@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Levent Barbaros Cami Kıblesinde Hata mı Var ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Mayıs 2023 günü ibadete açılan Levent Barbaros Cami ziyaretçi akınına uğruyor. Süleymaniye caminin mini bir benzeri olarak yapılan caminin göz alıcı yapısı görenleri hayran ediyor.
Henüz avlu ve zemin kat çalışmaları devam eden caminin cemaat yönünden fazlaca bir sayısı olmasa da, yıllardır tek bir camisi ile "mabetsiz semtler"den biri olarak bilinen Levent, çevredeki yapılara uymuyor diyerek tepki gösterenlere rağmen bir inci gibi, bataklıktaki gül gibi pırıl pırıl parlıyor. Kalplerinde iman bulunanların gördüğünde vesile olanlara dua ettiği görülmektedir.
Bizzat giderek ziyaret yaptığımız Levent Barbaros Hayreddin Paşa caminin yapımında hiç bir masraftan kaçınmadığını gözle görülüyor. Tuvaletlerine varana kadar gösterilen ilgi ve ihtişam Müslüman'ın ibadet edeceği yerin olması gereken bir durumda takdirleri hak etmektedir.
Ancak, bazı ziyaretçilerin gözünden kaçmadığı bir küçük şüphe ise mihraba serili bulunan seccadenin hafif sola doğru serili olması..
Ziyaretimiz sırasında görüştüğümüz bazı vatandaşlar, seccadenin durumunu bize sorduklarında her ne kadar bilgimiz olmadığını dile getirsek de sorunun cevabını alabileceğimiz cami görevlilerinin camiye sadece namaz vakitlerinde geldiğini öğrendik.


Fotoğrafta gördüğümüz gibi, imamın seccadesinin hafif sola dönük olarak serili olması üzerine bir kaç kişi ile telefonlarda bulunan kıble programlarında da hafif sapma olduğunu gördük. Yaklaşık 25 / 30 derecelik sapma ile mihrabım yerleştiğini gören vatandaşlar mühendislerin ya da ustaların dikkatinden kaçmış bir hata olabileceği yönünde yorum yapmakla yetindiler.

Kıble bul programlarına bakıldığında da caminin kıble yönü

Kıble bul programlarına bakıldığında da caminin kıble yönü

Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığına "Kıblesinde hata tespit edilen camilerle ilgili ne yapmak gerekir?" sorusu yöneltildiğinde verilen cevapta "ibadet etmek için bir sakınca olmadığı" vurgulanarak şu ifadelere yer verildiği görüldü.
"Kıbleye yönelmek (istikbâl-i kıble) namazın farzlarındandır. Kâbe’nin yakınında olup onu görerek namaz kılanların, doğrudan Kâbe’ye yönelmeleri gerekir. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre Kâbe’den uzakta bulunanların ise Kâbe “istikametine” yönelmeleri yeterlidir. Bu yönelişte esas olan, namaz kılan kişinin yönünün Kâbe’nin bulunduğu “cihet”ten tamamen sapmamış olmasıdır. Buna göre hafif sapmalar namazın sıhhatine zarar vermez (İbn Receb el-Hanbelî, Fethu’l-bârî, 3/66-68; Merdâvî, el-İnsâf, 2/9; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 1/430). Zira Kâbe veya Kâbe’nin gökyüzüne doğru dikey doğrultusu, kişinin yüz açısı içerisinde kaldığı sürece namaz kılan kişi, kıbleden sapmış sayılmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 1/430). Buna göre, namaz kılan kişi, kendisini Kâbe’ye dik olarak bağlayan doğrusal çizgiden, sağa veya sola 45 derece dönmediği sürece Kıble istikametinden tamamen sapmış olmaz ve bu durum namazının sıhhatine engel teşkil etmez.
Bir Müslümanın camide namaz kılması hâlinde kıbleyi ayrıca araştırmasına gerek yoktur. Çünkü camiler kıble tespiti yapılarak inşa edilmektedir. Bununla birlikte camilerle ilgili uygulamalarda şu esaslar dikkate alınmalıdır:
1. Günümüzde kıble istikameti tam olarak tespit edilebildiğinden dolayı yeni yapılacak veya yeniden imar edilecek olan camilerin yönlerinin/mihraplarının tam Kâbe istikametinde olacak şekilde yapılması gerekir.
2. Geçmişte yapılan ve daha sonra birebir Kâbe doğrultusunda olmadığı tespit edilen camilerde önceden kılınan namazlar sahihtir. Çünkü bu camilerin kıbleleri, inşa edildikleri devrin şartlarına göre doğru kabul edilmiş olup namazlar da bu kabulle kılınmıştır. Ancak bu sapmanın ruhsat sınırlarının dışında (45 derece ve üzeri) olduğu uzmanlar tarafından tespit edilirse, bu durumun en kısa zamanda ve mümkün olan en uygun yolla düzeltilmesi gerekir. Sapmanın 45 derece ve üzerinde olduğunun tespitinden sonra bilerek o yöne doğru kılınan namazlar sahih değildir.
3. Yetkili merciler tarafından uzmanlarına yaptırılan tespite göre kıblesinde sapma derecesi, ruhsat sınırları içerisinde (45 dereceden az) olan camilerde kılınan namazlar sahihtir. Bununla birlikte cemaat arasında meydana gelebilecek ihtilafları ortadan kaldırmak için imkânlar ölçüsünde cami içi düzenleme ile açı farkının giderilmesi veya mümkün olduğunca azaltılması gerekir."

@erolkaranet - 2023

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.