile buradayız. 
Yazımızın konusu, aralarında büyük mimar Mimar Sinan'ın da aralarında bulunduğu birçok Selçuklu ve Osmanlı şahsiyetlerin mübarek bedenlerinden birer parça olan kafataslarının Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulması düşünülen Antropolog Müzesinde sergilenmesinin düşünülmesi..
Kabirlerinden çıkartılması ve sonrada nerede olduğunun, kimin ya da kimlerin, neyin ya da nerelerde olduğunun bilinmemesi.
Her biri ayrı bir şahsiyet olan tanınmış, tarihte büyük başarılara imza atmış, unutulmayan bir çok Türk beyinin mezarlarının açılarak kafataslarının çıkartılması, araştırmalara konu edilmesi, bunlarla bir ırkın varlığının tespiti düşünülmesi..
Be sonrada birden bire ortadan kaybolmaları.. Nerede olduğuna dair bir işaretin, bir izin olmaması sizlere de garip gelmiyor mu ?
Yıllar yılı gündeme gelmesine rağmen bir türlü sonuca varılamayan bu meseleyi çözecek bir babayiğidinde ortaya çıkmaması sizce de şaşırtıcı değil mi ?
Türk dünyasının gelmiş geçmiş en büyük hükümdarlarından Anadolu Selçuklu Devletinin en büyük hükümdarı olan Alaaddin Keykubat, Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Kılıçarslan ile Danişment Beylerinden bazılarının da aralarımda bulunduğu ve en önemlisi bir örneği daha gelmeyen büyük mimari dahi Mimar Sinan'ın da aralarında bulunduğu kişilerin kabirleri açılmış. Kafatasları çıkartılarak tezlere, araştırmalara malzeme yapılmaları..


Aşağıda yer alan kaynakların sahipleri tarafından zaman zaman gündeme getirilmiş olunan araştırmalardan öğrendiğimize göre, 1935 tarihli iki ayrı gazete kupüründen (Cumhuriyet / Ulus ) 'm  yola çıkılarak "Ölümünden tam 347 yıl sonra Mimar Sinan'ın kafatası çıkartılmış." haberlerini incelemeye almışlar. Araştırmışlar. Bilhassa Alnur Ceyhan adlı kişinin detaylı araştırmasında verdiği bilgiler şaşılacak şekilde ilgi çekici olarak okura sunulmuş. Ceyhan yazısında Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Mülayim'in verdiği bilgiden yola çıkarak "1935’te Ankara’dan İstanbul’daki Süleymaniye Külliyesi’ne 3 kişi  geliyor. Türk Tarihini Araştırma Kurumu üyeleri Hasan Ferit Çambel, Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan ve Şevket Aziz Kansu, Süleymaniye külliyesine gelip Sinan’ın mezarını kazmaya başlıyor. Tamamıyla kesme taştan yapılmış olan lâhdin yan tarafından toprağa girerek bir tekini çürütüp açtırdım. Buradan bir tek omzumla beraber başımı sokabildim. Ceset tamamıyla çürümüş, kafa örneğinde bir toz hâlinde toprak üstüne çökmüştü. Burada Sinan’ın adut denilen, omuzlardan inen kol kemiklerinin onar santim boyunda birer parça ile kafatasından üç dört santim çapında bir parça bulabilmiş ve bunları idare heyeti huzurunda antropolog dostum Şevket Aziz Kansu’ya vermiştim.” dediğini aktarıyor. Yazıda, "Kafatası Neden Mezardan Çıkarıldı?" sorusuna da Sinan'ın Türk olup olmadığı yönünde kanıt aranmak istenmiş olması. Laboratuvar çalışmaları sonunda Sinan'ın bit Türk olduğu ortaya çıkmış. Ancak, toplanan kemikler nedense birden bir kaybolmuş.
Tüm araştırmalar bir kafatasından söz ederken, Cengiz Özakıncı tarafından Atatürk içerikli bir web sitesinde yer alan açıklamalarda 347 yıllık bir mezarda kafatasının hatta vücuda ait hiç bir parçanın kalmaması olasılığını ortaya çıkartıyor. 

 
Özakıncı'nın yazısında yer alan " Türk Tarihi Araştırma Kurumu Başkanlığı’nca yapılan bir resmi açıklamadan söz ediliyor. Açıklamaya göre, 06.08.1935 günlü gazetelerde yayımlanan açıklamada: Mimar Sinan’ın mezarının küçük bir bölümünün 01.08.1935 günü Türk Tarihi Araştırma Kurumu’nun seçtiği bir kurul önünde, büyük bir özenle açıldığı; yapılan incelemede iskeletin pek büyük bir bölümünün çok bozulmuş durumda bulunduğu ve mezarın yine aynı kurul önünde kapandığı, yapının toprak altında ve üstünde kalan bölümlerinin mimari açıdan incelenmek üzere ölçülerinin alındığı duyuruldu. “Mimar Sinan’ın kafatası ölçülerek Türk ırkından (Brakisefal) olduğunun saptandığı”na ilişkin haberler, bu duyuruyla resmen yalanlanmıştı. Yukarıda yer verdiğimiz Mimar Sedat Çetintaş'ın açıklamalarına yer vermişti. Yazıda, Çetintaş'ın sözleri yer alıyordu: “Tamamıyla kesme taştan yapılmış olan lâhdin yan tarafından toprağa girerek bir tekini çürütüp açtırdım. Buradan bir tek omzumla beraber başımı sokabildim. Ceset tamamıyla çürümüş, kafa örneğinde bir toz hâlinde toprak üstüne çökmüştü. Hava ve rutubetten çürüyor galiba ki, Bursa’da Yeşitepe’nin kav kısmında da böyle böyle o kadar cesetten bugün hiçbir şey kalmamıştır. Burada Sinan’ın adut denilen, omuzlardan inen kol kemiklerinin onar santim boyunda birer parça ile kafatasından üç dört santim çapında bir parça bulabilmiş ve bunları idare heyeti huzurunda antropolog dostum Şevket Aziz Kansu’ya vermiştim. (…) Fakat bu hadisede benim en büyük kârım, bu vesile ve fırsattan istifade ile üstadımın mezar ve lahdini içli ve dışlı rölöve ederek levhalarını Resim ve Heykel Müzesi’ndeki eserlerim arasında dünyaya ve milletime hediye edebilmek imkânını elde edişim olmuştur.” diyordu

Kaynaklar : 
  • Mimar Sinan'ın kafatası... - Alnur Ceyhun.. https:// www.alnurceyhan.com/detay.php?id=92
  • Mimar Sinan’ın Mezarında Teşhis-i Meyyit - Selçuk Mülayi̇m - https://belleten.gov.tr/tam-metin/333/tur
  • Mimar Sinan’ın kafa kemiği mezarından çıkarıldı. - Sanatın Yolculuğu - https: //www.sanatinyolculugu.com/mimar-sinanin-kafa-kemigi-mezarindan-cikarildi/
  • Edebiyat Defteri  - Türk Kafası ve İki Kafasız - https:// www.edebiyatdefteri.com/yaziyazdir.asp?yaziId=150895
  • Yavuz Bahadıroğlu  - Mimar Sinan’ın kafatasını kimler çaldı? https:// www.yeniakit.com.tr/yazarlar/yavuz-bahadiroglu/mimar-sinanin-kafatasini-kimler-caldi-14616.html
  • “Mimar Sinan’ın Kafatası” ve Unutulan Gerçekler / Cengiz ÖZAKINCI - https:// ataturk.org.au/gazete-makaleleri/cengiz-ozakinci/mimar-sinanin-kafatasi-ve-unutulan-gercekler/ 
@erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.